Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

BRO MORGANWG.

News
Cite
Share

BRO MORGANWG. Nid oes dim hynod yma y dyddiau hyn. Mae y yn ddymunol anarferol, gymaint felly nes y Cyladdefa amaetbwyr nad ydynt yn cofio gwell gwan- yjTtt na haf nag eleni. Mae wedi cael effaith ar lun- laeth. dyn nes gostwng ei bris. Yr oedd yn ddigon o bryd, canys yr oedd yn uchel iawn.drwy y gauaf a'r gyanwyn. Ryw dro pan glywodd Gwyddel am styngiad pns y bara, dywedodd, Dyma y tro cyntaf 1 mi lawenhau am gwymp hen gyfaill.' Mae mil- oedd o deuluoedd yn y sir hon yn teimlo y cyffelyb awenydd y dyddiau hyn. Ychydig gawsom ni yma Or ystorm daranau a mellt diweddar aeth di-os yr Yllys hon, end gadawodd beth o'i hoi. Disgynodd 14ellten ar LAW WEITHFA WLAN gerllaw Penyeoed, plwyf Llangrallo, a llosgodd hi ^r oc'dd wedi ei yswirio, fel na fydd dim ned i r perchenogion o'r herwydd. bv ^1Ua *awer 0 ddynion bob Avythnos yn colli eu jTwyd drwy ddanrweiniau, ac o'u hachos eu hunain. 1 dyddiau diweddaf ELADDAVYD PEDWAR 0 DDYNION, Howell, 23 oed, trwy gwyinpo yn ngloddfa ^10S- Richards, 58 oed, trwy gwympo yn g ddfa Maesteg; a William Owen,mewn station ger- Uaw, gan y tra ill; yr oedd yn fcddw fel na allodd ofalu ra aano ei hun aeth y train drosto a thorwyd un o'i >e*u a'j ddwy goes, a bu farw dan gyllell y eddyg. Yr oedd yn ddigon sobr y pryd liwnw. ^ruenus oedd sefyllfa ei feddwl yn gystal a'i gorph e IiI1?1U^ai1 dreuliodd yn J hyd hwn. Weithwyr aied Morganwg, ymgedwch rhag y ddiod feddwol. Wnaeth Thomas Hodyetts, Tondu, 58 oed, derfyn dd-sS k°edl drwy ymdaflu i bwll glo haner llawn o p r*' 5k,f ydoedd; bu am amser yn ngwallgofdy ef6111i tybiwyd f°d wedi gwella, a gollyngwyd a"an—a thyna Avnaeth ag ef ei hun yn fuan wedi 1tyddhau. DOWLAIS. h Cj nualiwyd tri o gyfarfodydd cvstadleuol yn y lie I- y J^ydd Llun Sulgwyn, perthynol i Bethania, capel c^fJlnibynwyr- Cynnaliwyd y ddau gyfarfod yntat yn yp ysgoldy hardd sydd newydd ei hadeil- Pei"thynol i'r capel, a'r cyfarfod hwyi'ol yn jJ° aP°' Bryn Seion, trwy ganiatad caredig yr eg- "Mi'T ^b'Wyddwyd y cyfarfodydd trwy y dydd gan i -Avails o goleg Aberhonddu, yr hwn sydd yn dyfod yn weinidog ar eglwys Bethania. irniad y dadganu ydoedd Mr John Jones, Seion, ymney; beimiad yr adi-oddiadau, ydoedd Dafydd °|"8 anwg, Merthyr Tydfil. Carem ddyweyd fod P.efV,aU- S'y^arf0(i cyntaf wedi eu cyfyngu i gapel a>r ailla> a'r cyfarfodydd liwyrol yn rhydd i'r byd rhv Ws; Aethpwyd yn mlaen a'r cyfarfodydd ywbeth fel y canlyn:— Y CYFARFOD DDEG. agoriad i'r cyfarfod liwn cafwycl can a cllyd- gan '0 rhoweh i mi fwth;' wedi hyny cawsom an- nerchiacl pwrpasol dros ben gan y llywydd. Yn esaf, cystadleuaeth ar Y Bwthvn yn nghanol y Mad,' i fechgyn dan 18 oed; goreu—William Jones. 1 r terch dan 15 oed, a adroddai yn oreu Lief o'r lotty; goreu-E. Jones. 3. I'r hwn a gano yn oren y Solo Tenor o 'Deffro,' gan Lloyd; amryw yn cystadleu, a rhanwyd y wobr rhwng Gwilym Morlais a T. Thomas. Wedi hyny galwyd ar y plant bach C, a8' oedd wedi dysgu damau heb fod yn gystadleuol pan y daeth llu mawr o honj^nt yn mlaen. 4. I'r aehgen dan 15 oed a adroddo oreu Cod well y Pin;' goren-J. Evans. 5. I'r ferch dan 15 oed a gano Yn oreu Father's come home;' goreu- Rachel ThoIna,, Wedi hyny terfynwyd y cyfarfod hwn trwy 1 Eos Morlais ganu 'Hen Feibl mawr fy Mam,' Yr hyn a Avuaeth gyda gallu mawr. Y CYFARFOD DDAU. ^'r Uy«T^(I gymcryd ei le aethpwyd yn mlaen da-n^V cy^arf0<l ^lWn y canlyn:—1. I'r bachgen j oed a adroddo 'Yr Asyn anfoddog;' goreu— r' vaTls- 2. I'r ddau a gano yn oreu 'Y Gradlys;' a Glan Morlais a'i Gryfaill. 3. I'r ddau Tho ^d° yn oreu «Y Ceffyl henthyg;' dim ond T. WoV|RlaS a ^ones ddaeth yn ndaen, a chawsant y I'r ferch a gano oreu Codiad yr Ehedydd;' chaf James ddaeth yn mlaen i ganu a J}as8 y wobr. 5. I'r hAvn a gano yn oreu y Solo gorei °t §'an lluaws yn cystadlu, bethl- "^vanR- I'r ddwy a gano yn oreu 'Pa °es,' un parti a chawsant y wobr. 7. Ar- iloi-1 ai' I'Viiyddoedd Canaan,' dim ond G-wilym iaoli«ainddaeth ar Y testyn, a chafodd gan- 'Nid Uc^e^ yn righyd a'r wobr. 8. Adrodd CvstarTiUr yw Po1) Peth sy'n dysgleirio,' amryw yn oreu 8;°reu G wily in Morlais. 9. I'r 3 a gano yn Jje T. ^'iawd o Anthem Manchester; goreu—E. S-ipT* a 1 §7feillion. Terfynwyd y cyfarfod hwn trwy S'au ?Trs^a^e'aaeti1 ar Nhad sydd wrth y llyw,' cm. -\t 1 ft'01' ° Bethania, a dvfarnwyd y wobr i'r ■^0- 1, dan arweiniad J. Evans. Y CYFARFOD CHWECH. J I^yma y prif gyfarfod gan ei fod yn gyfarfod rhydd awb, ae yn wir cawsonl gyfarfod rhagorol fel y !)'W l-- J to.J I'r ferch. a g-anoyn oreu 1 faban arall;' gwobr 4s., 5 yn cystadlu, ^reu1" A/r i29,106^1 ^'r {Wau a gano yn ae,;i1 y11 fyw;' gwobr 5s., tri parti vn r a <y.w, goreu—J. Evans a T. Thomas. 3. I'r hwn cvsto ?, yn oreu 'Morfa Rhuddlan gwobr 4s., 7 yn. 'r^ees a rliamvyd rllwllg Gwilym Morlais a John 4. Araeth ar y 'Priodoldeb o ddatgysylltu yr 'i^daetf8 oddiwrth y Llywodraeth;' dim ond un ^ros ifi yu mlaen a chafodd y Avobr. 5. I'r hen wr 40 oed a gano yn oreu 'Elliot gwobr 2s. 6c., 4 i^Vdv'Mlu' g°reu-Ieuan Cerdd. 6. Adrodd 'Balm g^oo"1' 3s. Gc., amryw yn cystadlu, uuvyd rhwng J. Evans a W. Jenkins. 7. Canu ^Tr,11 e os., 5 vn cystadlu, goreu i§Vnian Glan Morlais- 8" A(]rodd <Y ty ar dan;' ow" Uuaws yn cystadlu, gorou—Cawr Corwg, t)a y1'- 9" 1>r 8 a gau° °reu Maigw°hr 10s., •'WerV i yn cystadlu' goreu—J. Evans a'i gyfeillion. o.a, xyny y Prif destyn, sef i'r cor o'r un gynulleidfa 01-611 yr Alarch;' gwobr 3p., darfu i bedwar ■fow ^yg am y dorch, sef corau Bethania, G wern- SblagU' Sermon, a Horeb dyfarnwyd y wobr i'r cor yr ^l wii a arweiniwyd gan Gwilym Morlais. MaJy^ cyfarfodydd rhagorol yn mhob ystyr, a Pctfr yn mlaen yn weddaidd ac mewn j" Rha gor o'i fath yw dyiminiad—Morlais. 1 n GWYNFE. fl^1AVycyfarfod dyddorol iawn yn Ysgoldy '2 o'r y lle dydd Mawrth Mehefin 9. Am Hc/l0ch yr oec^ Williams, Ysw., Llanelly, yn ftdav. /r ysg°l. a chafodd foddhad ueillduol yn y 4ene ^dosparth flaenaf, ac efallai y buasai y plant yn ateb jn well oni bae fod y gwragedd w°di dyfod a'r basgedeidiau llaAvnion i'r ijj* oei? °yn r arholiad derfjmu. Am 4 o'r gloch, ^yr(?dau ° dan eu beichiau. Y rliai a y te a'r bara brith eleni oeddynt Mrs JWij. Cwmgwenllan, a Mr Rees, Biynwhith. Yn 'tot oedd yn iechyd i galon dyn i weled oddautu a\¡ blant iachus a glanwcdd yn cydeistedd i fwyn- T byrll "nnain heb un goiid yn eu blino o amgylch ^ait^. P' a'r 'rhai sydd yn main.' yn cael cligon o Ii(,ellllh; Ilid oecldua'r 'Iris/¿ Church' ua'r 'Notorious ?Wy yn blino dim ar feddwl yr un o honyut Waif y ^c.drosodd, ac am 7 o'r gloch cafwyd ^rej-0 P°hlogaidd iawn. Etholwyd yr enwog a'r John Williams, Abertawy, i'r gadair, a yn ^B'01'01- Wedi i'r plant ganu ac f C{|J^ amryw ddarnau yn chwaethas iawm, galwodd ar D. Williams, Ysw., Llanelli, i roddi KiOo. a gwnaeth Mr Williama areiihio yn ardder- oedd pawb yn ymddangos mown hwyl. s^lwodd y catleirydd ar y Parch VV. Thomas i, roddi anerchiad, a rhoddodd ychydig o hanes yr ysgol o'r dechreuad, a dywedodd fod-I., ysgol yn awr mewn sefyllfa foddhaol mewn ystyr arianol, fod yr Ysgoldy yn rhydd, cyflog yr Ysgolfeistr yn dyfod i law yn rhwydd, rhif yr YSt:olheigion yn cynyddu, a bod yr ardalwyr yn gyffredinol bellach yn teimlo intercut ynddi. Yr oedd' y cwrdd drwyddo yn llawn bywyd, a'r cadeirydd enwog yn taflu ambell awgrym a mynd jaiddo, nes ysgwyd y gynulleidfa drwyddi. Wedi'r diolchiadau arferol i'r cadeirydd, areithwyr, ysgolfeistr, a'r boneddigesau a fu wrth y to, ymwasgarwyd ychydig wedi 10 o'r gloch. Y mae yn dda genym allu hysbysu trwy gyfrwng y TYST fod Dr Williams wedi ymsefydlu yn Aber- tawy. Y mae efe yn feddyg medrus, yn Gristion gloew, ac yn ymneillduwr trwyadl. Chwi bobl Abertawy, gwnewch yn fawr o hono, ni bu gwell boneddwr yn troedio palmant eich tref yn yr oes bresenol. Gadewch i ninau gael ymweliad ganddo un waith y flwyddyn beth bynag.-Gohebyrld, BETHEL, CAERPHILLY. Cynhaliwyd gwyl flynyddol gan yr ysgol perth- ynol i'r lie uchod dydd Mawrth diweddaf. Dech- reuwyd am 3 o'r gloch, trwy gyfranogi o'r to a'r bara brith. Yna wedi cael gorymdaith drefnus trwy y dref, a rhoi tro i'r castell, cawsom gyfarfod aclrodd a chanu am 7 o'r gloch yn Bethel. Llyw- yddwyd gan y Parch D. Richards, y gweinidog; arweiniwyd y canu gan Mr William Davies. Canwyd tri dernyn gan y cor yn bur dda. Canwyd amryw solos, duetts, a thrios, hefyd yn wych iawn. Yr oedd yr adroddiadau yn well nag arferol. Cynhygiwyd diolchgarwch i'r Cadeirydd gan H. Anthony a Daniel Thomas, yr hwn a basiwyd yn unfrydol a gwresog.

BANGOR. '

AGORIAD CAPEL NEWYDD YR ANNIBYNWYR…

LLANFYLLIN.

DOLGELLAU.