Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

CARMEL, FOCHRIW.

News
Cite
Share

CARMEL, FOCHRIW. Cynhaliwyd Cyfarfod Misol y dosbarth hwn yn y lie uchod, ar yr 22ain cyfisol, pryd yr oedd yn bres-, senol y Parchn. canlynol:—Jones a Griffith, Cefn; xsowen, Pendaren; Evans, Davies, a Hughes, Dow- els; Jones, Bristol; Jones, Kelson; a Morgans, <>eay^hiw. Am 2, cynhaliwyd cynhadledd gan y s^miudogion, pan y derbyniwyd Meistri Evans, iiethama, a Morgan.?, Troedyrhiw, i'r undeb; ac y penderfynwyd-Fod y cyfarfod nesaf i fod yn Troed- yrhiw. A bod papur i gael ei ddarllen gan y Parch J. M. Bowen, Pendaren, ar 'Brif egwyddorion cyn- ulleidfaoliaeth yn nghynadledd y gweinidogion.' A bod y, Gyfeillach Gyffredino1 i siarad ar y moddion j rei^,j ddwjm ymlaen y cyfarfodydd wythnosol, fel 0 s}rlw 3™ yr eglwysi. Am 4, cynal- Cyfeillach Gyffredinol, o dan lywyddiaeth y ? V4T- Pendaren. Testyn yr ymddiddan dyledswyddau sydd ar holl broffeswyr 1 roddi eu presenoldeb yn y cyfarfodydd ^thnosol.' Cafwyd cyfeiHach rhagorol dda; siarad- wyaarjw o ^weinidogian a diaconiaid o wahanol g wysi yn bwrpasol iawn. Pe buasai JT esgeulus- wyr yn bresenol gallaselit gael lies neillduol trwy ar eu hangysondeb a'u proffes, acyngtyn r „yy i wneyd pendei-fyniad i ddiwygio. Am y P —darllenwyd a gweddiwyd gan y p^rcf" T" Morgan, Troedyrhiw, a phregethodd y -r„r "• Evans, Bethania, Dowlais; y Parch D. A. p Ue?' Ve^n> (ar y lnvnc 'Dylan wad yr.Ysbryd'); a'r Jones, Bryste. Cafwyd cyfarfod da; yr hwyl,y 8'ynulleidfa yn lluosog iawn, a'r brodyr yneu -Byddal cyfarfod o'r fath yma yn sicr o fod yn lies elf f wahaiiQl gymmydogaethau, am fod ynddo ddwyn y gweinidogion i fwy o gyfeillach a'u r 1^' dwyn y diaconiaid i siarad ac i gydweith- gweinidogion; a gwneid lies i'r eglwysi yn syxtreclinol, trwy fod y pethau a draddodir yn cael gTwasgaru trwy holl eglwysi y cylch.Hirgwm.

LLANYMDDYFRI.

PONTARDAWE.

MANION 0 FYNWY.

G WAITH GLO WAUNYCOED.

CAERGYBI. ;:

PENTREF-NANTY, TROEDYRAUR.

TRELIWYD.

CAERFYRDDIN.

. PANTEG.'",'

! SIR GAERFYRDDIN, ; i

BAVRDEISDREFI CAERFYRDDIN…

WYDDGRUG.

.,-EBENEZER, ARFON.

SILO, SIR BENFRO. ' -

ITRYCHINEB ALAETHUS YN DWYRAN,…

|AGORIAD EBENEZER, TONYPANDY.