Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

ABEEDAEE,

ABERSOCH.

AMLWCH.

BETHEL.

BRYNTEG.

BSZEEL, G-ER EALA.

í,;>'-"-'-1' AJYJUB.JLCJ.TZ'DIT.

C

GOHEBYDD CAHOLBARTH MOX.

CYFAEEODYDD BLYXTDDOL Y GWAIIAXOL…

LLANBEDE, LLEYX.

LLANEWST.

PENCAE, MYNWY.

RACHUB, LLANLLECHID.

TALGARTH.

ETHOLIAD BRYSTE.

- CENHADAETH YR ANNIBYNWTE.

Y GYMANFA DDE-OKLLEWINOL.

News
Cite
Share

Y GYMANFA DDE-OKLLEWINOL. Trodd allan yn gysurus a llwyddianus iawn. Nos Lun, ymunodd yr eglwys yn Hebron mewn gweddi ar ran y Gymanfa a'r brodyr Evans, Caerdydd; Lewis, Brynberian, a Davies, Moriah. Boreu dydd Mawrtb, am 10, clechreuodd y Gynhadledd. Cewch ei hanes oddiwrth. ei hysgrifenydd—y Parch Joshua Lew's, He" 11 an. Yr oedd yn bresenol o Sir Benfro, 23; Sir Gaerfyrdclin, 20 Sir Aberteifi, 10; ac aUan- olion, 12 :-6:3 o weinidogion. Dechreuodd yr oedfa gyhoeddus ar y cae am 2, trwy ddarllen a gweddio gan y Parch A. Jenkyn, Cana, a phregethodc1 Tho- mas, Bethlehem, oddiar Zechariah xiii. 1, a Williams, CasteHnewydd, oddiar 1 Cor. ix. 19--22. Am 6, yn y capel, gweddiodd Jenkins, CydweH, a phregethodd y brodyr Evans, Caerdydd, oddiar Luc i. 1-4; Davies, Blaenycoed, oddiar loan xvi. 7; a Evans, Penbre, oddiar 2 Cron. xxxiii. 12, 13. Preo-ethid ar I," ,;21 amser yn Glandwr, Nebo, Cwm-miles, Login, Cefnpant, CAArmfelin, Abertygen, Hermon, a Bethel. Dycld Mercher, Mai 27ain, cadwyd yr holl oedfaon ar y cae, lie yr oedd rhyw bum mil o bobl yn nghyd. Am 7 y bore, gweddiodd y Parch B. James, Llan- deilo, a phregethodd Rees, Maenygroes, oddiar loan xviii. 36, a Thomas, Landore, oddiar Dat. iii. 12. Am 10, gAveddiodd Jones, Ty'nycoed, a phregethodd Davies, Siloah, Llanelli, oddiar Salrn cii. 16; An- thony, B.A., Tenby, oddiar Mat. xii. 49, 50; a Ro- berts, Caernarfon, oddiar Actau xiv. 17. Am 2, gweddiodd Jones, Ffynonbedr, a phregethodd Tho- mas, Brynmair, oddiar Esaiah Ivii. 1, 2, a Mathews, Castellnedd, oddiar Salm xlviii. 12, 13. Am 6, gweddiodd Thomas, Tresimwnt, a phregethodd Henry, Penygroes, oddiar Rhuf. viii. 17, a Davies, Bethania, oddiar Heb. ix. 2G. Y mae y Gymanfa bellach yn hanes. Darfu i ni ymdrechu lluddias meddwon wneuthurwyr i gario allan eu masnach fudr yn nghyfiiniau y Gymanfa. Bu y Parch D. Davies, lioad Surveyor, mor garedig a pheri i rybuddion argraffedig gael eu lledu i'r per- wyl na chaniateid adeiladu pebyll, &c., ar y brif ffordcl, ac anfonodd y police i wylio ond daeth rhai o aelodau y fasnach haerllug hon i'r brif ffordcl, a gwelwyd ar draws yr ardal engreifftiau o'u facture. LIe bynag ycynnnllo pobl er difyrwch, neu grefydd, neu fasiitch-i ffair, i Eisteddfod, neu Gy- manfa—ar ddydd Duw fel dyddiau eraill-bydd y bobl hyn yn ymgais am ehv drwg wrth ddistrywio pobloedd a dynoethi gwendid gwlad. Onid yw yn hen bryd i sefyll yn ei herbyn, Teimlwn yn ddiolchgar iawn i'n cyfeillion yn Nebo a Glandwr, ac i lawer o enwadau eraill, am eu cymhorth egniol a siriol, a da genyf gael lie i gredu fod pob gweclcliivr, cyfranwr, a gweithiwr wedi en talu yn eu mynwesau. Y mae arogl hyfryd ar ei liol, a pharodrwydd i'w chael eto yn y rhai a lafur- iasant. Hyderwn veled ffrwyth eto ar ei hoi yn fuan, ac yn mhen llawer o ddyddiau.—8. Eca/is, Hebron. 1!1

Y "TYST" YN HAEDDTT CEFNOGAETH.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]