Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

ABEEDAEE,

ABERSOCH.

AMLWCH.

BETHEL.

BRYNTEG.

BSZEEL, G-ER EALA.

í,;>'-"-'-1' AJYJUB.JLCJ.TZ'DIT.

C

GOHEBYDD CAHOLBARTH MOX.

News
Cite
Share

GOHEBYDD CAHOLBARTH MOX. Nid oes genyf fawr o ddefnydd at lytliyr yr wytli- nos hon eto. Y pwngc pwysicaf yn y wlad, o leiaf, yn yr ardal yma oedd, closbarthu, a chasglu papurau ynghylch cau y trfarnau. Ymddengys fod y mwy- afrif o ddigon o blaid eu cau. Cafodd y dyn oedd wrth y g-yaith sirioldeb mawr oddigerth o all Clywais fod un wvaig wedi bod yn lled datod-drwg wrtho, ond hawdd g"wj-bod ei bod o dan yr un teimlad yn ymosod arno ac yr oedd meistriaicl y Uyiiges oedd yn dyweclyd dewiniaeth yn dial ar Paul gynt,-Gobaith yr elw yn rhwjon o golli. Mae' n hen bryd i ryw atalfa gael ei osod ar ffordcl y fasnach mewn diodydd medclwol ar ddydd yr Ar- glwydd. Diameu genyf bod llawer o dafarnwyr ein trefydd yn bleidiol i roi atalfa ar y fasnach ar y Sabboth: ac y mae mor sicr o hyny, bod rhai yn ymlenwi gymaint o g-ynddaredd nes taflu y papur i'r tan. DYN JLECJIXC AVESI BODDI.—Cymerodd hyn Ie yn Bangor wythnos i nos Ian diweddaf. Bachgen o longwr oedd ef, a'i gartref yn y Caban Atir, Llan- cldyfnan, Mon. Ymddengys ei fod wedi ymollwng i raddan. go bell efo yr hen cldiodan ers tipyn o amser, er ei fod wedi bod yn' fachgen sobr am fiynyddau. Mae lie i ofni ei fod o dan ddylanwad yr alcohol nos Ian, a'i bod tua deuddeg neu un o'r gloch y boreu arno yn cyfeirio am ei lestr i'r Cei, ond ryw fodd syrthiodd dros y Cei i'r llaid, a chafwycl ef bump o'r gloch y boreu yn hollol farw. Nid oedd ond 26ain oed. Cludwyd ef adref i'w gladdu yn mynwent Capel Soar, Rhosfawr, lie yr arferai a gwrando yr efengyl mae'n debyg, pan y byddai adref. Clywais mai bach--eit -ctreclig, liofltus iawn oedd ef, ac yr oedd ei angladd yn profi bod y cymdogion yn ei garu. Yr oedd tyrfa fawr wedi dod yn nghyd i'w hebrwng i dy ei hir gartref. Gweinydclwyd yn y capel ar yr achlysur gan H. W. Thomas, Llangefni. Rhyfedd na bae rhywbeth yn peri i'n dynion ieuainc gymeryd rhybndd i jangadw rhag y diodydd meddwol. AREITHIO AE G-TMDEITHAS RICYDDHAD CEEFYDD.— Mawr y disgwyliad sydd yma gan lawer am gael y fraint o wrando ar y Parchn. J. Jones, (T.C.,) Menai Bridge, a D. M. Davies, (A,) Llanfyllin, yn siarad ar y mater uchod yr wythnos llesar. Cewch wyboel hanes y cyfarfod os caf fyw, a'r fraint o fyned yno.

CYFAEEODYDD BLYXTDDOL Y GWAIIAXOL…

LLANBEDE, LLEYX.

LLANEWST.

PENCAE, MYNWY.

RACHUB, LLANLLECHID.

TALGARTH.

ETHOLIAD BRYSTE.

- CENHADAETH YR ANNIBYNWTE.

Y GYMANFA DDE-OKLLEWINOL.

Y "TYST" YN HAEDDTT CEFNOGAETH.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]