Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

ABEEDAEE,

ABERSOCH.

AMLWCH.

BETHEL.

BRYNTEG.

BSZEEL, G-ER EALA.

í,;>'-"-'-1' AJYJUB.JLCJ.TZ'DIT.

C

GOHEBYDD CAHOLBARTH MOX.

CYFAEEODYDD BLYXTDDOL Y GWAIIAXOL…

LLANBEDE, LLEYX.

LLANEWST.

PENCAE, MYNWY.

RACHUB, LLANLLECHID.

TALGARTH.

ETHOLIAD BRYSTE.

- CENHADAETH YR ANNIBYNWTE.

News
Cite
Share

CENHADAETH YR ANNIBYNWTE. Teimlwjrf yn ddiolchgar i olygwyr Y TYST am y lie maent wedi ei ganiatau i'r genhadaeth ynystody misoecld diweddaf. Ceisiaf gornel bychan yr Aryth- nos hon eto, i wneud sylw neu ddau ar bethau y credwyf y gellid eu newid er gwell. Gwyr llawer o ddarllenAvyr y TYST fod rhestr o enwau yn ymddangos yn adroddiad y gymdeithas genhadol, fel cyfarwyddwyr yn y(wlad., Medda y personau hyn awcim'dod i fod yn br'esenol yn nghyf- arfodydd blynyddol r ci-i'iirwyddwyr i yrnchArilio i weithrediadan y gymdeithas. Penodir hwjryn Lloegr yn gyffredin gan ganghenau eynorthwyol (auxiliaries) y Gymdeithas ac os bydd rhai o honynt yn Llundain ar adeg y cyfarfod blynyddol, disgAvylir iddynt fod yn bresenol ynddo, a defnyddio yr hawl sydd gan- ddynt, os gwelant eisiau, i edrych i mewn i weithred- iadau. y swyddogion. Nodir llawer o weinidogion ac eraill yn Ng-hymru yn y rhestr hon,' ond ymddengys nad oes neb neillduol yn eu penodi, ac nad ydynt hwythau yn ystyried y peth ond fel gwag anrhydedd heb .unrhyw awdurdod na chyfrifoldeb yn perthyn iddo. Gwelir weithiau enwau personau yn y rhestr hon yn hir ar ol iddynt feirw, ac enwau eraill na ddylent fod yno. Nid yw yn bosibl i'r swyddogion yn Llundain wybod pa gyfnewidiad a ddylid wneud yn rhestr y cyfarwyddwyr, oddieithr iddynt gael eu hysbysu o Gymru. Credwyf gan hynyy dylai cym- mania neu gyfarfod chwarterol pob sir benodi eu cyfarwyddwyr yn flynyddol, ac anIon eu henwau yn .yf_ brydlawn i'r swyddia yn Llnildain. Ac os digwydd rhai o'r personau hyny fod yn Llundain ar adeg y cyfarfodydd—a diamheu y-byddai amrai o honyn dylent fod yn bresenol i edrych i mewn i'r hyn a wneir. Credwyf y byddai hyn yn foddion i greu dyddordeb yn yr achos, yn gystal ag i helaethu 4 gwybodaeth ymarferol am weithrediadan y Gym- deithas. Disgwylir hefyd i ganghenau eynorthwyol y Gym- deithas benodi clirpi-wywyr ('delegates) i fod yn nghy- farfod haner-blynyddol y Gymdeithas. Hysbysir y personau hyny am adeg y cyfarfod, ac am yr hyn y bwriedir ymdrin ag ef; a .thelir y treuliau angen- rheidiol iddynt fod yn bresenol.. GAVLT nad yclyw yn angenrheidiol i'r dirprwywyr ymddangos yn nihob cyfarfod ond pan y byddo rhyw achos neillduol yn gahv am sylw, byddai eu presenoldeb yn ddefnyddiol. Credwyf nad oes yr un dirprwywr yn cael ei ben- odi yn N ghymru, a'r achos o hyny ydyw nad oes cangenati cynorthwyo1 priodol wedi en fruriio yn un rhan o'r wlad. Ymddengys i mi mai diffyg undeb a chydAveith- 'rediad mewn achosion cyhoedclus ydyw prif wall a gwendid Annibyniaeth yn Nghjanru. Cymerer un- rhyw ran boblogaidd o'r dyAvysogaeth, inegis ardal- oedd Merthyr, Dowlais, ac Aberdar, p&ham nas gall- ai y rhai hyn ymuno i ffurfio cangen—auxiliary—i'r Gymdeithas Genhadol, a phenodi pwyHgor blynydd- ol, ac anfon dirprwywyr pan yn angenrheidiol i gyf- arfodydd y gymdeithas. Teimhvyf yn sicr y byddai yn llawer mAvy bendithiol na'r drefn annhrefnus bresenol. Gellir dyweyd yr un peth am bob rhan o'r Dywysogaeth bron. Ac oni byddai yn well i oruchwylwyr y gymdeithas gael eu nodi gan gyfar- fod chwarterol, neu gymanfa y sir, nag yn ol y dull pi7eserio CAvymr gan lawer nas gwyclclant p sydd yn eu penodi. Yr wyf yn deall i gyfarfodydd chwarterol SAvydd Fynwy nodi eu goruchwvliwr eu hunain, a gwn fod y cynllun yn foddhaol lawn yn Llundain. Cyfeiriodd y 'Gohebydd' mewn llythyr yn y at y bregeth genhac101 Gymreig a arferid gael yn c Llundain yn Mai, a gofynai paham yr ataliwyd hi. Yr unig reswm ydyw diffyg trefn a chydweithrediad yn Nghymru. Beth fyddai hawddach na gosod sir- oedd Cymru yn rhestr yn ol llythyrenau yr egwyddor. ac i bob yn ei chylch i benodi, flwyddyn yn mlaen llaw, y gweinidog a ddewisent i'w cinrychioli yn ngwyl fawr yr enwad yn Llundain. Byddai hyny yn ber^faith foddhaol i swyddogion y gym- deithas, ac ni byddai achos i neb anfoadloni na grwgnach yn Nghymru. Awgiymodd y Goheb- ydd hefyd, fod angen cangen Gymreig o Undeb Cynnlleidfaol Lloegr a Ohymru. Yr wyf yn per- ffaith gydymdeimlo ag ef yn hyn: undeb a chycl- Aveithrediad ydyw prii angen Hnnibynwyr Cymru yn awr, o'r hyn. Ileiaf, felly yr ymddengys i mi; ac yr Avyf wedi. cael cyfleustra tra helaeth i weled sefyll- fa pethau. A ydyw yn ormod gofyn i'r cymanfa- oedd gymeryd syhv or peth, ac ymdrechu gAveithio teimlad yn y cylcmad hyn h—IT. Jones.

Y GYMANFA DDE-OKLLEWINOL.

Y "TYST" YN HAEDDTT CEFNOGAETH.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]