Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

CRYNHODEB SENEDDOL.

CYFARFOD CHWARTEROL YR ANNIBYNWYR…

MI WELAIS, MI GLYWAIS.

Y PARCH D. PRICE YN EI HEN…

News
Cite
Share

Y PARCH D. PRICE YN EI HEN GAETREF. Yr oedd ardal Penybont wedi dywecl gyda hyfryd- weh fod Mr Price i dreulio y Sabbath, Mehefin 21, 1888, yn nghylch ci hen weinidogaeth ynLlangynog a Phenybontfawr. Nos Sadyon, traddododd ei ddarlith ar 'Lincoln a'i Amserau' i gynulleidfa luosog, yn yr hen gapel. Y Sabbath am 10, pregethodd Mr Piice yn Llan- gynog, yn hen gapel y Methodistiaid Callinaidd,—■ yr oedd y capel yn orlawn. Am 2 a 6, yn Mhen- ybontfawr,—yr oedd yr hen gapel wedi ei orlenwi o bobl yn awyddus i glyAved eu hen weinidog, a. gwcled ei wedd. Yr oedd yn ddrvvg genym nad oedd yr un capel mwy ac eangach yn y dreiian; nid oedd y capel newydd eto yn barod i fyn'diddo— yr oedd canoedd o bobl wedi dyfod ynghyd, ond nis gallasent fyn'd i mewn, o ddiffyg lie. Nos Lun, pregethodd Mr Price yn hen gapel Pen- dref, Llanfyllin, i gynulleidfa fawr. Ar ddiwedd yr oedfa yn Llanfyllin, gwnaed casgliad i Mr Price, yn ol y cynllun Americanaidd o dchvyn treuliau pregethAvyr yn eu hymweliadau, ac yr oedd yn liyf- rydAVch genym weled y cynllun. hwh yn cael ei i'l-wviidn. Yr oedd y casgliad'' ya deilwng o'r parch a'r airwyldeb a deimlid at Mr Price. Oo- it. "Ul/C:/i-.

[No title]

CAERGYBI.

BRO MORGANWG.

MOSTYN.

BEYSTE.

LIVERPOOL A'R CYLCHOEDD.