Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

YR HEN DEILIWR.

DIRWESTWYR A'R ETHOLIADAU.

CYMMEEIADAU.

LLYTIIYB II.

News
Cite
Share

LLYTIIYB II. Y DAITII I GA3IAAS. Fy Anwyl Rieni,—Yr wyf wedi ysgrifenu di- gwyddiaeall pob diwrnod fel y deuent tra buom ar ein taith i Jerusalem, a'r pethau a welais ao a ddi- gwycidoclcl i mi ar y ffordd. Rhoddaf y cyfan i lawr mor fyred ag y gallaf, a disgw3diwch am lythyr gwell y tro nesaf, oblegid y mae fy amser yn brin yn bresenol. Dydd Mcrcher, Ion. 43Tdd, .1865.—Yr ydwyf wedi cyrhaedd Dijon, ar ol bod yn y train am un awr ar d'deg, ac wedi teithio olcleutu tri chant o filldiroedd. f Y mae llawer o wahaniaeth yn yr hin yn Dijon; yr oedd yn eira dwfn yn Paris, ond 'does yma ddim o'r fath beth y mae yr hin yn bur hynaws, a gwelais winwydd wedi eu planu am rai milldiroedd ar ochr y reilffordd. Dydd Iau, y oed—Yr yxfym wedi cyrhaedd Lyons. Y mae y dref yma ehwe chant., o filldiroedd o Paris. Y mae hi yn dref fawr a hadel;' Yr ydym yn lletya mevvn Hotel fawr, ac yn awiviyr -wyf newydd gocli odcliwrth giniaw ardderchbg". Yr oedd deunaw o honom wrth y bwrdd. Dyma y French dinner cyntaf a gefais erioed, ac yr wyf yn meddwl mai dyma y ciniaw goreu a geiais erioed. hefyd. Yr ydym yn bwriadu aros yma liycl wyth nos y fory, pan y bydd y train yn gadael Lyons i fyneel i Marseilles. Sadvan, y 7fed.—Yr wyf yn teimlo yn bur swrth. Cyrhaeddasom i Marseilles am hanner awr wedi saith y boreu heddyw. Yr ydym wedi teithio yn agos i fil o filldiroedd ar hyd Ffrainc, ac wedi ffar- welio a'r tram am rai biynyddo-edd, os nad am byth; yr Arglwydd ^yn unig a wyr, a gwnaed a ni fel y byddo da 311 ei olwg. Yr ydjrm mewn Hotel eto i aros hyd ddydcl Llun, pan y gadawn y fan yma i fyned i'r llong. Un lie o addoliad Seisnig sydd yn y dref hon, a hwnw yn perthyn i Eglwys Loegr; lie gwael ydyw; ni ddeil yr Eglv, 3rs dros hanner cant; ond nid yw y gynnulleidfa ond ychydig dros hanner ei llon'd. Y mae preswylwyr y dref yn bur grefyddol yn eu ffordd eu hunain, set yn broffeswyr y grefydd. Babaidd. Dydd Llun, 3 0" d.— Dyma ii wedi dechreu bywyd newydd erbyn h,^ i byyw mewn Hong. Oycliwyn- asom dri o'r gloch prydnawn heddyw am y llong; y mae hi yn bar fawr. ae yn llestr hardd iawn. Mae Fystafell oreu yn iigain llath o hyd, a deg o led, as wedi ei liaddurno gyda, piano ardderchog. Y r v cl, y m yn eillièwa LTll chweeh yn y prydnawn; nid oes yr un fereh yn gallu dyfod at y bwrdd heno ond myrfi ±y hunan y maent oil yn eu gwelyau 311 glaf, vr y1} wrth gwrs, 5-11 dra ann3munol. Y mae fy meistres, druan, bron yn methu codi ei phen oddiar y gobenydd, ac yn gofidio na byddai fel fi; ond diolch am lechyd, yr wyf yn ei fwynhan i raddau helaeth iawn. Dydd Mawrth y lOfed.—Yr ydym yn Itali,-ac wedi myned heibio i'r ynys lie ganwyd Napoleon Bonaparte. Aethom heibio i dy Garibaldi hefyd, yr hwn sydd yn ymddangos i mi trwy yr yspienddrych fel pe byddai mewn ynys yn nghanol y mor. Y mae y ciyiroedd yn lied dawel yn bresenol. Dydd Merchcr, yr lleg.—Y mae y llong yn aros am dawy awr ar fin tref yn Itali a elwir Uissiaci; ond nid aeth neb ond fy meistr i dir ac wedi dyfod yn ol,dywedodd mai y dyn cyntaf a g-yfarfyddodd oedd Cymro o'r Deheudir. Gellwch feddwl y fath syndod i mi oedd clywed hyny. Garibaldi ydyw pobpeth yma yn Itali; y mae ei lun ar bobpeth-ar y poteli, a'r llestri, &c., ac ni chlywir dim gan y dynion sydd yn dyfod a'u cychod at ein llong ond B3W fyddo Garibaldi.' Nid oes dim son am y bremn, druan. Dydd lau, y 12fed.—Cychwynasom o Itali am lleg neithiwr, ac nid oes dim yn y golwg heddyw ond awyr a mor. Y mae y tywydd yn bur braf. Y mae yma ddynion o bob Uwyth, iaith, a chenedl, a chrefydd a'r bobl ryfeddaf a welais i erioed, nid yn unig o ran eu gwisgoedd, ond hefyd yn eu dull" o fyw. Y mae yma Arabiaid y maent yn byw ar y deck-yn bwyta, cysgu, a phobpeth yno. Bum yii gresynu wrth feddwl nad allent dalu am le i gysgu; ond wedi hyny gwelsom un o honynt yn dangos i'r llall bwrs oedd ganddo yn llawn o aur. Nid ydynt yn bwyta nemawr ddim ond bara gydag yohydig olew a ffrwythau. Daeth un o honyiit fel boneddwr mawr, a dau o weision i'w ganlyn. Yr oedd gan y boneddwr hosanau ac esgidiau am ei draed, ac am ei gorph yr oedd pais sidan resog a gwyn, a slit bob ochr iddi, a chlog o frethyn du wedi ei thyrchu J'll lwmp ar ei gefn, a pheth o'r un defnydd o amgylch ei ben, ond ei fod wedi ei gymysgu a rhywbeth melyn. Yr oeddym yn disgwyl y buasai hwn yn myned i'vfrst class ond yn lie hyny at y lleill yr aeth, fel hwch i'r domen yn ol ei helfen. (Tw barhau.)

NODION A NIDIAU.

LLANGOLLEN.

LLYTHYRAU CYMRAES YN NGHANAAN.