Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

LLYTHYR 0 AMERICA.

T-DIRWESTWYR A ll ETIIOLIADAU.…

Y PARCH. W. D. WILLIAMS, DEER…

News
Cite
Share

Y PARCH. W. D. WILLIAMS, DEER FIELD. MiL Grol.—Mao yn hysbys i ddarllenwyr y TYST fod y parehus uchod yn awr am ychydig fisoedd ar y rtliad a'i berthynasau a hen gyfeillion yn Nglr 'an;. G-obeithir y ca dderbyniad- croesawgar, oble'. 1 ol tyfitiolaeth. pawb y mae efe yn ieih.ngu hyny. Gwelsom swp o lytliyrau canmoliaeth iddo, y rhai ydynt oddi wrth yr eglwys sydd dan ei ofal, cymmanfa y dalaeth yn yr hon y mae yn byw, ac oddi wrth ddynion adnabyddus, y rhai ydynt fel yntau yn awr yn cartrefu yn America, megis y Parchedigion D. Price, Newark (gynt o Ddinbych) James Davies, Radmor (gyiit o Lanfaircaereinion) R. D. Thomas, Mahanoy (gynt o Peiiarth), &c. Mae cymmeriad rhai dynion mor loyw ac uchel yn nghyfrif pawb a'u hadwaenant, fel y byddai cyn- nyg cyhoeddi llythyrau canmoliaeth iddynt yn beth mor ddigrifol o afreidiol nes peri i grechwen godi i wynebau eu cydnabod—yn debyg i'r hyn a fyddai cynnyg cyhoeddi traethawd i brofi fod yr haul yn ddisglaer. Credwyf fod Mr Williams yn un o'r cymmeriad hwnw. Ond er hyny, byddai cyhoeddi rhai o'r llythyrau hyn yn gomplinient rhesymol iddo ef ac i'w hawduron. I'r dyben hwnw yr wyf yn anfon dau o honynt i chwi. Yr wyf wedi dewis y naill o honynt o herwydd ei fod oddi wrth un sydd wedi treulio hir amser yn America, ac felly wedi cael mantais i feddu hir adnabyddiaeth o hono ef, sef y Parch. John J. Jones, hen weinidog y Cymry yn New York. Yr wyf wedi dewis y Uall o herwydd ei fod wedi ymsdael ym ddiweddar iawn o Gymru, ac felly yn hysbys hyd yn oed i'r dosbarth ieuengaf o honom, sef y Parch R. G. Jones, gynt o Ferthyr. Yr wyf yn deisyf arnoch yn ax-benig i roddi y ddau lythyr hyn yn llawn yn y TYST CYMEEIG am yr wythnos nesaf. Yclwyf, yr eiddoeh yn serchus, BRA. WDGARWR. At iveinidogion at eglwgsi yr Annibynwyr yn Nghymnr, Mae y Parch William D. Williams yn weinidog parchus a chymmeradwy iawn—wedi treulio un-ar- bymtheg ar hugain o flynyddoedd i wasanaethu ein cydgenedl yn America. Yr wyf yn teimlo yn hyderus iawn y derbynir ef yn serchog yn hen wlad ein tadau ar ei ymweliad presennol a Chymru. Bydd ei bregethau yn fuddiol, a'i gymdeithas yn ddifyrus ac adeiladol; a hyderaf y bydd ei ymwel- iad yn foddion i gynhesu teimladau yr eglwysi yn gystal a thrigolion y ddAvy wlad at eu gilydd. Yr wyf yn teimlo fod amryw bethau yn mhob un o'r ddwy wlad y byddai yn werth i'r llall ei efel- ychu, a bydd ymweliadau mynych yn foddion i wneyd y ddwy wlad yn fwy cydnabyddus. Derbyniwch Mr Williams yn yr Arglwydd, a gwnewch gyfrif mawr o hono, o blegid y mae iddo air da gan bawb, a chan y gwirionedd ei hun. Yr eidcloch yn sereliog, RHYS GWESYX JONES, Utica. Ebrill 16eg, 1868. Mae y parcliedig fi*awd Mr William D. Williams, o Deerfleld, swydd Oneida, Talaeth Newark, yn ym- adael ag America yn Aber, dinas New York, Mai 9fed, 1868, gan fordwyo a'i wyneb tua Chymru an- wyl, ar fwrdd y steamer ardderchog City of Boston, er ymweled unwaith cyn ei farw a hen wlad hoff ei enedigaeth. A phan nad all y Parch 0. Griffiths a'r ysgrifenydd, ynghyda chyfeillion anwyl ei heb- rwng yn mhellach, caiff ein gweddiau difrifol, cyn- hes, a chysson ei ganlyn ar y cefnfor llydan am ei ddiogelwch, a thrwy ei daith hirfaith yn ol ae yn mlaen ac yma a thraw yn Nghymru, am ei lwydd- iant, &c. Ac ar ei cldychweliad yn ol at ei anwyl deulu, a phobl ei ofal, am ei diriad dianaf, hwylus, a diogel. Mae y brawd Williams wedi ei gyfodi i'r weinidogaeth, dan ofal a golygiad yr hybarch efengylwr, a'r oedranus fugail eglwysig-, Mr D. Williams, o Lanwrtyd, ac wedi bod yn bugeilio defaid corlan Crist yn America dros ddeuddeng mlynedd ar hugain bellach ac mae yr ysgrifenydc1 yn adnabyddus iawn a'r brawd anwyl Mr Williams er hyny hyd y dydd heddyw, ac yn siriol ddwyn tystiolaeth ei fod yn weinidog da i lesu Grist yrholl flynyddoedd hyn, ac na chafodd ei frodyr yn y weinidogaeth unbaiynddo erioed, ac na chafodd neb arall achos priodol i ddyweyd yr un gair yn fychan neu isel am dano mewn unrhyw ystyr megis gwas yr Arglwydd, a'i fod wedi para yn ffyddlon, llafurus, a diwyd yn ngwirionedd Crist, ac wedi bod yn ddefn- yddiol iawn a llwyddiannus yn ei eglwys am y talm hir uchod. Yn awr, gweddus a theg yw i bawb gael barnu drostynt eu hunain am ei ardderchowgrwydd fel ar- eithycld, a'i hyawdledd a'i fawredd megis pregethwr yr efengyl ar ol ei glywed. Gan liyny, mi a dawaf, gan ddymuno Duw yn rhwydd i'm hanwyl frawd Williams. Yr eiddoeh yn wir barchus, J. J. JONES, Dinas New York.

GWEITHWYR SIR GAERNARFON YN…

CYMRY LIVERPOOL.

LLYTHYRAU CYMRAES YN NGHANAAN.

LLITH 0 GRUGIAU EDRYD.