Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

COLEGDY NEWYDD ABERHONDDU.

News
Cite
Share

COLEGDY NEWYDD ABERHONDDU. Dyna ddarlun i'n darllenwyr o'r eolegdy. Nid oes genym hamdden yn awr i roddi holl helynt yr 'UN COLEG' er cynnadledd Castell- nedd trwy gynnadleddau Dinbych, Caerfyrdd- I'^nfair Muallt, Merthyr, Aberhonddu, a'r A^mwythig, a rhes fawr o Bwyllgorau heblaw hyny a gafwyd. Y mae hyn oil i'w wneyd rywbryd gan rywun. Ein hunig amcan yn awr ydyw galw sylw at bethau fel y maent, gyda dymuniad taer ar i holl gyfeillion y 8ynxudiad wneyd eu rhan, fel y caffom hyn ein llaw i fyned at rywbeth arall. Er ddlonrwydd i lawer rhoddwn yma DDISQEIFIAD Y CYNLLUNYDD O'R ADEILAD. hvn Cole^dy y11 cae^ adeiladu ar ddarn o dir 0Ij-°~r^eus a phwrpasol, a brynwyd gan yr enwad r>r./i1W Marquis of Camden am 907p., ac yn mesur ~i)Q.war eJFyr a tanner. Y mae yr olygfa yn un o'r :> j P^ydferthaf yn yr holl wlad: ychydig y tu allan Mojo! ^ur ao°s at orsaf y Middle-Wales a'r cbn-n^T* Brecon Railways. Saif yr adeilad tua nnrri-p ffront yn edrych yn union i ddvffryn vvL'/ff Wysg, trwy yr hwn y rhed y rheilffyrdd, rdd, a'r camlas, o Aberhonddu i Gasnewydd i. ,7S8"- Y mae y 'main building' yn mesur 90 trofvlf/M ° "wrth 32 troedfedd o led, ac yn 62 oecitedd o lawr y 'basement floor' i 'ridge' y to. Uchrf6 r^an yrna °'r adeilad yn badwar llawr o der. Y mae y llawr isaf, neu 'basement' y gegin, Yn mesur 26 troedfedd wrth 17troedfedd; 'scullery,' 20 troedfedd wrth 17 troedfedd; 'laundry,' 20 troed- fedd wrth 17 troedfedd; 'wash-house,' 26 troedfedd ^rth 17 troedfedd; 'pantry' a 'larder,' 11 troedfedd Wrth 11 troedfedd; 'fire-proof safe,' ac iddi 'groined ceiling, yn mesur 12 troedfedd ysgwar; 'lumber- room, coal room, closets,' a 'corridor,' yn ddwy lath o led wrth hyd yr adeilad. Y mae y llawr hwn yn 10 troedfedd o'r llawr i'r 'ceiling.' Ar y llawr nesaf, sef y 'principal floor,' ymae 'dining hall' a 'library,' o r un maintioli, yn mesur 35 troedfedd wrth 20 woejfedd y man culaf, ond yn droedfedd ar gyfer yr Iorial -,v-inclow I corridor' yn ddwy lath o led wrth hyd yr adeilad, gyda mynedfa iddo yn y ddau ben o ai yr athrawon. Y mae y llawr hwn yn cynnwys hefyd 'vestibule' yn 12 troedfedd ysgwar; 'porch,' r ^troedfedd ysgwar, a 'ceilings' y ddau wedi eu Panelu a'u prydferthu. Cynnwysa hefyd y grand staircase,' yn mesur 16 troedfedd wrth 12 troedfedd Wij U?hder 7.Uawr hwn ydyw 131 troedfedd o'r yradau i'r 'ceiling.' Y mae y trydydd llawr, neu 29 rr8t™ yR cynnwys dau 'class room,' yn mesur o .J0?* ^'th 16 troedfedd yr un, ynghyd ag 11 trnoiii jI'' mesur 0 gylch 12 troedfedd wrth 10 troedf^n ° ^'laridln^ yn 20 troedfedd wrth 12 led vn V.' ,'Kta^rcase' a 'passage,' o 4 troedfedd o hwn vn ? J canol. Y mae uchder y llawr llawr n troedfedd i'r 'ceiling.' Y pedwerydd awr, neu Y'dormitory floor,' a gyunwys 16 o troedf rij g^elyau, yn mesur 12 troedfedd wrth 9 ynghyd a 'bath room' a 'slop room,' a led- Thedeg trwy y canol, yn 4 troedfedd o TTOVI^^ hwn yn derbyn goleu 'skylights' yn y to. Hein^r y ^awr hwn ydyw 9?> troedfedd i'r 'ceiling.' 'win<> Cyssy11+iad a'r 'main building,' v mae dwy einiof rhedeg yn ol i'r cefn: y 'wing' ddwyr- ;ic y^ 'uesur 61 troedfedd wrth 20 troedfedd o led, 'sturl • uchder: y llawr cyntaf yn cynnwys 4 tranp^' troedfedd wrth 9 troedfedd; 'side en- „ e wasanaeth y myfyrwyr, 'lavatory, closet,' (-> ynghyd a 'corridor' 4 troedfedd o led wrth hyd Y mae y llawr hwn yn 11 troedfedd o Qaer i'r 'ceiling.' Yr ail a'r trydydd llawr yn <ytinwys 8 o 'studies' o'r un maintioli, ynghyd a corridors,' fel y llawr cyntaf, a grisiau yn esgyn o'r corridors,' fel y llawr cyntaf, a grisiau yn esgyn o'r 11 jam lawr i'r llall yn ymyl yr 'entrance door.' Y ojffy ''wing' orllewinol yn mesur 48 troedfedd wrth U^edfedd, ac yn dri Uawr o r,cider fel y llall: y 12 + 5711 cynnwys 'matron's room,' yn mesur TPrtW edd y>sipvar; 'store room,' 12 troedfedd entrp ^roedfedd o led; 'china pantry, closet, side vpa nce> staircase,' ystafell i gadw glo, ac un arall i °edd naeth y teulu. Ar yr ail lawr y mae ystafell- Y lUQrwynion, 'hospital,' ac un 'study.' Ar y Perth -!awr y mae 4 0 ystafelloedd gwelyau yn j 0S0^ l r myfj-TwjT, a dwy o'r cyfryw o faintioli ei ta- 5a^. wely yr UI1- Felly, y mae yr adeilad yn o presennol yn cael ei ddarparu i lettya 24 Vn ? fewn; a g'ellir helaethu etto, os bernir V ^odol, i lettya 40 gydag ychydig iawn o di*aul. Qiesii^^ r cotle^y dai i'r athrawon, yn 40 ji ?,e<^e<l yri Y maiu front,' ac yn cyrhaedd hed-nr° 1 ° 1 frJ'nt r ce^n- Y mae y tai hyn yn Viin ucllder; y 'basement' yn cynnwys cegm. ^ullery, pantry, larder, coal room,' a 'closet.' Yr Pari!?Wr yn °yimwyH 'dining room, breakfast room lla\v'vUr' entrance hall,' a 'staircase.' Y trydydd y11 cynnwys 'study' atair 'bedroom;' a'r 'attic' 'ba Cynnwys pedair 'bedroom.' Uchder y tai o'j asement floor' i'r 'ridge' ydyw 48 troedfedd. Y I*QAO Y t,*r sydd ar y 'main building' yn 109 troed- I od y ? uchdúr o wyneb y 'terrace' yn y ffrylit i wael- Y Vane,' a'r 'vane' yn 7troedfedduwchlaw hyny. Wn yn y twr ddarpariaeth ar gyfer cloc; a hyder- .<1 G}0<HV?a de^ai<i yrYsgolion Sabbothol, trwy Dd< •o'r a? ?dd Cymru, anrhegu yr enwad ag un tiilwng bob ae/ ^7 a ^heilwng o'r enwad: ceinhg cddlwrtl yn gyflawn ddigon. Byclcl -yard a«th v rh^Tig y ddwy 'wing' yn y cefn at wan an yi" ^ejj^y^yrwyr, a 'terraces' yn y ffrynt. Y mat «toaeS)'Tr y*1 y 'Gothic order,' y 'dressings' o 'Bath dsef 1|Rweddill o'r eerig yn cael eu codi yn ago maR JT oil o'r muriau y tu ail m yi atkiBR Yr adeiladwyr ydynt M.'ist- y^yw 8 i(a "enkins, o Abertawe. Swm y 'contract' ac r'u ■, Y mae yr 011 °'r adeilad bron o dan °rphen erbyn mis Mai y flwj dlyn nesal fr 18.,galhvn wneyd dim yn well yma er cy- cla,'lkliwyr na rhoddi y difyniad can- 4yd(j -?f tythyr Y Goliebydd' yn y Farm- am Photo erc^er diweddaf. Ei idea ef yw cae i'w °9roi#]l °'r Coleg, "ac efe a aeth i'r draffertl Gobcitilio J telir sylw dioed i' glyb^yll '1 n°^r ^ancl^0J a'r awgrymiadau 1

I COLEG NEWYDD YR ANNIBYNWYR…

Y DIWEDDAR DR. VAUGHAN.

CLICYDDIAETH.

[No title]