Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

ABEEDAEE,

ABERSOCH.

AMLWCH.

BETHEL.

BRYNTEG.

BSZEEL, G-ER EALA.

í,;>'-"-'-1' AJYJUB.JLCJ.TZ'DIT.

C

GOHEBYDD CAHOLBARTH MOX.

CYFAEEODYDD BLYXTDDOL Y GWAIIAXOL…

LLANBEDE, LLEYX.

LLANEWST.

PENCAE, MYNWY.

RACHUB, LLANLLECHID.

TALGARTH.

ETHOLIAD BRYSTE.

- CENHADAETH YR ANNIBYNWTE.

Y GYMANFA DDE-OKLLEWINOL.

Y "TYST" YN HAEDDTT CEFNOGAETH.

[No title]

News
Cite
Share

Yn Nhy yr Arghvyddi nos Ian, clyAvedai Ardalydd Clanricarde wrth ddwyn i fyny adroddiad y pwyll- gor neillduol ar Fil Daliad Tir yn yr Iwerddon, mai oferedd oedd ei anfon i Dy y CyfEredin yr eisteddiad presenol, ac felly y gwnai ei dynu yn ol ar hyn o bryd. Aed trwy amrywiol bethau eraill, ond nid oedd dim dyddordeb cyffredinol ynddynt. Yn Nhy y CyfEredin, mewn atebiad i Mr Bruce, clywedai Arglwydd It Montague, fod y Llywodraeth wedi gobeithio gallu ymwneyd a holl hwngc addysg gycla mesur cyffredinol, ond yr oedd amgylchiadau yr eis- teddiad wedi eu gorfocli i dynu y bil hwnw yn ol. Mewn atebiad i Mr Murphy, dywedai Iarll Mayo y gwnai y papurau oeddynt wedi eu gosod eisoes ar y byrddau, ddangos pa beth oedd y Llywodraeth wedi farnu yn iawn i gynhyg mown ffordd o roddi breint- len i Brifysgol Babyddol yn yr lAverddon. Gwrth- odwyd eu cynhygiad gan yr esgobion Pabycldol a benodwyd i ynadrafod ar y mater, ac felly dylid edrych ar y .cwestiAvn yn awr ar ben. Yna ymffurf- iodd y ty yn bwyllgor ar Fil Diwygiadol Ysgotland, ac aed yn bur bell yn mlaen gydag ef. Yn Nhy yr Arglwyddi nos Wener, dywedai Iarll Kimberley wrth gyflwyno dwy ddeiseb dros ddiddym- iad y prawfebau crefyddol yn Mlirifysgol Rhyd- ychain, fod yr un gyntaf wedi cael ei harwyddo gan 102 o gymrodorion presenol a diAveddar y colegau, a'r ail gan 80 o lywyddion trigianol y colegau, pro- ffeswyr, ac athrawon. Wrth ystyried yr ychydig o addysg grefyddol a gyfrenid yn y colegau, a'r an- foddineb mawr oedd trwy y wlad yn herwydd par- had y prawfebau hyn, hyderai y cytunai eu harg- lAvyddi gyclag ef fod yr amser wedi dyfod y dylid agor y prifysgolion yn rhydd i'r holl genedl. Cefn- ogodd Arglwydd Houghton gais y deisebau. Gwrth- rncbai Arghvydd Carnarvon, a dywedai fod yr amser yn prysur neshau pan y dylid docl i ryw ben- derfyniad terfynol ar hyn, ac i'r ymneillduwyr cre- fyddol wneyd eu meddwl i fyny gyda pha ochr y troent—gydag Eglwys Loegr, gyda'r hon yr oedd- ynt o'r un ddaliadau am lawer o bethau; neu gyda eu gelynion proffesedig hwy yn gystal a gelynion yr Eglwys Seisonig. Wedi ychydig eiriau oddiwrth Dug Devonshire, Esgobion Ely, a Llundain, ac Iarll Camperdown, dropiwyd y maier. Galwodd larll Russell sylw at y ffaith fod y Prif-weinielog wedi hys- bysu y byddai iddo ddattod y senedd mor gynted ag yr oedd modd, ond nad oedd dim wedi cael ei wneyd tuag at hyny. Beirniadodd yn Ilym ymddygiad y Llywodraeth yn rheoli y genecll er gwaethaf y mwy- afrif. Ceisiodd Iarll Malmesbury amdditfyn y Llyw- odraeth, ac wedi hyny gohiriwyd dros wyliau y Sul- gwyn. Yn Nhy y Cyffredin yr un noson, dywedai Mr Disraeli mewn atebiad i Mr Gladstone, er ei fod ef a'r Llywodraeth yn parhau yn eu gwrthwyneb- rAvydd i'r Bil Oedfuddiadol, eto am nad oedd <>-an- ddynt un gobaeth i allu ei wella ni wnaent gj^nhyo- un gwrthAA'.ynebiad pellacli iddo. Nododd Mr WaL pole wrth ddwyn ger bron adroddiad y Pwyllgor Detholedig ar Fil y Terfynau, pa gyfnewidiadau a awgrymwyd yn nghynllun y DirprAvyAAwr. Mabwys- iadir y cyfnewidiad a nodai y Dirprwywyr yn Nghaer, ond erys terfynau Liverpool a Birkenhead yr un fath. Dywedai Mr Disraeli mewn atebiad i ymofyniad Mr Foster a Mr Gibson, fod y Llywod- raeth yn bwriadu cyfyngu eu hunain i'r Biliau Diw- ygiadol a'r amcandreulion. Rhoddai Bil v Terfyn- au i fyny gyda phang-, ond efallai y byddai raid ei aberthu, a Bil Methdaliad yr un modd, yn nghyd ag amryw fesurau eraill a fwriadent ddwyn yn mlaen. Mewn perthynas i ddadgorfforiad, nis gallai ddy- weyd dim yn fwy manwl nag a ddywedodd wyth awr a deugain yn ol. Ymddibynai yr ymddattodiad ar y modd yreid yn mlaen gyda'r achosion cyhoedd- us. Dywedai^ Mr Gladstone ei fod yn gobeithio y byddai Mr Disraeli ar ol gwyliau y Sulg-AAryn mewn sefyllfa i allu hysbysu y ty yn glir beth a wneid ar y mater, onite y byddai raid i'r aelodau annibynol gymeryd y peth mewn Haw i gael barn y ty arno. Sicrhai Mr Hardy y byddai i'r Llywodraeth ar ail ymgyfarfyddiad y ty hysbysu yn eglur yr hyn a fwriadent wneyd. Wedi myned trwy ychydig o fan bethau eraill, ac ymffurfio yn bwyllgor cyflenwad gohiriwyd hyd ar ol gwyliau y Sulgwyn.

[No title]

[No title]

[No title]