Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

23 articles on this Page

ABEEDAEE,

ABERSOCH.

AMLWCH.

BETHEL.

BRYNTEG.

BSZEEL, G-ER EALA.

í,;>'-"-'-1' AJYJUB.JLCJ.TZ'DIT.

C

GOHEBYDD CAHOLBARTH MOX.

CYFAEEODYDD BLYXTDDOL Y GWAIIAXOL…

LLANBEDE, LLEYX.

LLANEWST.

PENCAE, MYNWY.

RACHUB, LLANLLECHID.

TALGARTH.

ETHOLIAD BRYSTE.

- CENHADAETH YR ANNIBYNWTE.

Y GYMANFA DDE-OKLLEWINOL.

Y "TYST" YN HAEDDTT CEFNOGAETH.

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

LLYFE TOXAU AC EMYNATJ gan y Parch. E. Stepbe a Mr J. D. Jones. Rhaid i ni fod yn ofalus pa beth a ddywedAvii, canys gwyddom fod llagaid lawer yn ein gwylio. Mae adolgu yn waith cynhil iawn, ac yn enAvedio1 adolygu Emyn-lyfrau. Wei, ni ofalwn beidio dy. weyd dim i dramgwyddo neb. Na, yn wir, Irwyrach ein bod yn adclaw gormod hefyd oblegyd y mae dynion yn teimlo ac yn tramgwyddo pan" na feddyl- iech, wel, ni ofalwn na ddywedAvn ddim yn fwriadol i dramgwyddo neb. Rhaid i ni ddyweyd, pa fod bynag, y buasai yn dda iawn genym pe buasai y fath beth yn bosibl ag i gasglwyr Emynau yn ein plith cldeall eu g-ilydd yn well. Mae yn anfantais, nid gwii- ceisio ei chelu, fod cynnifer o Emyn-lyfrau gwahanol mewn ymarferiad yn ein cynulleidfaoedcL Yr ydym dros fasnach rydd yn hyn fel yn mhob peth; arall; a gwyddom mai y goreu a garia y clydd yn y pen draAv; ond mewn peth y disgwylir cael corff y1 Eghvysi i gyduno i'w fabwysiadu da iawn fuasai pa gallesid sefydlu ar ryw un llyfr i fod menvn 'ym^N feriacl cyffredinol; ond fel y mae nid oes dim i'w wneud ond i bob awdwr wneud ei oreu i wthio e lyfr i Ryhv; a gadael iddo sefyll neu syrthio yw marchnad y llyfrau yn ol ei deilyngdod. Am y Tonau yn y llyfr hwn ni ddywedAvn ddim, Mae enwau Meistri Stephen a Jones yn ddigon o Avaran- tiad ni a dybiwn fod y detholiad a'r trefniac1 o'r fath oreu. Am yr Emynau y maent yneinboddhaa yn faAvr. ^Maent wecli eu rhifnodi yn ol yr hen drefn a'r drefn neAvydd; ac y mae emynau po¥ mesur ( -yda'u gilydd, yn dechreu gyda Mesur 1 nei Mesur Byr, ac yn cliAveddu gyda Mesur 71 neu 7aa 311., ac y mae nifer yr hymnall a'r tonau ar bob mesur yn ol graddau yr ymarferiad a hwynt yn ein. cynnulleidfaoedd. Mae ar y diwedd Attodiad 3-11 cynwys Emynau ar achlysuron neillduol; ac ychyd- ig o Emynau Seisnig yn gwncud o gwbl 574 o Em- ynau pob Emyn yn cynwys o un i ddeg o bennill- lon ond fel rheol yn cynwys tzi neu bedwar. Mae amryw bethau yn y detholiad yn ei wneud yn gym- meradwy genym. Maent oil yn bennillion canadwy mewn cynnulleidfa. Nid rhai i'w darllen er clifyr- wch, neu i'w hadrodd mewn cystadleuaeth ycliri-it,. ond y maent oil hyd y sylwasom ni y fath ag y gellir cyflAvyno mawl i Dduw drwyddynt. Y maeut gall mwyaf yn hen bennillion adnabyddus. Pob parch i dalent farddonol yr oes hon, ond mewn cyfansoddi emynau gAvell yw yr hen. Yr oedd rhywbeth yn amgylchiadau a phronadau saint y dyddiau gynt yn eu cyfaddasu i wneud emynau nad ellir gwneud eu cyffelyb o dan amgylchiadau cyffelyb. Ffrwyth profiad ydynt. Mae y Detholwyr wedi bod yn oeh- elgar iawn mewn cyfnewid empau. Yr ydym ni yn teimlo yn gryf iawn ar y mater yma. Anaml y gwelsom yr un cyfnewidiad a wnaed yn ddiAvy-iad. Mae anhawsdra mawr i wybod pa fodd yr oeclc1 llawer pennill yn Avreiddiol gan gymmaint o gyf- newid sydd wedi bod arnynt. Ond y mae y llyfr hwn yn lanach na chyffredin oddiwrth y bai o newid hymnau ac y mae wedi dwyn amryw o'r rhai a newidiwyd i'w ffurf wreiddiol. Mae yr hymnau oil yn rhagorol; ac wedi eu trefnu yn y modd goreu. Mae y don ar ben uchaf y ddalen, a'r penniHion i'w canu ar y don o dan hyny; ac yn nglyn ag am. bell i elôn y mae cryn nifer o emynau. Os ca y tonau dderbyniad i gor y cantorion am yr hyn nid oes ynom un petrusder, y mae y llyfr yn sicr o ddyfod yn fuan yn boblogaidd yn ein cynnulleid- fa oeddd. PREGETHAU Y PARCH. JAMSS ROWE, ABEEGWAEX, dan- olygiad y Parch. W. Owen, Aberth. Dyna deitl y Rhan 1. o'r llyfr sydd yn awr ger ein bron. Ni chawsom ei-ioed y fraint o glywed Mr. Rowe yn pregethu, er ein bod yn bur gyfanvydd ai enw. Mae yn y rhan hon wyth o bregethau ac ol meddwl gWreiddiol ar bob un o honynt. Nid oes ynddynt y ffrydlif o ymadroddion a geir weithiau mewn pregethau. Ni welsom erioed lai o ymgais at arddangosiad. Mae gan y pregethwr rywbeth i'w o I? ddyweyd o hyd, a'i unig ymgais yn ol fel yr ym- ddengys i ni yclyw ei. ddyweyd yn eglur, a hyny y mewn cyn lleied o eiriau ag yr oedd yn bosibl. Llawer o feddyliau mewn ychydig eiriau. Egluro yr ysgrythyrau yw ei amcan--ac yn hyny y mae wedi bod yn dra llwyddianus. Nid oes yma ddim byd yn debyg i ddyweyd er mwyn dyweyd; ond dyweyd ei mwyn dysgu. Gwnelai y pregethwyr geiryddol sydd yn arfer 1* chAAyddedig eiriau gwagedd," ac yn lapio meddyliau gweiniaid ag ymadroddion cryfion yn dda iawn i ddarHen y pregethau hyn. Y gyntaf o nifer o ranau a fwriedir ddwyn allan ydyw hon. Cawn achlysur eto hwyrach i alw sylw ein darllen- wyr at y rhifynau dyfodol.

[No title]