Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

LLYTHYR 0 AMERICA.

News
Cite
Share

LLYTHYR 0 AMERICA. NEW YORK, Mai 27, 1868. FoneddigiOll,-ArEaethais anfon g-ohebiaeth i'r TYST gyda'r Parch D. Price, Newark, Ohio, ond hanaHuogwyd gan afiechyd; ac er nad ydwyf wedi cyflawn wellau, eto penderfyrrwyf ysgrifenu yehyclig linellau heddyw. Dywedais yn fy llythyr diweddaf fy mod yn gobeithio y cawsai Johnson ei broil yn euog a'i ddi- swyddo, eto nad oeddwn yn llawn mor hyderus a'r JSew lork Tribune ar y pWIlC. Mae yr holl ddinas- yddion yn gystal a Senedd yr TJnol Daleithiau mewn 4- ystyr wedi eistedd yn rhcithwyr ar achos Johnson, ac y mae y mwyafrif wedi ei gael yn euog, er i saith o'r Seneddwyr Republieanaidd ddeisebu gyda'r 12 Democratiaid dros ei ryddhau ar tin o'r Cyhudd- gwynion, sef yr lleg. Ni raid i mi sicrhau i chwi AT a enwau y-rhai hyn i lawr i'r oesoedd (lyfodol o dan yr un g-warthaiod ac enwau Arnold, Aaron Burr, a chanOedd o fradwyr y De. Nicl ydyw y Senedd wedi votio hyd yn hyn, ond ar y Cyhuddgwyn lleg, a hyny oblegid fod gan Drefnwyr y Cyhuddgwynion dros Dy ein Cynrych- iolwyr seiliau cryfion i gredu fod rhai o'r Seneddwyr Republicanaidd a. votiodd dros ryddhait Johnson wedi eu IlAvgrwobvwyo: Mae Ty y Cynrychiolwyr wedi pasio penderfyniadau i chwilio i mewn i baciau rhai o honynt o leiaf; ac i'r dyben, wedi ailawdur- dodi y saith a etholasid yn Drefnwyr yr Argwynion yn erbyn Johnson, i fod yn bwvllgor "chwiliadol i'r cwynion a ddyg-ir yn erbyn rhai Seneddwyr. Mae rhai wedi cael eu gaby ger broil y pAvyllgor yn barod, ac y mae Ben Butler ar eu cefnau fel Robin y gyrwr, ac wedi gyru rhai o honynt i redeg allan o wynt a nwydau da i'w gwelyau, i grefu am dystiol- aeth gan ryw ffug feddygon eu bod yn rhy gleifion i ymddangos ger bron y General yn fuan drachefn. Mae Butler a Bingham & Co. yn tybied eu bod yn arogli sawyr ddrewilyd y lhvgrwobrwyon yn llogell- au rhai yn barod, ac y mae eu traed ar gynffonau rhai o honynt, a hwythau yn gwichian fel cwn, ac yn ysgyrnygu eu danedd yn ofnadwy. Ond mae Butler mor ddigynwrf a Newfoundland clog, pan y bydd corgwn y dref yn cyfarth ar ei oj. Nid ydyw y Aveledigaeth yn gwbl eglur i mi eto, am hyny nis gailaf brophwydo yn bendant beth fycld diwedd y pethau hyn. Ond ni ryfeddwn nad ydyw y llwgr- wobrwyon yn dechreu llosgi yn llogellau a chyd- wybodau rhai, ac mai y diwedd a fycld cael eu gor- fodi gan boenau meddwl i redeg a'r arian yn' 01, fel eu brawd Judas, a phrysuro i roddi terfyn ar eu bywydau ffiaidd fel yntau. Dichon na bydd i'r I d Senedd votio ar y deg Cyhuddgwynion eraill, nes y bydd i bwyllgor y Ty fyned drwy y gorchwyl o chwilio y cyhuddg-wynion. Mae y brawd Price wedi gadael yma y Sadwrn diweddaf <11m Gymru, yn y City of Paris. Yn fy ngwely y cafodd ac y gadawodd'fi. Pan y safai UAVch fy mhen, craffwn inau yn fanvdaITlO, yr hwn na welsAvn er's pum mlynedd, ac 0 y cyfnewidiad a gymmerodd Ie arno yn y tymor byruchod. Tyb- iwn fy mod yn gweled linn gwyneb a da-LL lvgad Price, Penybont gynt; ond i ba le yr aeth y bochau hardd a gwridgoch P Y Uais hefydydoedd rywbeth yn debyg i lais Price, ond y gAvefusau oeddynt wedi eu tynn i mewn yn fawr. Pan yr ymadaAvai a'm hystafell, edrychwn ar ei ol, a gwebyn ei fod yn gwargrymu ac yn heneiddio. Tarianed y nefoedd ef ar ei holl deithiau ar dir a mor, a chydweithied y mor a'r mynydd, y gwynt a'r haul, bwyd a diocl, teithio a chysgu, yn nghyda. chymdeithas cyfeillion, er aaioni I w gorpii ilesg ai feddwl trallodus, yw dy muni ad a gweddi ei hen gyfaill o Efrog Newydd. liglwysi yr Annibynwyr yn Nghymru, a'u gweinid- ogion hoffus, goohelwch nychu y braAvd Price a gor- mod o waith, canys eawsoch ei gorph a'i enaid am SO o flynyddoedd yn ddilvsiant; eithr goddefwch iddo ymdaith yn eich plith er gwelliant icchyd a lloniant meddwl, a phregethu yn achlysurol am ychydig fisoedd, Ni wyddai y brawd Price ddim am y llinellau hyn mwy na'r baban newydcl eni, ac ?'i feddyliais inau am danynt nes declireu y llytliyr hwn; am hyny nis gallant fod yn esgusawd dros foethfoddiant iddo ef. Dios genyfyllnvytli-wchef a eliaredigrwydd a chydy-incleimlad-y dywedwch wrth fodd. ei galon, pe na byddai ond er mwyn yr amser gynt, a'r hyn a wrnaeth yn eich plith, ac y gollyng- !Ch ef ymaith wedi ei adloni yn fawr, gyda'ch g-weddiau a'ch dymuniachm goreu. Mae Cynhadledd y Republicaniaid yn Chicago wedi enwi General Grant i fod yn Arlywydd yr TTnol Daleitliiau am bedair blynedd, o'r 4ydd o J'"awrth ncsaf; a'r parchus, y talerito.T, a'r dysgedig Colfax, o Indiana, yn Is-Iywydd, ItJ.'or bell ag y gailaf fi farnu oddiwrth lais y newyddiaduron Un- debol, mge y penodiad yn cael cymmeradAAryaeth gyffredinol yr holl Undebwyr yn ddieithriad, ac y maeiit oil yn benderfynol o gydweiilrio o hyn i fis Tachwecld er sicrhau eu hetholiad, A goddefwch i mina.u, nid yobeithio y tro hwn, ond sicrhau mai hwy cjll dau a fydd ein prif swyddogion am y pedair blynedd dyfodol. Nis gwn pwy a rydd y Demo- cratiaid i redeg yn eu herbyn, ac nis gwaeth genyf chwaith, am y CTedaf yn ddiysg-og na lwyddant. Ac cs lla lwyddant yn bresenol, gobaith lied wan a fydd ganddynt i lwyddo yr 20 mlynedd dyfodol, Diggwyliaf am welhant buan ar bob peth drwy yr holl wlacl bellach. Cewch glywed y bydd y Tal- aetliau Deheuol yii dyfod yn ol i'r Undeb yn ddioed, ac y bydd blaenoriaid y gwrthryfel yn ymostAvng i ddedclfau y wlad, yn lie en beiddio, neu yn ffoi am ooar i ryw wlad arall. Hyderaf hefyd y bydd i'r iiaid o ladron sydd yn perthyn i Dolldy y Llywod- raeth yn New York, ac yn Lladratta 60 rniliwn o ddoieii o'r G-yllidfa bob blwyddyn, ddyfod i'r ddalfa. <3omeddodd Johnson eu o ar gais dyiiion gorcu y wlad. liernwch chwi paham. Mao y gwanwyn hwn wedi bod yn hynod wlyb ac ear byaidd. drwyyr holl wlacl, ac wedi cadw amaeth- wyr yn ol gyda u gwaith, Ond os ceir yr wythnos hon yn weddol sych, fel y ggliir planu corn cyn dechreu y mis nesaf, ceir cynnyreh toreithiog* o hono et&, a1' yr hwn y raae braidd holl gTeadu-riaid af- icsymol y wlad yn dibyn/u, o'r iar i'r march, a dyn- ion.mewn rhan faAvr llefyd. Mae pob peth yn tyfn yma ya llawer cyfiymaeh nac yna, a rhaid" iddynt fod wedi cyraedd cyflaAvn addfetlrwydd cyn rhew Hydief, os amgen bydd diffyg ynddynt. Os gellir plambcorn tua yr 20fed o Fai, bydd ganddo ddigon o ameea* i dyfu ac addfedu cyn rhew Hydref. Dywed y newyddiaduron fod gobaith da am gynnyrch tor- eithiog Q wenith gauaf a gwallwyn drwy yr holl wlad." Mae y gerddi braidd ar ol, a'r gwinllanoedd liefyd. Dtliodd rhew rai gwinllanoedd a darddodd yn gynar tua Michigan. Ond yn New York, dis- gwylir cynnyrch toreithiog ar winllanoedd, am eu bod yn ddiweddarach, ac heb ddim bellach, yn ol y clrefn gyfiredin, yn debyg o'n niweidio. EVAN GRIFFITH.

AT Y GWEINIDOGION A'R EGLWYSI…

[No title]

CHWE' PHENNILL I'R DIWEDDAR…

AT AP DAEAREGYDD.

COENODION "PERERIN."

LLYTHYRAU CYMRAES YN NGHANAAN.

TAITH Y PERERIN.

YR HEN OLYGYDD.