Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

.AT Y CYHOEDD. F» «r?. ' J

Advertising

YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.

COFRESTRWCH! COFRESTRWCH!!

News
Cite
Share

COFRESTRWCH! COFRESTRWCH!! DYMA y peth cyntaf oil y dylai pob un sydd yn meddu hawl i bleidleisio edrych ato. Ni bydd helaethiad y bleidlais yn ateb dyben yn y byd heb i bob un ofalu fod ei enw ar y cofrestr. Mae pawb yn y siroedd sydd yn talu 14p. y flwyddyno ardreth yn meddu yr hawl i bleid- leisio a phawb yn y bwrdeisdrefi sydd yn talu treth y tlodion eu hunain, beth bynag fyddo yr ardreth. Overseer y plwyf yw y person sydd yn mhob cymmydogaeth i ofalu am hyn, ac fel y mae y rhai hyny yn ami o duedd Eglwysig, ac yn Doriaid, nis gellir disgwyi iddynt fyned i fawr o draffertli i roddi ar y rhestr enwau dynion y gwyddant mai .Rhyddfrydwyr.ydynt. Gwell gan hyny i bob un fyr-ii gweled drosto ei hun fod ei enw ar y rhestr. Rhaid i dreth y tied;on fod wedi-ei tlialu cyn nen ar yr 20fed o lis -Gorphonaf. Mae y neb a e3geulu=io dam erbyn v ya colli ei hJOldlms. 'Cymmer y j Toriaid fantais ar bob esgeulusdra, pa mor ddi- bwys bynag y byddo; felly nis gall y Rhydd- frydwyr fod yn rhy ofalus. Mae Deddf newydd y Diwygiad Seneddol yn rhoddi yr hawl i lettywyr (lodgers) i bleidleisio ar delerau neillduol. Ac y mae o bwys i'r rhai y mae yr hawl wedi dyfod i'w gafael ofalu am dani. Mae llawer yn gofyn yn y dyddiau hyn pa fodd y mae i lodgers hawlio eu pleidlais. Mae y cyfarwyddiadau canlynol wedi eu parotoi gan Mr Torrens, A.S., ac wedi eu mabwysiadu gan Gymdeithas Gofrestriadol Finsbury. Yn ol yr Ysgrif Ddiwygiadol newydd, y mae pob dyn sydd wedi dal yr un Hetty am flwyddyn cyn yr 31ain o Gorphenaf, os yw yr ystafelloedd heb eu dodrefnu yn werth lOp. y flwyddyn, yn meddu hawl i fod ar restr y pleidleiswyr. Nis gall dau a fyddo yn cymmeryd roams felly cyd- rhyngddynt hawlio bod ar y rhestr. Os cym- merir ystafell heb ei dodrefnu, bydd yr ardreth a delir yn ddigon o brawf o hawl un i fod ar y rhestr. Mae talu pedwar sivllt yr wythnos am y cyfryw yn ddigon i roddi i un yr hawl. Os cymmerir yr ystafelloedd wedi eu dodrefnu, rhaid i'r neb a hawlio y bleidlais brofi ei fod yn talu pedwar swllt yr wythnos, neu lOp. y flwyddyn, heb gyfrif y dodrefn. Tybier fel hyn, fod. un yn talu wyth swllt yr wythnos am ddwy ystafell, hawdd iawn fyddai iddo brofi fod y rooms yn werth pedwar swllt, a gwasanaeth y dodrefn yn werth y pedwar swllt arall. Nid yw absenoldeb achlysurol yn yspaid y flwyddyn yn ei ddifreinio, os na bydd rhyw un arall yn y cyfamser wedi perchenogi yr ys- tafelloedd, ac os bydd y neb sydd yn hawlio y bleidlais yn parhau i dalu am danynt. Rhaid i hawliad y bleidlais gael ei chyflwyno i overseer y plwyf lie y byddo y lletty nid cyn y laf, ac nid wedi y 2oain, o Awst. Bydd hawliad y llettywr yn cael ei gyhoeddi gan yr overseer mewn rhestr ar ei phen ei hun, cyn y laf o fis Medi. Os na bydd yr hawliad wedi ymddangos yn y rhestr gyhoeddedig o lettywyr, yna rhaid profi o flaen y bargyfreithiwr ei fod wedi ei gyf- lwyno iddo. Mae o bwys gan hyny fod copi o'r hawliad yn cael ei gadw. Am yr hawliau a gyhoeddir wedi y.25ain o Awst, gellir gwneud gwrthwynebiad iddynt yn y Ilys o flaen y bar- gyfreithiwr, er na byddo rhybudd o'r gwrth- wynebiad wedi ei roddi i'r overseer, nag i'r neb a fyddo yn hawlio y bleidlais. Rhaid i brawf gan hyny gael ei roddi gar bron y bargyfreith- iwr gan y neb sydd yn hawlio y fot, neu gan ryw un wedi ei awdurdodi drosto, fod rhybudd prydlawn o'r hawliad wedi ei roddi, yn gystal a dwyn y ffeithiau i brofi ei gymhwysderau i bleidleisio. Mae Cymdeithas Gofrestriadol Finsbury yn parotoi ffurf i lettywyr i'w llenwi er hawlio eu pleidleisiau. Yr ydym yn gobeithio y cymmerir hyn i fynu o ddifrif, heb golli dim amser. Oedi a thaflu y mater heibio yw ein perygl. Cymmered y rhai mwyaf craffus a selog yn mhob ardal hyn mewn llaw. Mae pob pleidlais yn werth gofalu am dani, a dylai pob un weithredu fel pe byddai holl gyfrifoldeb yr etholiad dyfodol yn troi arno ef yn bersonol. Mae pleidlais y gweithiwr tlawd o gymmaint pwys ar ddydd yr ethol- iad a phleidlais yr ystadwr cyfoethocaf. Ati mewn pryd. Cofrestrwch COFRESTRWCH COFRESTRWCH! ■■■ •' 1:

LIVERPOOL A'R CYLCHOEDD.