Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

CYNNRYCHIOLWYR RHYDDFRYDIG…

Advertising

Advertising
Cite
Share

Eelyniab Y Ctnltwodeaethwe Eyes.—Cyf- w11^ ^amont ddeiseb i'r Senedd, wedi ei harwyddo gan 6 o bendefigion, 6 o esgobion, 20 o aelodau seneddoi, 40 o gadfridogion, 26 o lyngeswyr, 400 o glerigwyr, 300 o ynadon heddwch, a 30,000 o bersonau eraill, yn condemnio erlyniad y Cyn- Lywodraethwr Eyre, gan gorff anghyfrifol a'i geilw ei hun yn Bwyllgor Jamaica, am droseddau, os cyf- iawnwyd hwy o gwbl, a ddylasai gael eu dwyn ger bron gan gyfreithiwr cyffredinol ei Mawrhydi; ac yn erfyn ar y Llywodraeth ail osod Mr. Eyre mewn swydd gyhoeddus; ac ad-dalu iddo yr holl dreuliau yr aeth iddynt wrth amddiffyn ei hun yn erbyn y cyhuddiadau. Dyna brawf pwy sydd dros y gorth- rymwyr, a phwy sydd dros y dyoddefwyr. BARN UCHEL DR. Gxjthexe am Gladstone. Dy- wedai Dr. Guthrie wrth gefnogi apwyntiad Mr. Gladstone i fod yn Ganghellydd Prif-Ysgol Edin- burgh, fel hyn am dano:—'Y mae genyf ypleser a'r anrhydedd o adnabod Mr. Gladstone. Treuliais ddyddiau yn vr un ty ag ef, ac yr wyf yn meddwl ei fod yn gweddu i mi, fel Gweinidog Cristionogol, ar yr esgynlawr gyhoeddus yma, a cher bron y gynnulleidfa gyhoeddus hon, a chyda'r adroddwyr o fy mlaen, er o Mr, Gladstone a fi yn gwahaniaethu ar rai pe au a fernir gan bob un yn bwysig,— ddyweyd, nad oes yr un dyn yn fyw o un eglwys neu enwad, y gallwn ymddiried unrhyw achos yn fwy yn ei aw, gan gredu y byddai iddo ddwyn i weith- ar yr achos hwnw holl onestrwydd a chywirdeb yno r egwyddor Gristionogol uchaf, a'r cydwybod- olrwydd mwyaf pur.'

CYNWYSIAD. I

--THE CHURCH IN WALES.

Y CYFARFOD MAWR.

NEWYDDION ETHOLIADOL.