Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

CYNWYSIAD. I

THE CHURCH IN wales.

BETH Y MAE Y GYMDEITHAS DDIWYGIADOL…

CYFARFOD CYNHYRFUS YN LLUNDAIN.

DARGANFYDDIAD DYCHRYNLLYD.

CYFARWYDDIADAU I GOFRESTRU…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYFARWYDDIADAU I GOFRESTRU ERBYN YR ETHOLIAD. Tebygol yw y bydd cryn anhawsder yn cael ei deimlo gyda golwg ar y dull i gofrestru; felly ni bydd y manylion canlynol ar y pwngc yn ddiwerth. Mae'n bwysig i bawb sydd o fewn cyleh breintiau y Ddeddf Ddiwygiadol i chwilio pa mor bell y mae'r trefniadau yn cyffwrdd a hwy. Y mae'r paragraphs mewn llythyrenau italaidd yn cynwys ymadroddion y Ddeddf newydd — Gorphenaf 20.-Rhaid i'r trethi, dyledus o flaen Ionawr 5ed, gael eu talu cyn y dydd hwn gan yr etholwyr mewn dinasoedd a bwrdeisdrefi, onide am- ddifedir hwynt o'r gallu i bleidleisio. Dyma'r diwrnod olaf i roi i fewn hawl am bleidlais yn y siroedd. Gorphenaf 22.—Yr Overseers i wneud rhestrau, heb fod yn hwyrach na'r dydd hwn, o enwau pawb sydd heb dalu trethi y tlodion hyd Ionawr 20fed y cyfryw restrau i fod yn agored i'w darllen a'u chwilio am 14 o ddyddiau. Gorphenaf 22.—Overseers i wneud rhestrau allan ar neu cyn y dydd hwn, o enw a lie arosiad pob person na fydd wedi talu ar neu cyn yr 20fed o'r mis hwn, holl drethoedd y tlodion dyledus arno cyn y 5ed o Ionawr; ac i gadw y rhestr hono i gael ei darllen gan unrhyw berson heb dal, unrhyw ddiwr- nod (oddieithr y Sabbath) rhwng deg a phedwar o'r gloch yn ystod y pedwar diwrnod ar ddeg cyntaf ar ol y dyddiad yma. Delir Overseers a esgeulusant neu a wrthodant wneud hyn yn euog o beidio gwneud eu dyledswydd. Gorphenaf 31.—Overseers i wneud rhestrau o eth- olwyr sirol a bwrdeisiol; ac ysgrifenwyr-trefol i wneud rhestr o'r freemen. Gorphenaf 31.—Rhwng y dydd olaf o Mehefin a'r dydd hwn, rhaid i bersonau awyddus i gael eu heth* olrestru ar gyfrif daliad llettai, anfon eu hawl i'r Over;seers gyda datganiad ac ardystiad yn 01 ffurf Rhif 1, Schedule G, yn Act 30 a 31 Vic., c. 102, ac y mae Overseers i gyhocddi manylion y cyfryw ha/wliau mewn rhestr wahanedig yn 01 ffurf Rhif 2 yn yr un Schedule ar neu cyn y laf o Fedi. Awst 1.—Rhestrau bwrdeisiol a dinasol i gael eu gn-n-1 nr ddiysau eglwysi a chapeli, ac i barhau am 11 o d- 'vilciau. Awst 2.,3.-Y dydd olat i ,cJ gyda'r Overseers wrthwynebiadau i etholwyr u, ,1; a'r dydd olaf i gwrtIxwynebiadau i cuiolvvyr mewn sircedd dros eu tenantiaid. Y dydd olaf i hawlio am, a gwrthwynebu i etholwyr bwrdeisiol. Awst 20. Overseers y phvyfi a'r tren i anfon r^iestrau o r etholwyr a nifer y gwrtliwynebiadau i'r ysgrifenycld-trefol a'r swyddog dychwehadol; a rhestr o r hawliau a'r gwrthwynebiadau, a chopi o gofrestr etholwyr dros y siroedd, i'r ysgrifenydd heddweh. lIeûi L-Rhestr o wTtlnv Iwbiadau i etholwyr ;4rol a liawHaii a-gwrthwynei iadau i'r rhestr fwr- (feisiol, i gosodr.ai-ifkli'vsau yr eglwysi, aei bar:u aJ adau SaLlj;eIi^r%aoi: