Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

RHYL.

LLANDOVERY A'R SULGWYN.

PENTRAETH, MON.

PHILADELPHIA.

LLANDDAROG.

LLANYMDDYFRI A'I CHYLCHOEDD.

News
Cite
Share

LLANYMDDYFRI A'I CHYLCHOEDD. Wedi hir ddistawrwydd, ceisiwn yn awr goginio pwt o ohebiaeth o'r defnyddiau sydd genym i'r TYST o'r lie uchod. Y Central lFctles.-Y mae hon weithian wedi ei chwblhau, sef o Llanymddyfri i Lanwrtyd. Rhed y tren nwyddau ar ei hyd drwy'r wythnos, gan ddwyn beth miloedd o nwyddau o'r naill fan i'r Hall. Pas- iodd deugain o gerbydau llawnion o anifeiliaid o Gaerfyrddin y dydd o'r blaen. Y mae yn ymddang- os yn awr y try yr anturiaeih allan yn llwydcliannus, ac y bydd y shareholders yn ennillwyr. Dydd Llun nesaf yw dydd ei hagoriad yn ffurfiol felly. Ond odid na fydd yma gryn lawer o rialtwch. Y mae y llinell hon yn cyssylltu y Gogledd a'r De yn fwy un- iongyrchol a'u gilydd na'r un a wnaethpwyd hyd yn hyn yn y Dywysogaeth a thrwy hyny, ni a hyder- wn y gallwn ninnau cyn hir gael gwibdaith i weled y lleoedd mwyaf enwog yn y Gogledd. Acleiladu.-Y mae cryn lawer o ysbryd myn'd yn nhref yr hen ficar y dyddiau hyn, mwy na fu, fe ddichon, er's blynyddoedd, a chredwn y gall ddy- weyd yn bur hyderus—"mi welaf amser gwell eto." Adeiledir station newydd, a llawer o adeiladau ereill at wasanaeth y drafnidiaeth sydd i fod ar y llinell hon. Hefyd, y mae y suspension bridge yn myned dan lawer iawn o gyfnewidiad yn bresennol. Y mae llawer o bobl yn gweithio wrthi bob dydd. Teet Tarty.—Anrhegwyd deiliaid Ysgol Sabbothol Sardis a the Dydd Llun y Sulgwyn, gan y garedig a'r haelionus Mrs. Morgan, Nelson Cottage. Wedi i bawb fwynlxau te da o'r fath oreu, a phob peth arall yn ogystal, bid siwr, cawspm gyfarfod adrodd- iadol; ac yn wir, heb ddim lol, un da iawn ydoedd. Adroddai y plant yn dda, ynghyda dynion mewn oed, ddarnau o farddoniaeth, ac ambell i draethawd byr; a chafwyd anerchiad mydryddol gan Nathan Jones o'i waith ei hunan. Hefyd, yn ychwanegiad at ddyddordeb y cyfarfod, yr oedd Mr John Lewis, Llanymddyfri, gyda'i lais peraidd a chlir, yn canu nes oedd y wlad yn diaspedain. Anerchwyd y cyf- arfod gan y Parch W. Morgan. Diolchwn yn gyn- hes i Mrs. Morgan am ei charedigrwydd, a Mr Mor- gan am ei haelioni yn anrhegu y plant a llyfrau. Hir oes iddynt i wneuthur daioni, medd—Sylwedydd.

GRANGE TOWN, CAERDYDD.

TROEDRHIWDALAR.

KID WELI.

BANGOR.

RHUTHYN.

WYDDGRUG.

GLANDWR.

PISGAH.

MERTHYR TYDFIL.

PENMORFA, GER TREMADOC.

ABERSOCH A BWLCH TOCYN.