Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

ABEEDAEE,

ABERSOCH.

AMLWCH.

BETHEL.

BRYNTEG.

BSZEEL, G-ER EALA.

í,;>'-"-'-1' AJYJUB.JLCJ.TZ'DIT.

C

GOHEBYDD CAHOLBARTH MOX.

CYFAEEODYDD BLYXTDDOL Y GWAIIAXOL…

LLANBEDE, LLEYX.

LLANEWST.

PENCAE, MYNWY.

RACHUB, LLANLLECHID.

TALGARTH.

ETHOLIAD BRYSTE.

- CENHADAETH YR ANNIBYNWTE.

Y GYMANFA DDE-OKLLEWINOL.

Y "TYST" YN HAEDDTT CEFNOGAETH.

News
Cite
Share

Y "TYST" YN HAEDDTT CEFNOGAETH. Foneddigion,—Mae helaethiad y TYST yn ychwa- negiad pAvysig at ei werth, yn ogystal a gwelliant yn ei jTnddangosiad. Yr oecld o'r blaen yn vvir werth ceiniog ond y mae yn bresennol yn rhy rad i da-lu, yn deilAvng am y gost enfawi', a'r llafur caled raid, o angenrheidrwydd, gymmeryd lie ynglyn a'i gy- hoeddiad, os nlt fydcl i'w gylclidaeiiiacl dclyblu. Y gofyniad fydcl yn cynnyg ei hunan i mi bob amser pan y gwelaf prospectus papur newydd ydyw, 'A oes ei eisieu 'r' Gwir nad oes unrhyw glyhoeddiad yn cleclireu ei yrfa heb fod llawleni yn cael eu gwasgarn drwy y AA'lad, er ceisio profi foci angen am y fath gyhoeddiad. Er fod enwau y cyhoecldiadau, yn fis- oiion, wythnosolion, a clyddolion yn 'lleng;' ac yn AArir, os cytmyddant i'r fath raddau yn y dyfodol, ag a wnaethant er pan ddilewyd treth y papyr, oflnvyf y bydd yn rhaid cael -act i'w indictio fel public nuisance. Ond ha, wyr, hyn sydd ynhynod, 'hynod iawn,' chwocll John Jones, Glan y gors, ynei i'r offeiriad oedd Avcdi colli ei orbAAysedcl, mae pob papur newydd a chylehgrawn wedi tori tir newydd iddo ei hun, ac yn llenwi gwagle maAvr. Wrth gwrs, fe wyr y meddiannwyi- fod eisoes lawer o newydd- iaduron yn y wlad; ond nid oes un yn cyfarfod a'r angen mawr a gyferfydd eu. papyr hwy. Rhaid cymmeryd yr hyn a ddyweder am yr hyn ydyw werth ond ni allaf fi yn fy myw weled fod eisieu nifer fawr o'r cyhoeddiadau presennol, gan fod y cyfryAV yn cael eu dwyn o'r wasg gyda'r amcan o ddefnyddio slang torn o catch penny. Gresyn ydyw hyny. Pan welais hysbysiad am y TYST, daeth yr un gofyniad i'm meddwl, A oes ei eisieu h' Attebais yn y fan, Oes, os bydd yn cael ei gyhoeddi fel papur newydd yr eiiAvad yn N ghymru; ond os ymsymuda ar yr un llwybrau a.g ereill sydd yn y Dywysogaeth, gellir ei hebgor.' Sylwais yn fanwl ar ei gynnwys- iad, rif yn ar ol rhif yn, er ei ymddangosiad; ac y mae yn dda genyf hysbysu fod genym bapur enwadol— organ yr Annibynwyr yn y Dywysogaeth. Ond yn lie cyfyngu ei hunan yn ormodol, y mae hyd yn hyn 0' wedi dangos y tact o gymmeryd i mewn bob peth sydd o ddycldorcleb a phwys i'r werin GrymrGig* 5 ac er mai papur neAvydd yr AnnibynAvyr A'dyw y TYST, y mae yn rhoddi y newyddion a'r g'ohebiaethau en- wadol mewn arddull mor rhycld a didramg-wydd ag y gall brodyr o enwadau ereill ei ddarllenheb dynu cilwg, cosi pen, bygwth, a myned i dymmher ddrwp-, a chaniatau fod y dyn oddifewn' yn ei ie. Os doeth a cla yclyw cael newyddiadur enAvadol, os pwysisr yn ngholwg yr enwad ydyw ei symmudiadau, os ydyw 11 h yr egwyddorion yn Averth eu gosocl ger bron y wlad, os oes awydd yn yr aelodau am lwyddiant yr enwad, os dymuna JT eglwysi ddyfod i gydnabycldiaeth a'u gilydd—meAArn gair, os dymuna yr AnnibynAvyr i'r enwacl fyned yn fwy o allu nag ydyw, i gynnydxlu mewn gallu, pleidier y TYST CYMEEIG. Fe fyddai yn dda genyf pe ea-nfyddwn fwy o sel enwadol- yn ein plith fel Annibynwyr. Edrycher ar ein cymmydogion y Wesleyaid. Y fath fawr sel y maent yn cldwyn dros bob peth enwadol. Ystyria rhai fod y cyfundeb hwn yn dwyn gormod o sel en- wadol neu ddynol, fel un o lwythau yr Israel ys- brydol. Ond yn sicr ddigon, os ydyw eu sel hwy yn ormod, y mae ein sel ni yn rhy fychan; ac os gadawn i'r TYST ballu ar y ffordd o ddiffyg cefnogaeth, profir hyn ar goedd gwlac1 er ein anglod. A gaiff hyn fod Atteber, Na chaiff; a deuwn allan i roddi y gefnog- ac-th hono iddo ag y dylem fel Annibynwyr. Buasai yn dda genyf pe bae amser ar fy 11a w i gry- bAvyll am ragoriaethau arbenig y TYST ond cry- bwyllaf am ei annhyblygrwycld egwyclclorol o barth caniatau i nodiadau personol, a llysnafedd cenfigen pob'l o feddyliau gAvenAvynig gael ymddangos yn ei golofnau. Mae hyn yn symmudiad pwysig tuag .at gael gAvasg Gymreig deg, lan, a boneddigaidd. Gan ddymtmo i chwi Iwvddiant tu draw i'ch dis- gwyliadau. 'YC1\yf, Y DAVYF, GWAS. '=:==::

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]