Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

EFEXGYLWYR TEITHIOL CYMRU.

CYFARFOD CHWARTEROL YR ANNIBYNWYR…

ETHOLIAD BRISTOL.

News
Cite
Share

ETHOLIAD BRISTOL. Wedi i Bwyllgor Ty y Cyfirredhi gyhoeddi fod etholiad Mr Miles (Tory) dros Bristol yn ddi-ryin oblegid llwgrwobrwyaeth, sylwai y Morning Star Yr ydym yn gobeithio fod y Toryaid wedi eU boddloni a blaenffrwyth eu buddugoliaeth yn Bris- tol. Mawr oedd eu gorfoledd oblegid gorchfygiad' Mr Morley, ac etholiad y gwr mawr lleol Miv Miles. Yr oeddynt yn ein sicrhau fod dychwel- iad eu hyingeisydd hwy i'w briodoli i'r chwyl- droad yn ffafr y "blaid gyfansodcliadol," yr hon, meddent hwy, sydd wedi ymaflyd yn yr awenau-, Pan geisiasom egluro fod yr etholiad wedi ei ben- derfynu gan amgylchiadau heb ddal un math o gys- sylltiad a'r Eglwys Wyddelig, neu ag unrhyw un o'r pyngciau pwysig sy'n rhanu y genedl, chwardd- asant am hyny gyda phob dirmyg. Anghofiasant fod y gair wedi myn'd allan, yn ddigon hyglyw, cyn yr etholiad, y mynid cipio sedd yn Bristol i'r Tory- aid ar unrhyw draul, a bod gwybodaeth o'r hyn oedd i ddigwydd wedi gwneud y Rhyddfrydwyr yn fwy egniol na chyffredin. Nad oedd y fath egni yI1 afreidiol sydd dra amlwg yn awr oddiwrth y tyst* iolaethau ger bron y pwyllgor, tra y mae dedfryd Y pwyllgor, trwy'r hon y diseddir Mr Miles, yn cys- sylltu cydnabyddiaeth swyddogol a. ffaith rhy liocl- edig ac adnabyddus. Yr ydym yn gofiidio fod y "blaid gyfansoddiadol" wedi gorfod cyflawni ar' ferion mor anghyson a'r enw anrhydeddus wrth yf hwn y mae hi yn dymuno cael ei hadnabod ond yf ydym yn llawenhau fod yr ymgais i enill sedd trwy lygriad hen gynnrychiolaeth barchus wedi ei or- tlirechu mewn dull mor noeth a diamheuol. Y ma8 Toryaid Bristol wedi dyoddef darostyngiad chwerw- Y mae eu pechod wedi eu goddiweddyd, ac yr yclyo yn gobeithio y bydd y cywilydd o ddynoethiad yO cael ei ddilyn a phenderfyniad gonest ar eu tu hw1 i ymladd yn agored a chydag arfau anrhydeddus yfl unrhyw ymdrechfa ddyfodol.' s

[No title]

BETH AM Y RHIFYN DIWEDDAF?