Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

CRYNHODEB SENEDDOL.

News
Cite
Share

CRYNHODEB SENEDDOL. y Cyffredin yn yr eisteddiad prydnawnol ail^W cynliyg-i wyd gan Mr K. Huggessen ddarlleniad y bil er diddymu adneuon a thollau Y Tollbyrth. Nodai allan draul, gwastraff, ac aneff- 1 y gyfundrefn bresenol. v-ynnygiodd Mr Knight fod i'r Bil gael ei ddarllen yn mhen y tri mis, ac eiliwyd ef gan Mr Corrance. ylwai Syr James Ferguson fod y Senedd wedi f1"1 i ddiddymu yn raddol yr adneuon, a bamai °d eisiau rhyw gynllun mwv cyflawn na'r un Presenol. J b, Datganai Mr W. Martin yr un farn, ac ar ol ych- q? 0 ddadl bellach tynwyd y Bil yn ol. y gweddill o'r eisteddiad mewn dadl ar ddarlleniad Bil Mr Mill, er sefydlu eorfforiaethau ryW°l yn y brifddinas. J-mohiriodd y Ty am chwech o'r gloch. Yn Nhy yr Arglwyddi, nos Iau, dygwyd BIL YE EGLWYS WYDDELIG y y Cyffredin, yr hwn a basiwyd y drydedd a-WT ^D° J'11 f°reu iawn ddydd Mercher, heb nem- nrvvy o drwst na chyda'r Bil mwyaf dibwys. /ygiodd larll Clarendon ei ddarlleniad cyntaf, J^y* a hasiwyd, a nododd Iau canlynol i'r ail larll Grey rybudd y byddai iddo pan y ^ygid ef ger bron nesaf, gynhyg iddo gael ei ddar- yr ail dro yn mhen y tri mis eto. y11 y1* eisteddiad, rhoddodd yr Ar- Gaug]ieiiydd rybudd y byddai iddo nos Iau chwe ?nhy- *ddo »a(d ddarllen, yn mhen y f.?arlJ,euwyd Bil Gwerthiant Gweinvyn y trydydd wo a phasiwyd ef_ Sc wyn°dd Arglwydd Stratheden ddeiseb o Nova -rlrl.la> datg-an y cam a deimlai y trigolion yno Unvj'tli Gyfraith America Ogleddol Brydeinig, a goiuriodd y cy1j1yg-iaci) yr oedd wedi rhoi rhybudd • ° erfyn ar niawrhydi bennodi DirprAvy- %r 1 Wneud ymchwiliad i'r mater. Mewn atebiad i Arglwydd Caernarfon, dywedai tnal ei amcan yn gohirio oedd er mwyn cael presen- Oldeb yr arglwyddi hyny oeddynt vn teimlo dyddor- Qeb neillduol yn yr achos. Yn Nhy y Cyffredin, yr un noson, tyngwyd Mr Howes, Arglwydd George Manners, Mr Goldney, •air Bayley, a Mr Jasper More, yn bwyllgor i wneud ymchwiliad i'r cyhuddiad o lwgrAvobrwyaeth yn etholiad Bristol. Mewn atebiad i Mr Baillie Cochrane, dywedai Syr S. Northcote, fod cais cryf wedi ei wneud ar i'r Llywodraeth ganiatau tal ychwanegol i'r milwyr fu Yn gwasanaethu yn rhyfelgyrch Abyssinia, ar gyfrif o UI" a r ca^ec^ yr aethant drwyddynt, ac yr eadynt wedi penderfyrni ei roddi am chwe mis. \v rnei'atlwyaeth') eghu-had gan Mr Disraeli ar waith. y ty, YIIlffurfiwyd yn bwyllgor ar BIL DIWYGIADOL YTI. IIVERDDON. ior^iDisraeli nad oedd cymmaint o bwys- aS vn T V11 nglyn a Bil y Terfynau yn yr Iwerddon, o&j?1 aefe'r ac Ysgotland, a chan nad oedd y mesur hyg-iwyd gan y Llywodraeth, wedi cael cym- i'r 0 &efnogaeth ag a ddisgwylid gan yr un ochr terwv frJ'11 baro(l i'w dynu yn ol. Ac felly ^efnj j1 yr adranau oeddynt yn cyfeirio at ad- a^r„Ti Jr seddau, "Wedi cryn ddadl ar y gwahanol e^aill, pasiodd y Bil trwy y pwyllgor. BIL DTWYGIADOL YB YSGOTLAND iodcl r°n' a daiilenwyd ef y drydedd waith, a phas- W Eisteddocld Ty yr Arglwyddi am dair awr nos ener, ond ni ymdriniwyd a dim o bwys mawr. deb Wgrymodd Arglwydd Ellenboroug-h y priodol- ar 0 roddi anrhydedd neillduol i filwyr Abyssinia neilf^ dyc-^lwe^ad adref, ar gyfrif y gwasanaeth hui- '1 a wnaethant> ond yr oedd ar larll Malmes- J J a Dug Cambridge, ofn gwneud dim allan o'R arferol, ac felly tywalltasant ddwfr oer ar y Pasiocld Bil Cynhorthwy y Tlawd y trydydd ddarlleniad. Caed trafFertli fawr cael digon o aelodau at eu gllydd yn Nhy y Cyffredin ddydd Gwener i DYiriio elsteddiad, ao wedi myned yn ifurfiol trwy ychydig o bethau, jiriohiriodd y Tv ddeg munud wedi Pedwar. Z-1 Kf^diad bp- iawn a fu yn Nhy yr Arglwyddi •L'Un, ac ni ymdriniwyd a dim o bwvs. IW1 "^y J Cyffredin, yr un noson, rhoddodd Mr cett rybudd y byddai iddo adnewyddu ei gyn- Dvifil'd 110,3 ^eiier nesaf, dros daflu Coleg y Drindod \r 'rn aoor0d i hob enwad crefyddol. Ma e^v?1 a^shiad i Syr C. O'Loghlen, dywedodd larll -°d yn mwriad y Llywodraeth i bennodi dir- frenlmiol i wneud ymchwiliad. i gyfraith ^ahad y tir yn yr Iwerddon. iarvf '1 ymffarfio!id y Ty yu twyUgor ar y gwell- au gynhygiwyd ar FIL DIWYGIADOL YR IWEEDDON. C1'yn cryn ddadleu, pasiwvd i'r Bil gael ei arllen y drydedd waith nos Iau. Wedi i FIL y TEEPYNA.IT gl ei ddarllen y drydedd waith, ymohiriodd y Ty. Nhy yr Arglwyddi nos Fawrth, gofynwyd gan G P, wrth weled fod yr Arglwydd ac. larll Grey wedi rhoi. rhybudd o'u Egl^ i §'yully§' gwrthod Bil Dadwad'doliad yr pa y^yddelig, pan y dygid ef ger bron nos Iau, j}Ui °'r arglwyddi a gymmerai y fiaenoriaeth. a-wv^Teda^ ^aj,ll Malmesbury fed y Llywodraeth yn STyiri s iawn ar gwesthvn o'r fat'li bwysigrwydd i y fiaenoriaeth, ac iddo ysgrifenu at larll g.ancp1 °fyn iddo roi ffordd, ond yr oedd yn ddrwg' eflFo^i?0 ychwanesni na chafodd hyny un math o ,arn0, (ehwerthin). S^elHant IarU Clr6y J11 benderfyni:id 1 ST111^ J a liil Cynhorthwy- y Tlawd y drydedd b1\ a phasiodd. T WajtjJ ei,wyd Bil Diwygiadol Ysgotland yr ail fllth. 0 u CYfhvynwyd dciseb yn ffafr gail DADW ADDOLIAD YR EGL WYS WYDPELIG Pertl^1^^wydd Lyttleton oddiwrth 281 o offoiriair" ^ol i'r Eglwys Sefydleclig, yrhai oeddynt gai. jrjj yn-llaw swyddi pwysig yn ngh/n ag addyst ^gahanol -scfydMadau yr Eglwys. •olxv- i ainryw waend syiv/adau ar y ddeiseb, gor anJ'Yll\vYd ei gosod ar y bwrdd, a. goh.hiodd y T; CYIPI-qen) 11:2 y "C ley gad-dr 7m Nhy y Cy £ :8(1111 u yn gloch, ddydd 1 >rth, ae ymdrin FIL YE YSGOLION CYIIOEDDTTS. Aed trwy amryw o'r adranau, ac ymohiriodd y Ty am saith o'r gloch. Ymgynnullwyd drachefn am naw o'r gloch, pan yr ymdriniwyd ar EIN HATiNODDAtT MILWROL. Cynhygiodd Arglwydd Elcho ar fod dirpwrwyaeth frenhinol i gael ei bennodi i ymholi i, ac i wneud adroddiad o'n hardrefniadau milwrol. Cyfeiriodd at y rhwyddineb yr oedd galluoedd tramor yn medru dwyn byddinoedd i'r maes mewn sefyllfa o effeith- iolrwydd, ac mor wahanol yr ydoedd gyda ni. Dywedai y Cadfridog Peel fod y mater yn teilyngu sylw, ond yr oedd am i'r Llywodraeth gymmeryd y peth mewn Haw yn hytrach na dirprwyaeth. Wedi i Syr J. Pakmgton wneud rhai sylwadau, yn nghydag amryw eraill, yn anffafriol i gj^nllun tramorol Arglwydd Elcho, tynwyd y c^Tihygiad yn ol, a gohiriwyd y Ty.

CYFARFOD CHWARTEROL YR ANNIBYNWYR…

MI WELAIS, MI GLYWAIS.

Y PARCH D. PRICE YN EI HEN…

[No title]

CAERGYBI.

BRO MORGANWG.

MOSTYN.

BEYSTE.

LIVERPOOL A'R CYLCHOEDD.