Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

AT OLYGWYE Y 'TYST CYMKEIG,'

ADGOFION CYMRU LIVERPOOL.

News
Cite
Share

ADGOFION CYMRU LIVERPOOL. Foneddigion, Yn y TYST diweddaf, gwelais lythyr oddi wrth D. E. Hughes, yn gofyn i chwi er- fyn arnaf i gyflawni yr addewid a wnes, rai wyth mosau yn 01, yn mherthynas i adgofion hen genedl y Cymry yn Liverpool, yr hyn ar y pryd y bwriedais ei ysgrifenu yn wythnosol i'r TYST, er budd ac adeil- adaeth i'm cydgenedl. Ond fe'm lluddiwydyn hyny gan -amryw o bethau. Un peth d fy mod yn symmud i aneddle newydd, ac felly yr oedd pob peth yn benbleth a'u gilydd. Peth arall, yr ydwyf ar fin gorphen argr iphu y Traethiadur, sef y gelfyddvd o ddarllen a llefaru yn synwyrol, ynghyda sylwadau ar ganu a thraethganu. Yn awr, gan fod y peth hyn bron ar ben genyf, ymdr ichaf, gyntaf ag a allwj-f, gyflawni fy addewid yn y pethau uchod. Mri. Gol., os gwyddoch am neb un a chanddo ychydig o hanes am yr hen Gymru a fu yn Liver- pool, da fyddai genyf ei gael i go-phori yn yr hanes, iel na wneler ef yn hanes unochrog a phleidiol, yr hyn nis mynwn fod mewn un modd. Ac er y gwyddom am lawer un yn perthyn i'r gwauano1 en- wadau, nid oes modd i mi wybod am danynt oil; a phe gwyddwn, diau fod llawer un a llawer peth wedi ei ollwng dros gof genyf erbyn hyn. Ehad Duw ar y Cymry a'r Gymdeithas sydd wedi codi yn euplith i sefyll dros eu hiawnderau fel cenedl, ac na foed iddynt wneuthur ysgol i'r Sais i ddringo i uwchafiaeth ar gost y Cymry. Paham y rhaid iddynt wrth Vernon Harcourt na neb Sais arall i'w cynrhychioli, pan y mae cymmaint o Gymru mor abl i wneuthur y gwaith a hwythau. Pwy ond y Saeson a fynodcl gael siarad yn Nghyfarfod Mawr yr Amphitheatre ar gost Cymru P A adawodd y Saeson i'r Cymry gael siarad yr. nghyfarfod y brec- west yn y Philharmonic Hall ? Na choeliai. Da etwi, Gymry anwyl Liverpool, peidiwch a bychanu eieh hun drwy feddwl nad oes yr un Cymro yn eich plith yn abl i ch cynihychioli. Oes, y mae yn llawer amgen na'r Saii goreu a gewch, pe bai i chwi ond meddwl hyny am danoch eich hunain, a ehwilio allan am y gwr, a rhoddi y siawns iddo gael treio ei law yn j gwaith. ROBT, HEEBEET WILLIAMS. y, Pont Menai.

NODION A NIDIAU.

YR ETHOLIAD.

DIGWYDDIAD YSMALA.

AT iNlEISTAP, TYST.

DIEWESTWYE A'R ETHOLIADAU.

LLYTHYRAU CYMEAES YN NGHANAAN.

CYFARFOD CHWARTEROL CYFUNDEB…

[No title]