Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

NEWYDD EU CYHOEDDI, GAN II HUGHES A'I FAB, GAYRECSAX. Mewn Wan, Pris 3s. (Sc., j-LYFR TONAU AC jiMYNAU, GAUr Y PARCH. E. STEPHEN a J. D. JONES. Mewn Wan, Pris 8s. 6c., TRAETHODAU LENYDDOL, CAN L. EDWARDS, D.D. Mewn Wan, Pris 3s. 6c., F-WYRTHIAU FRIST, GAN 0. EVANS. I w cael gan yr holl Lyfrwerthwyr. [49—61.] CAETREF I |.4o YMFTJDWYR, 14, Oralton Street, Liverpool. ELIAS J. JONES AC N. M. JONES, (CnIHo GWYLLT), A DDY31UNANT hysbysu pawb fwrredant Ymfudp o 7:^ "■yniru, y ceir pob hysbysrwydd a cliyfarvvycldyd am bris- <ra y cludiad, gydag1 B/wyl neu Ager Longau, i America, a s ananol wledydd y byd, drwy anfon. Llythyr, yn. Gymreigneu Oaif0nfeg', yn cynwys postage stamp, i'r cyfeiriad uchod. fcris rhe.^01 i^Wr c''Burus lettya mewn ty tawel am \-n^*d?ni''T,dTO'y y 'wybodaeth a feddant o'r Fasnacli Ymfudol eu dJuii ac 5"n America, y byddait yn alluog i gyflawni cw'Idau yn deilwng o bob ymddiried a chefnogaeth. bori^M — y ty a'r Goruchwylwyr i sylw y Wlad gan v p. S^1011 canlynol A'arch• Samuei Davies, gweinidog y Weslevaid, a ehadeirvdd y Dalaetli Ogleddol. ^arch. John Thomas, Liverpool. Paii!' r fa Morgan, Cwmbach, Aberdar. ■rarch. John Itees, Treherberfc, Pontypridd. C'ofler y cyfeiriad :— ELIAS J. JONES & Co., Passenger Brpkers, 14> Galton Street, LIVERPOOL. a plniaJv'b a ymddiriedant eu gofal i'r Gor- uctrwj lwyr uchod ar cu dyfodiad j Liverpool. CA^IBEIAJST GALLERY, 66, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. THOMAS jT Arlynvdd goreu yr oes" a ddynrana a&eilnrnf61 symu<i i'l1 cyfeiriad uchod, ac wedi nrwvaf Ke'yn>T ^d, yr hwn ydyw y lie helaethaf a mwjaf ej-flens at y gwaith yn Liverpool. Trfadwvv w £ rrK°SaetIlna dderbyniodd, yn enwedig gan ei gyd- «WSUI TI anrhydedd i>r gelfyddyd 1 Y characters a ehwanegwyd ddiweddaf i'r gallery -ydvnt :— Parch. J. R. Kilsby Jones. D. Williams, Troedrliywdalar. „ W. Griffiths, Caergybi. J, M. D.Jones, Bala. W. Evans, Aberayron. J. Davies, Caerdydd. D. Rees, Llanelli. „ W. Caledfryn Williams. j, J. Roberts, Conway. Gellir ctel (.Y,.),te-d,-Vi,ite o'r rhai uchod am 6ch. yr un. Anrona z,ist o 1 holl envvogion Cymreig yn nghyd a'r te'l-ran i ail-wertliwyr, ond anfon gair. i^iuiiieuaai Am Gopio Carte-de-Visite 4s. y dwsin. JOHN THOMAS, 66, St. Anne Street, Liverpool. CYMMANFAOEDD YR ANNIBYNWYR. Y 'WEDDA^ TR^SDVAVOSED'D C11 °'R CI?CHR™ HYD J11 D(LI" e Rhan, Swllt y Rlin Wae 17?"Mangos mewn hwynt- yn. ddicl^aul p ? lLU -an barod, ac anfonir Hhoddir Sag,1 f<«t am-eu gwerth me™ Stamps. (Onle,.s), I t £ XK rf^T church, Cardiff- ^-Uio 1 —jlCv. J. LI. Jam'-S, }vhd- DEPILATORY. 13 tl10 only effectual remedy for hair fromtw permanent removal of superfluous itsnSJ^i face> 1!™s, neck, &c. This preparation effects the mok sensMre ,skhi ne0^ly' without pain or iujRry to Porwarded by post (secured from observation) on receipt of 58. by stamps or post office order. JOHX WELLS, 112, Euston Street, near Hampstead Rond, London. Post office orders payable at Gower Street, W.O." *i, neads. of Testimonials have been received from the nobility and ladies of rank who liave tried this marvellous remedy. [36_87] SI E D D Y GIXIA EIII IIY E E I) D 0 L DEWY T BELENI HOLLOWAY. ACHWYNIADAU Y GERI A'R AFU. oddpflnfi'ny<? al7ciniimt i'r rhywiogaethau gwaetliaf o ddv- ^vybod ^Uf a 8>"studdi1, yn y "wedd lion lieb eu ydynt wedi eu gosod o fewn J'elenf ] t-n n???/ °7 7^ STmeryd ychydig .flypliau o'r hacW JlJ-n,1yn 01 y °yfarwyddiadau a roddir yn y Uvfrau. a'u nachwyniadauynfuaa a'u gadawant.-Yn fyi^ geilir tr'echu dynol dr^T en oj-iiiS ™ & ddyffwyddailt Vl cyfansoddiad CHWYDDIADAU Y DYFRGLWYF A CHYFNEWIDIAD i> Y Vv'Yx). "^yaf PeiT,glu? m>-wydbenyw; mae yn pS?^10 nuioead. Mae yr hoil wlybyrwch tew yn casglu s.glu ei 1.™ ae y llaM', yn ysgubo ymaith iechyd,' a bywyd yfrvnii'^ ?a rw7stnr hwjTit yn amserol ae effeithiol. Y fedd- EoUowav X„T atiF Tv7Cifii0n Pcryglf llyP> yw Peleni V t'mW^ n arfogedig a'r feddygnuacJi fawr hon, eir trwv svfln /^n, adfcnr y dyoddefydd unwaith. drachefn i ^ofci,6^ Mae y Peleni hyn yn gyfartal elfeithfol i'n 8Wrel«d^puadau benywaidd, ac ataliadau ar doriad gwav.T g AC ISELDER YSPRYD. jsmrv^01* 0 ^.oedd a ddyoddefant oddiwrth fathau o iseldor °'u ffurf 0 ellyli iddynt eu liunain ae i bob petli Pr cvf^¥ylch' heb w^Jod beth ryddryddhad i'w dyoddefladau. J?elcri Holloway wedi profi pi fendith mewn ^hrisi-vrWUi J'T dclefnyddiad cyson o'r peleni an- tyng. yy nynj.a rhoddi sylw priodol i fwyd a threfn, daros- 'feddvo.iLnn+? i sl0niSwaetilaf y11 fuan 1 alluoedd nerthol y dawef n'v fl,7 V?nJ CVlnw eyfans°ddiad mwamal yr ymenydd yn J'ti nyddiau leueiwftjTl lulw<llth dradicfe 1 fwyntau iechyd, fel 1 Ollotoay ydi/vt y fnildjjginwetli oreu a a.dnolvjddir at -i V doluriau caulyiiol Croencloriad yr Colig 5arfodcdigaeth Mp2 Ymysgaroedd Dolur rhydd ^olur lieu ^MEnvni;'70 -LW3™ynau o Llewygon r Afi; 1 ch$.: ™ bob math Troedwst ^yddfau poenus Ataliad dwfr m°lyn v n"Vsti t ^Wedidau Y GareglL Y Gymalwst oddiwrtii r brenJini Gwendid r,achos Ail arwyddion Y Ddanodd Vaethd-r S^aei,ui Comv,Tdydd Dfrgel-gwd ^ySgWoead gxff^treilliad &0. feSei £ 'nr^effd]iua 7 Profe^°r Holloway, 2-1-6, Strand, fcefyasSXS ?^1^11L°«don' Maiden-st., Now York. .y-Vd ■K1 ^ryllydd a gwertliWjT meadyginiaethau drv/y o,a-tccuer' am y prisiau canlynolT^xs.-ii.c., 2s. 6ch., '"viNrqni, ''22s'' ft83s- yblwch. x D ,'g fjB1 arbed tnsj-a^iaerjrd y rhed mwyaf. HUio"hfcle cyfarwyddiadau i hvfforddi y tystadleurnT vn 0,01X113^ gysylltiedig a phob blwch.. CHATHAM PERMANENT BUILDING SOCIETY. Established December 12, 1862. TRUSTEES. Charles W. Boote, Esq., William Parry, Esq. John B. Melladew, Esq., J John Roberts, Esq. PRESIDENT—John Roberts, Esq., 61, Hope-street. TREASURER—Henry Williams, Esq., 120, Breck-road The Society has been established five years, and consists of 1490 members, holding 13,780 Invested and 16,985 Mortgage Shares. The amount outstanding on mortgages is £ 159,720, of which ^5S>943 was advanced during the past year. The Balance of Profit after paying a Dividend of Seven per Cent., is Z 13,962, as shown in the follow- ing certificate of Mr. J. M'Farlane Gray. Copies of the Annual Report and all information may be obtained on application to the Secretary. J. LLOYD JONES, 6, Lord-street. CERTIFICATE. Liverpool, Dec. 24, 1867. I have again made a valuation of the assets of the Chatham Building Society. The balance of profit certified by the auditors is 416,777 to this I have added the value of deferred premiums £4034, and the balance of contingent reserve account, and interest in arrears £ 371—making a total £ 21,182, or Z 13,962, after deducting the dividend of £7 per cent. and all expenses to date. At the end of 1865 the reserve of premiums was £ 820 in excess of the required amount in 1866, dis- counting at the same rate of investment, the excess was Z2077 and this year it is £ 2461, indicating a steady improvement. J. M'FARLANE GRAY. SECOND STANDARD BENEFIT BUILDING SOCIETY. (SEFYDLWYD TACHWEDD, 1864.) YMDDIRIEDOLWYR. Mr. W. C, Miller. Timothy Ryan. Mr. Robert Price. J William Hood. LYWYDD—Mr. Seth Bennett. TRYSORYDD—Mr. J. E. A. Rogers. ARCHWILYDD-Mr. B. J. Owens. CYFREITHlwR-Mr. James Rowe. PWYLLGOR. Mr. Edward Parkin. John Morris. Thomas Bullock. David Jones. I Mr. George Owen. Thomas Robert;, Charles Smith. I John Heap. Mr. James Smith. Cynhelir cyfarfodydd y Gymdeithas ar y nos Fawrtfr olaf yn mhob mis, o haner awr wedi saith i haner awi wedi wyth ar y gloch. Llogelw (yr hwn sydd wedi bod yn ol saith punt y cant er sefydliad y Gymdeithas) yn daladwy yn flyn- yddol yn mis Tachwedd. Y mae holl Gyfarwyddwyr y Gymdeithas hon yn hollol adnabyddus, ac yn brofedig fel cyfarwyddwyr Building Societies. Gellir cymmeryd Shares newyddion, a chael pob (gwybodaeth angenrheidiol trwy ymofyn a WILLIAM WILLIAMS A'I FAB, Ysgrifenyddion, 1 .,7, Mill Street, Toxteth Park, LIVERPOOL,. -f TWYMNO CAPELI. A. M. PERKINS, (ASSOCIATE INST. C. E.) Warming and Ventilating Engineer to Her Majesty the Queen, and I-I. R. ii. the PRINCE OF WALES. Branch Establishment—Central Chambers, LIVERPOOL. PATENT Hot Water Apparatus for Warming and Ventilating public buildings, churches, chapels, mansions,[dwelling houses, conservatories, &c. By this system a large church may be warmed in frosty weather on the Sunday Morning up to 60 degrees in 3 or 4 hours, and only consume 2 cwi. of coke. The following are a few of the churches, chapels. &c., where this Apparatus is employed :— St Nicholai, Kirche, G. G. Scott, Esq.Hamburgh. Chapel Royal, St. James .London 0' Wh, 1 Leliall Lincoln's Inn Chapel Gray's Inn Cl-iapel Bedford Chapel, Bloomsbury, Rev. J. M. Bel lew Burton Street Chapel. John Street Chapel St. Margaret's Church, Lotlibury St. George's Church, Botolpli Lane. St. Gdorge's Church, Bloomsbury. St. Mary's Church, Park Street. A Chapel for W. Blundell, Esq., near.Liverpool. Dr. Wm. Rees' Chapel, Grove-street English Presbyterian Church, Vauxhall Rd. Saint James'Church, Parliament Street Holy Trinity Church, Parliament Street. References in Liverpool—I). Dav'es, Esq., 9 Can- ning Place, Custom House; R. Thomas, Esq., 2 Mill- Street J. N. Crofts, Esq., 7, Cook Street, and B. and I). Hcworth, Esqrs., Church Buildings, Churcr Street; Rev. Henry Postance, 148, Upper Parliament Street. (32-83 Allan o'r TViug. THE ANTIQUITIES OF WHITLAND. HYNAFIAETHAU YR HENDYGWYN- AR-DAF. Cymvys Iianes y Ffordd Paifeinig, yr Atlirofa, y Senedd, y Fynachlog, y Forthwyfa, a chrefydci yn mysg y gwahanol enwadau hyd y dyddiau presenol. Pris Swllt. Gellir cael "DIWYGIADAU CREF- YDDOL IWERDDON;" "Y CYFARFODYDD WYTHNOSOL," a'r HYNAFIAETHAU am Sullt ac TVyth Geiniog ond anfon at yr awdwr— Rev. W. THOMAS, Whitland, Carmarthenshire. 36 T) 11. Thomas, SUR G EON &0., (Late of Bangor), (Now), 145, NETHERFIELD ROAD NORTH, EVERTON. MOENIXG ATTEXDAXCE—10 a.m. to 1 p.m. EVENING ATTENDANCE— 4 p.m. to 7 p.m. [31 U R D D I A D. CYNHELIR Cyfarfod Urddiad Mr. James Edwards, o Goleg Aberhoncldu, yn Libanus, Pontygof, Glyn Ebbwy, dydd Sul a dydd. Llun, Mehefin 28ain a'r 29ai.11, 1868. yn lIon yr eglwys i eacl .j>resenoldeb pawb a all fod yn gyneus i ddyFod." JOHN TONES, JOHN REES, (: Diaconiaid. GREAT BARGAINS IN NEW SPRING GOODS. At Albert house, 145, Price Street, Birkenhead. E JONES in returning thanks to his numerous friends for the liberal manner in which they have supported him in his new Establishment, begs to state, that previous to the recent advance in Goods', he had made several large contracts; and these being cash transactions, enabled him to obtain great advantages, the benefit of which he is now offering to his customers at prices lower than manufacturers' present lists. To Buyers of Fancy Dresses, Shawls, Mantles, Jadkets, Printed Cambrics, Hats and Bonnets, Calicoes and Hollands, E. J. positively states that no Drapery Establishment, however large, can exhibit later styles or cheaper Goods. FANCY DRESSES. Additional space having been given to this depart- ment, it now contains all the New Dress Material fo-i the season. A stock consisting of Repps, Epingle Poplins, Striped and Checked Mohairs, and a great variety of materials especially adapted for the use of young ladies, with about 300 Figured Lustres at 2s lId each dress. 270 New Fancy Saripe Dresses at 3s lid each. 450 Fancy Challis Dresses at 6s lid, 7siid each. 380 Fancy Mohair Dresses at 8s nd, 9s lid ios 6d, and 16s 6d each. And large parcels of French Delaines, Alpacas, Coburgs, Paramattas, and French Merinoes. THE SHAWL DEPARTMENT Is well stocked with all the newest styles Longs and Squares. Paisley Goods being still in very great re- quest, are collected in unusually large quantities. MANTLES AND JACKETS The very great success which last year attended this department, has induced E. J. to make very extensive purchases of New Materials, from which he has pre- pared a Stock unrivalled for style, quality, and work- manship, at the following puotations Black Cloth Jackets, maids' size, commencing at is 1 id to 5s 6d each. Special purchase of Ladies' size, neatly trim- med at 2s 11 j^d each. All th6 New Styles in Embroi- dered and trimmed Satara and Diagonal Cloth Jackets at 3s lid, 4s 6d, 4s 1 id, 5s lId, 7s lid, 9s lid, 12s 6d, 15s 6d, to 28s. A large Stock of Children's Jackets, all sizes, in Cloth and and Velvet, at 8.Yzc1, xoyzd, is o^d, IS 3d, and 3s lId each. MILLINERY AND MOURNING BONNETS. These branches are managed by a lady of taste and xperience, who receives the London and Paris styles weekly, and offers the most fashionable goods at very noderate prices. OXTON & Co. 'S SEWING MACHINES, for DRESSMAKERS & TAILORS, with stand, £ 5 5s OXTON'S REPAIRING MACHINES, kj for REPAIRING OLD BOOTS, £ 10 10s. complete. XT 7ILLCO X & GIB B S—N O I S E L IS S S V V FAMILY SEWING MACHINE from £ 8. It is the simplest; least liable to get out of order best made runs the stillest runs the easiest runs the fastest requires the least mechanical skill to use it has the best hem- mers and feller has no equal. O X T O N & Co., 122, BOLD STREET, LIVERPOOL, Importers and Exporters of ALL KINDS OF SEWING MACHINES, NEEDLES, SPRINGS, THREADS, TO SUIT ALL MACHINES. MACHINES REPAIRED. AGENTS WANTED. (53 H W I L L I A M S, TAILOR AND DRAPER, 67, OXFORD STREET, LIVERPOOL, (Diweddar o 30, Lord Street, Edge Hill.) At FY NGHWSMERIAID, Dymunaf ddy chwelyd fy niolchgarwch calonog am y gefnogacth ydych wecli estyn i mi eisoes, ac i'ch hysbysu fy mod wedi agor Shop lielaeth a chyfleus yn 67 Oxford-street, gyferbyn ag Ysgol y Mud a'r Bycldar, lie yr wyf yn bwriadu cario yn rnlaen fasnach Dilledydd a Brethynwr fel o'r blaen. Dymunaf hefyd eich hysbysu y bydd genyf drwy helaethiad fy masnach, mewn Stoc, fwy o amrywiaeth o ddefnyckliau, ac yr wyf yn gobeithio trwy werthu Nwydclau o'r Dos- parth blacnaf, am brisiau cymmedrol, a thrwy fod yn dra gofalus am yr hyn fydd ar fy nghwsmeriaid eisiau, allu teilyngu parhad o gefnogaeth fy nghyfeillion blaenorol, a phrawf oddiwrth y rhai hyny nad ydynt eto wedi fy ffafrio a'u harchebion. Ydwyf, yr eiddoch yn gywir, H. WILLIAMS. E V AN S AND COMPANY FAMILY MOURNING DEPARTMENT, CONTAINS A large and carefully selected Stock of FAMILY AND COMPLIMENTARY MOURNING MATERIALS. MOURNING MILLINERY IN GREAT VARIETY. Funerals completely Furnished, Arranged, and economically conducted. EVANS AND COMPANY, LONDON ROAD, FRASER-STREET, WILDE-STREET. JOHN WYNNE, SILK, MERCERY, DRAPERY, & MILLINERY ESTABLISHMENT, 23 & 25, BRUNSWICK ROAD, LIVERPOOL. departments: Silks Fancy Dresses Shawls Stuffs Mantles Laces Bonnets Parasols Millinery Furs Ribbons Umbrellas Flowers Linen Hosiery Calicoes Gloves Flannels Underclothing Smallwares FAMILY &> COMPLIMENTARY MOURNING. ALL GOODS MARKED IN PLAIN FIGURES. I Or Parcels sent Carriage Free to all parts of the. country., TE PUR CASSELL. Rhif 1, 2s 4c y pwys Rhif 2, 2s 8c y pwys. TE PUR CASSELL. Rhif 3, 3s Rhif 4, 3s 6c Rhif 5, 4s y pwys. COFFI RHAGOROL CASSELL. Rhif I, is y pwys Rhif 3, is 4c y pwys. CUFFI RHAGOROL CASSELL. Rhif 4, is 8c y pwys Rhif 5, 2SY pwys. COFFI RIIAGOROL CASSELL. Goruchwylwyr ychwanegol yn eisiau. TE A CHOFFI CASSELL. Gwerthir gan Oruchwylwyr drwy y Deyrnas. Goruchwylwyr yn Ngogledd Cymru :— Amhoch J- Hughes, Stamp Office. I 'oad Bcthesda R. Evans, 50, Carneddi Road R. Jones, Bookseller. Brymbo E. Jones, Bee Hive. Brynyrefail R. D. Richards. Grocer. Bangor William Evans, 40, High-st. Colwyn J. Hughes, Post Office. ConnaKs Quay G. Mathias, Merchant. Caernarfon J. Morris, Grocer, Pool-st. Cwmyglo Wm. Jones, Grocer, Post Office. Ebenezer H. Owen & Co. Grocer. Festiniog D. Evans. Grocer. Gatel:foltse Miss Evans, Grocer & Draper Gam. R. Williams. Groeslon John 0. Jones, Grocer. Holyhead A. Peters, 8, Market Street. Holy-oell D. Williams, China House. Llanfairfechan. William Eames, Grocer. Llanllyfni Rev. R. T. Williams. Llauberis R. Owen, Grocer. Leesivood G. Jones, Queen Street. Llauberis R. G. Williams, Coedyddol. Llangefni Michael Jones, Church-st. Llanllechid D. W. Jones. Llanerchymedd O. Prytherch, Grocer. Llangollen T. C. Jones, Bridge Street. Maentwrog Evan Evans, Grocer. Pentre Buckley T. Jones, Grocer. Peubryn Ann Parry, Grocer. Penygroes Owen Roberts, Grocer. Port Dincrwig O. Williams, Grocer. Penrhyndeudraeth John Morgan, Grocer. Pmrhosganzedd E. Owen, Grocer. Porthmadog Owen Hughes, 86, High-st. J. Watkins, Ship Chandler. RJtho M. Rowland, Grocer. Rhyl H. Davies, 4IA, Vale Road, Waenfawr Mrs. M. Jones, Post Office. Wrexham W. Phillips, High Street. Eisiau Goruchwylwyr yn mhob man lie nid oes rha eisioes wedi eu pennodi i werthu TEAU A CHOFFI CASSELL. Cyfeirier :-CASSELL, SMITH & Co., 80, Fenchurch Street, London, E.C. LUXURIANT WHISKERS and MOUS- TACHES—COOPER'S 'BALDNESS PRE- VENTER and HAIR RESTORER' (reduced in strength) will produce strong healthy whiskers and moustaches in ten days. One bottle only required. Sent to any address for 18 stamps. -I S 1, Fleet-street., E. C. It has never been known to fail. Testimonials post free id. The receipt post free for 8 stamps. DESTINY and NATIVITY, by Messrs. Moor and CABONA.—The science of Astrology has been practised in the world since the days of Adam, but nowhere more successful as in Asia and Palestine. Professor Cabona, K.S.L., an Egyptian Astrologer, known all over Europe, and 'Old Moore,' the Editor of one of the most successful Almanacs in the world, will (in consequence of their becoming united in business) reveal any mystery that i-L) ay. be properly laid before them. Before you send any money to any astrologer, read Moore and Cabona's Book of Destiny, sent post free for Two Stamps. Address the Publisher, 181, Fleet-street, London, E.C. HOW TO GAIN THE AFFECTIONS of the opposite sex so as to produce Matrimonial Alli- ance in a very short time, without the application of either drug or deception. Address D., 181, Fleet- street, London, E.C. Enclose 12 stamps for reply. C~V)OD HEALTH FOR EVERY ONE through- J out the whole of life. A dilapidated constitution restored and all interior diseases removed. A German Doctor will send a recipe for ios that will destroy Rheumatics, Gout, Piles, Ulcers, and all other diseases the human flesh is heir to. The expense does not a- mount to 5s a year. Address Dr Rico, I, Meck- lenberg Terrace, Silver Town, near London, E. VICTORIA -C (-.c) p or's Hair Dye V is considerably the best ever introduced in England. Enough to last nine months sent free for 38 stamps.—Address A. Cooper, Chemist, 181, Fleet- street, London. Highest testimonials free. State colour previous co turning grey. A gentleman residing at 29, Upper Park Place, Dorset Square, W., writing on the 13th of January, 1863, says '-Ilr Cooper. Dear Sir,—I received the dye safe, and have used it, and find it very good. I'n recommend it to all my 'aends both i.11 town and country.' SUEEN of COSMETIC.—Enamelling Super- seded. The TAP A ROOT is now used by all .adies of the Courts of Europe. It whitens and beautifies the skin, and makes it as smooth and soft to the touch as satin. In bottles, post free, for ten six- penny stamps.—Cooper, Chemist, 181, Fleet-street, E.C. BALDNESS PREVENTED and HAIR RESTORED in three weeks on the Head of the Oldest Man or Woman in Europe. Sold in bottles, 2s 6d and 5s post free for 9 and 18 stamps extra.- Address A. Cooper, Chemist, 181, Fleet-street. Testi- monials from the nobility and gentry sent post free. Mr. Rogers, Silvertown, says 'After being bald twelve years, I have now a beautiful head of hair, and of original colour.' YOUR FUTURE FORETOLD.—Madame DE VERE will reveal by CLAIRVOYANCY, Second Sight, and Perception, the thoughts and inten- tions of those in any part of the world. Give age and sex. Four questions answered for 9 stamps and stamped envelope.—Silvertown, London, E. 44-95 JOSEPH B. O'N IEL, General Broker, PACKER AND REMOVER OF FURNITURE BY SPRING VANS AND WAGGONS, With Water-proof Covers, to and from all parts. PECIR ASYMUDIRPOB MATHO DDODREFN gyda'r gofal mwyaf i unrhyw barth Cash advanced and Furniture Warehoused. ?IIYNIR NEU NEWIDIR POB MATH o DDOD. REFN. Conway Street, Birkenhead, y 1 f' SECOND CHATHAM PERMANENT s BUILDING SOCIETY. Shares each. Entrance Fee is. per Share. TRUSTEES Charles W. Boote, Esq., 7, Moss-street. William Parry, Esq., 36, Beaumont-street. William Roberts, Esq., 54, Paradise-street. PRESIDENT—John Roberts, Esq., 61, Hope-street. IREASURER—Henry Williams, Esq., 190, Breck-road fliis society was established on the loth September, and has had a very successful commencement, upwards of 2600 shares have been already taken, and the amount advanced on mortgage securities. Shares, Ordinary or Preference, may be taken at any time on application to the manager, as under, and interest allowed from the date of entrance. a Money now ready to be advanced on mortgage of freehold or leasehold property. It is fully anticipated that this society will be equally as prosperous as the Chatham Building-society, under the same management. Copies of the rules, prospectus, or any other in- formation may be had at any time from the manager. A pamphlet on the Management of Building Societies may also be obtained from the manager. J. LLOYD JONES, Accountant, 6, Lord-street CROMWELL PERMANENT BENEFIT BUILDING SOCIETY. BUILDING SOCIETY. TRUSTEES. Mr. John J ones, 32, Castle-street. Mr. Henry Stuart, Hope-street, Mr. John Robinson, Birkenhead, Mr. John Williams, Lord-street. PRESIDENT—Mr. John Jones, 32, Castle-street TREASuRER-Mr. Josesh Hartley, Commutation-row. COMMITTEE. W. Brown, 28, Chapel-street John Jones, 142, Vine-Street J. Collinson, 126, Bold-street Rd. Jones, I, Bridson-street Rchd. Corish, Laurel Cottage, E. Pierce, 38, North John-st. Smithdown-lane I Joseph Price, James-street John Evans, Public Offices, John Reid, 17, Oldhall-street John Evans, Public Offices, John Reid, 17, Oldhall-street Dale-street M. Woodward, 54, Mill-street David Williams, 199, Crown-St. The Meetings of this Society are held on the First Monday in each month, in the office of the Secretary, from Six to Half-past Six o'clock in the evening. Withdrawals promptly paid. Dividends payable on the first Monday in July. At the end of last year a dividend of 7 per cent. was paid. Preference Shares granted at a fixed rate of interest, payable as may be agreed. I Copies of the Rules, Annual Report, and any other information, may be obtained, and shares taken, on, application to the Secretary. EDWARD CROSLAND, Accountant, 21, Harrington. street. Ymiudwyr i America I DARLLENWCH HWN. MAE CWMNI RHEILFFYRDD PIANNIBAf A ST. JOSEPH yn cynyg ar werth yn agos i 400,000 O ERWAU 0:R TIROEDD GOREft YN Y GOLLEWIN, PRAIRIE, TIR COED, A THIR GLO, yn Ngogleddbarth TALAETH MISSOURI. YN YR UNOL DALEITHIAU. Croesa y Rheilffordd lawer o'r tiroedd hyn, y rhan fwyaf o fewn naw milldir Gymreig iddi, a dim o hon- ynt yn mhellach na phymtheg oddiwrthi o'r Maich- nadoedd goreu. Cafwyd y tiroedcl hyn yn uniongyrchol oddi wrth Lywodraeth yr Unol Daleithiau, ac y mae y title yn berffaith. Gwerthir hwynt yn cldarnau o ddeugain acr a chwaneg, fel y gosodwyd hwynt all an gan dir- fesurydd y Llywodraeth, acy mae prisiau sefydlog wedi eu penodi gan y cwmni yn 01 eu lleoliad a'll dvmun- oldcb. Amrywia y prisiau 0314, 5, 6, 8, 10, 12, a 15 dolar—y canolbris yn llai na Deg Dolar neu Ddwy Bunt yr acr. Gwerthir y tiroedd am arian parocl, neu ar GREDYD 0 DDWY NEU DDENG MLYNEDD, fel y gall y prynwr ddewis y cynllun goreu i ateb ei amgvlchiadau. W ERTHYNIR UGAIN Y CANT (nveiity per cent) eddinr bris y deng mlynedc1 o gredyd, os telir arian parod, neu os telir y cyfan o fewn dwy fiynedd gyda Hog. Gellir hefyd yn bresennol achub DEUGAIN Y CANT YN YCHWANEGOL, trwy gyfnewid aur yr Hen Wlad am arian cylchredol (.national curraicy) y wlad hon. Penodwyd prisiau y Tiroedd hyn cyn y Rhyfel diweddar, ar safen arian caled, neu aur felly gweiir fod y PREMIUM uchel sydd ar aur yn America yn bresenol, o gyrnuiaint a hyny yn erthyniad i Dramorwyr, 0 bris neu gost y tir. Gan hyny, mae y manteision hyn a eglurir uchod, mewn gwirionedd yn awr yn OSTYNGIAD 0 DRIGAIN Y CANT (sixty per cent) oddiar bris ein credyd o ddeng mlynedd, ac fel hyn gwneyd tir ag sydd yn llawn gwerth deg dolar yr acr, i gostio dim ond pedair dolar, neu un swllt ar bymtheg o arian yr Hen Wlad Dylai y Cymry gyraeryd gafaei yn y fantais hon heb oedi. Goreu po CYNNYRCKION.—Gyda dyfalwch a diwycirwydd, telir am y tir, a'i drin, yn nghyd a'i gau i mewn, gyda cjmnyrch dau dymmor. Tal un cnwd da, cymmedrol, o wenith, am y tir, gwelliadau rhagorol, aliog am i arian a roddir allan. Mae em hinsawdd ddymunol, y tir, a'n lnarclmadoedd yn sicrliau hyn. GWERTIIIR LOTIAU i adeiladu anwnt yn y pen- trcfydd ar y Rheilffordd am brisiau rhesymol, y clryd- edd ran i lawr, a'r ddwy ran arall mewn un a dwy fiynedd gyda llog. rhai'nyn Gymraeg a Saesneg, yn rliad. Cynmvysant lawer o wybodaeth am Missouri a'r tiroedd hyn. Gall y sawl sydd gan- ddynt gyfeiiiion yn bwriadu ymfuclo i America eu cael i'w dosparthu ond anfon am danynt. SE.FYDLIADAU.—Mae manteision arbenig i'w cael trwy i amryw gyduno i sefydlu gyda'u gilydd, gan fod lleoliad ein tiroedd yn fanteisiol i hyny. Mae sefydliad. NEW CAMBRIA yn myned yn mlaen yn llwyddianus, ac y mae eraill yn DAWN A BROOKFIELD yn cyimyddu yn barliaus. Bydd GOMER yn sicr o ddyfod yn sefydliad mawr, gan fod y wlad yn y parth hyny yn dra ardderchog, yn 01 tystiolaeth pawb a fu yno. Rhed ceir y Reilffordd trwy ganol y man a osodwyd allan yn y dref. GWERTHIR SECTIONAL MAP, am 30 cents, yn Sangos lleoliad ein holl diroedd. Cyfeirier fel hyn :— GEO. S. HARRIS, Land Commissioner H. & St. Joseph R.R., Hannibal, MO., U. S. A. O.Y.—Os dymuna neb ohebu yn Gymraeg a Wrn. B. Jones, cyfeiried y cyfryw eu llythyrau to i No. 2.)4, Broadway, New York, U. S. D. S.-Ceil" ein Map a Circulars Cymraeg yn rhad trwy anfon at y Parch William Roberts, (Nefydd), Blaina, Nr, Tredegar, Monmouthshire.