Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

NEWYDD EU CYHOEDDI, GAll R. HUGHES A'I FAB, GWRECSAM. Mewn Wan, Pris 3s. 6c., LYFR ToNAU AC J £ MYNAU,| GAN Y PARCH. E. STEPHEN a J. D. JONES. lIfewn Wan, Pris 8s. 6c., TRAETHODAU LENYDDOL, GAN L. EDWARDS, D.D. Mewn Wan, Pris 3s. 60., PWYRTHIAU p RIST, GAN 0. EVANS. I'w cael gan yr holl Lyfrwerthwyr. [4ft—61.] h CARTREF I 14, Galton Street, Liverpool. ELIAS J. JONES AC N. M. JONES, (CYMRO OWYLLT), A DDYMUNANT hysbysu pawb fwriedaat Ymfudp o ADDYMnNrANT hysbysu pawb fwriedaat Ymfudp o Gymru, y ceir pob hysbysrwydd a ehyfarwyddyd am bris- oedd y cludiad, gydag Hwyl neu Ager Longau, i America, a ffwahanol wledydd y byd, drwy anfon Lilythyr, ynGymreigneu Saesonaeg, yn cynwys postage stamp, i'r cyfeiriad uchod. Gail yr Ymfudwr gaellle cysurus i lettya mewn ty tawel am. bria rhesymol. Hyderir, drwy y wybodaeth a feddant o'r Fasr;^ Ymfudol yn y wlad hon ao yn America, y byddant alluog i gyflawni eu dyledswydda yn deilwn- -0 bob yiYiddiried a chefnogaeth. Cymmeradwyir y ty a'r u-oruchwylwyr i sylw y Wlad gan y boneddigion canlynol, Parch. SainneJ, jjavies, gweinidog y Wesleyaid, a chadeirydd y D'ixaeth Ogleddol. "I'iCfi. John Thomas, Liverpool. Parch. Jona Morgan, Cwmbach, Aberdar. Parch. John Rees, Treherbert, Pontypridd. Cofier y cyfeiriad:- ELIAS J. JONES & Co., Passengar Brpkers, 14, Galton Street, LIVERPOOL. D.S.— Cyfarfyddir a phawb a ymddiriedant eu gofal i'r Gor- uchwjlwyr uchod ar eu dyfodiad i Liverpool. CAMBRIAN GALLERY, 66, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. TOHN THOMAS yr Arlynydd goreu yy oes" a ddymuna f hysbysu ei fod wedi symud i'r cyfeiriad uchod, ac weai adeiladu Gallery yn yr ardd, yr hwn ydyw y lie helaethaf a mwyaf eyfleus at y gwaith yn Liverpool. Y mae y gefnogaeth a dderbyniodd, yn enwedig gan ei gyd- wladwyr wedi bod yn llawer tu hwnt i'w ddisgwyliad, fel ac y mae wedi danfon allan yn ystod y deng mis diweddaf dros ddeng mil ar hugain o ddarluniau (30,000), a hydera, wedi myned i gymaint cost a thrafferth igael pob manteision i Wneutlmr gwaith ag a fydd yn anrhydedd i'r gelfyddyd i ennill eu cefnogaeth rhag llaw. Y characters a ehwanegwyd ddiweddaf i'r gallery ydynt:— Parch. J. R. Kilsby Jones. „ D. Williams, Troedrhywdalar. W. Griffiths, Caergybi. M. D. Jones, Bala. W. Evans, Aberayrcn. J. Davies, Caerdydd. „ D. Rees, Llanelli. W. Caleflfryn Williams. J. Roberts, Conway. Gellir cael Carte-de-Yisite o'r rhai uchoil am 6ch. yr un. Anfona, List o'r holl enwogion Cymreig yu nghyd a'r telerau i ail-wfrthwyr, ond anfon gair. Am Gopio Carte-de-Yisite 4s. y dwsin. JOHN THOMAS, 66, St. Anne Street, Liverpool. CYMMANFAOEDD YR ANNIBYNWYR. "\7"N cynwys eu hanes a'r Llythyrau o'r dechreu hyd yn ddi- JL weddar, trwy Dde a Gogledd Cymru, i ymddangos mewn 6 Rhan, Swilt y Rhan. Mae Pedair Rhan yn barod, ac anfonir hwynt yn ddidraul gyda'r Post am eu gwerth mavim Stamps. Rhoddir yr elw arferol i Ddosbarthwyr. Pob archebion (Orders), a thaliadau i'w cyfeirio i —liee. J. LI. James, Whit- church, Cardiff" DEPILATORY. WELL'S DEPILATORY is the only effectual remedy for v, the immediate and permanent removal of superfluous hair from the face, arms, neck, &c. This preparation effects its purpose almost instantaneously, without pain or injury to the most sensitive skin. Forwarded by post (secured from observation) on receipt of 5s. by stamps or post office order. Jon" WELLS, 112, Euston Street, near Hampstead Road, London. Post office orders payable at Gower Street, W.C." N,B,-Hundreads of Testimonials have been received from the nobility and ladies of rank who have tried this marvellous remedy. [36-87] MEDDYGINIAETH RYFEDDOL DRWY BELENI HOLLOWAY. ACHWYNIADAU Y GERI AIR AFU. Yn fynych arweiniant i'r rhywiogaethau gwaethaf o ddy- oddefiadau dynol, eto cynifer a gystuddir yn y wedd hon heb wybod am foddion gwellhad ag ydynt wedi eu gosod o fewn eu cyrhaedd. Dylai y cyfryw gj-meryd ychydig flychau o'r Peleni hyn, yn ol y cyfarwyddiadau a roddir yn y lljrfrau, a'u hachwyniadau yn fuan a'u gadawant.—Yn fyr, gellir treehu y rhan fwyaf o ddoluriau a ddygwyddant i'r cyfansoddiad dynol drwy en cymeryd. CHWYDDIADAU Y DYFRGLWYF A CHYFNEWIDIAD BYWYD. Mae hwn yn gyfnod mwyaf peryglus yn mywydbenyw; mae yn dinystrio miloedd. Mae yr holl wlybyrwch tew yn casglu yp nghyd, ac fel y Uanw, 511 ysgubo ymaith iechyd, a bywyd ei hun, os na rwystrir hwynt yn amserol ac effeithiol. Y fedd- ypniaeth fw/af sicr at yr arwyddion peryglus hyn, yw Peleni ■HpUoway. Yn aifogeclig a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y tanbrawf hwn, ac adferir y dyoddefydd unwaith drachefn i frynawn iechyd. Mae y Peleni hyn yn gyfartal effeithiol i'n feoll achwyxiiadau benywaidd, ac ataliadau ar donad gwawr ^Weigdod. GIAU AC ISELDER YSPRYD. 0 ffloedd a ddyoddefant oddiwi'tli fathau 0 iselder n'S i yn gwisgo ffurf 0 ellyll iddynt eu hunain ac 1 bob peth I'r r;mWlch, heb wybod beth rydd ryddliad i'w dyoddefladau. achn't;r^~W ™ae peleni Holloway wedi profi JTI fendith mewn. Drwy ddefnyddiad cyson o'r peleni an- tyngSa^y \yn. a rhoddi sylw priodol i f^yd a threfn, daros- feddyErii.}' gwaethaf yn fuan i alluoedd nerthol y fiawel, a'R J??11' daw cyfansoddiad mwamal JT ymenydd yn yn nyddiai5?o ydd ^waith drachefn i fwynhau iechyd, fel J™ wsuenctyd. ffolioion,, 7 J ydynt y feddyginiaeth oreit a aihiabyddir of (,'1'(1 y dohiriau canlynol: Croendoriad :AnK™117f Rhwymiad yr Colig Darfodedigaeth i\rZ, erau Ymysgai'Oedd Dote rhydd Dolur pen vj Envn?^0 Twjrmj-nau o Llewygon Afu p y aw adau bob math, Troedwst Gyddfau poemis At-iliqri Clwyf melyn LlTOWst Gwedidau y' Ci-" iY>nW ^arehogion Y Gymalwst oddiwrth bob Girpe- ;t r GHy'v brenlrin Gwendid achos AHWL,„ Ail arwyddion Y Ddanodd Caethder nh^ldeiau Cornwydydd Dirgel-gwd Ymysgaroedd D(fuf tl'eulial3, (nelu^Tempte1 BarT^fi? J Holloway, 246, Strand, Hefyd gan bob Pfervli^^ n' Maiden-st., New York, y byd g'Waroiddrcdic liTi a meddyginiaethau drwy 6c.™Sfa%"yblPwrchaU lie., 2s. 6ch„ D-8e—y rhai dohu' n B. HYAM, 97, LORD STREET, LIVERPOOL. SPRING, 1868. BHYAM'S SHOWEBPEOOF OYEBCOATS. 15s 20s 208 • 25s 25s 25s ¡ 30s 30s 30s 30s 35s 35s 35s 35s 35s 40s 40s 40s 40s 40s 40s 45s 45s 45s 45s 45s 45s 45s In all the Newest Materials. BHYAM'S BUSINESS SUITS. In all the Newest Materials. 40s 40s 40s 40s 40s 40s 40s 45s 45s 45s 45s 45s 45s 50s 50s 50s 50s 50s 55s 55s 55s 55s 60s 60s 60s 65s 65s 70s B. HYAM' S BUSINESS COATS. 15s 25s 25s 30s 30s 30s 35s 35s 35s 358 40s 40s 40s 40s 409 4os 45s 45s 45s 45s 45s 50s 50s 50s 50s 50s 50s 50s In all the Newest Materials. HYAM'S BUSINESS TROUSERS* In all the Newest Materials. 14s 14s 14s 14s 14s 14s 14s 16s 6d 16s 6d 16s 6d 16s 6d t 18s 6d 18s 6d 18s 6d 20s 20s 20s 20s 24s 24s 24s 26s 26s 28s B. HYAM'S BUSINESS VESTS. 6s 7s 6d 8s 6d 8s 6d 9s 6d 9s 6d 9s 6d 10s 6d 10s 6d 10s 6d 12s 6d 12s 6d 12s 6d 12s 6d 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s HYAM'S SUITS FOR BOYS- B. In very Durable Materials. 10s 10s 10s 10s 10s 10s 10s 12s 6d 12s 6d 12s 6d 12s 6d 16s 16s 16s 16s 16s 20s 20s 20s 20s 25s 25s 25s 30s 30s 35s BHYAM'S HATS OF ALL KINDS. t3. 3s 4s 4s 5s 6d 5s 6d 6s 6d 6s 6d 6s 6d 7s 6d 7s 6d 7s 6d 7s 6d 8s 6d 8s 6d 8s 6d 8s 6d 10s 6d 10s 6d 10s 6d 10s 6d BHYAM'S SHIRTS OF ALL KINDS. 3s 6d 3s 6d 3s 6d 3s 6d 3s 6d 4s 6d 4s 6d 4s 6d 4s 6d 5s 6d 5s 6d 5s 6d 5s 6d 6s 6d 6s 6d 6s 6d 7s 6d 7s 6d 8s6d 8s6d 9s 6d BHYAM'S BUSINESS REGULATIONS.—All • Goods are marked in plain figures the lowest selling price, from which no abatement can be made. Any Garment bought and taken away, if not satis- factory, will be exchanged, if not worn or injured. On Saturdays the Establishment is closed until dusk, when the Business is resumed until Eleven o'clock. CAUTION.-Be certain you are at the Establishment c of B. HYAM before you purchase. Observe, the Trade mark is a Star printed on a Ticket attached to each Garment. B. HYAM is compelled to give this notice, as many of his customers have bought elsewhere to their great disappointment and loss.—B. HYAM has only one Establishment in Liverpool, 97, Lord-street, and 7, Whitechapel, and his branches are- MANCHESTER. 86 and 88, Market-street. GLASGOW 48, Argyle-street. GLASGOW 1, Miller-street. EDINBURGH 124, High-street. EDINBURGH. 2, Hunter-square. DUBLIN 30, Dame-street. DUBLIN. 4, Dame-lane. DR. THOMAS, SURGEON &c., (Late of Bangor), (Now), 145, NETHERFIELD ROAD NORTH, EVERTON. MORNING ATTENDANCE—10 a.m. to 1 p.m. EVENING ATTENDANCE— 4 p.m. to 7 p.m. [31 ROBERT DAVIES, FAMILY GROCER, TEA & WINE MERCHANT 75, PRESCOT STREET, LIVERPOOL. Wrth gyflwyno ei ddiolchgarwch i'w gyfeillion a'r cy- hoedd am eu cefnogaeth galonog am y chwe' blynedd diweddaf, dymuna eu sicrhau na esgeulusa yr ymdrech a'r gofal mwyaf i gael y nwyddau goreu am y prisiau mwyaf rhesymol, a gwna astudio i gadw ymddiried a chefnogaeth gyffredinol. Sylwer-TE O'R FATH OREU am y prisiau 2s., 2s 6d., 3s., 3s. 4d., a'r goreu am 3s. 8d. y pwys. Y COFFI GOREU Is. 4d., Is. 6d., Is. 8d. y pwys. Nwyddau eraill o'r fath oreu am y prisiau mwyaf rhesymol. Anfona bob nwyddau i'r pellder o bedair millcur o 1 fasnachdy yn ddidraul, ac anfona nwyddau i unrhytv orsaf yn y dywysogaeth yn ddidraul, os cynwysant werth 40s. o De, Coffi, a Spices. Cymerir y gofal mwyaf wrth bacio nwyddau, tel na byddo y naill yn niweidio y llall. Ceir cofrestr o i holl nwyddau ond ymofyn am dani. Gwinoedd o bob math yn ol prisiau gostyngol Llundain. PER DOZEN QUARTS. Sherries.. 17s. 21s. 25s. 28s. 30s. 36s. 40s. 42s. Ports 17s. 21s. 26s. 30s. 36s. 42s. Clarets. 13s. 15s. 18s. 20s. 24s. 26s. 30s. 36s. 40s. Champagnes 34s. 40s. 48s. 60s. Moets and other high class Brands from 60s. tW Teilynga y gwinoedd hyn sylw pawb, ac yn neill- duol y rhai sydd yn gofalu am y Cymundeb, oherwydd eu rhagoriaeth a'u prisiau tra isel. DENTAL SURGERY. DR. WAITE, AMERICAN DENTIST, 10, OXFGRD STREET, AAERCROMBY SQUARE, LIVERPOOL, North mta » LLANGEFNI, (ANGLESEY). A4 MB. B. F,K' in the month. Next visit, THURSDAY, Jun: 4th. CONWAY, «l At MB. ECBEBTS'S Druggist, on the Tmsr FRIDAY M E montn. visit, FIUDAY, JUNE 5th. (39-51) REFERENCES AND TANAS on APPLICATION. JOHN BRIGHT, YSW., A.S. YN LIVERPOOL! Dydd Mercher, Mehejin Zydcl, 1868, am 2 o'r gloch, CYNHELIR CYNHADLEDD mewn cysylltiad a'r GYMDEITHAS DDIWYGIADOL GYMREIG, YN HOPE HALL, HOPE STREET, LIVEEPOOL. Disgwylir presenoldeb nifer fawr o gyfeillion Di- wygiad Gwladol 0 wahanol gyrau y Dywysogaeth, yn gystal ag o drefi Lloegr. Nos Fercher, Cynhelir CYFARFOD YN YR AMPHITHEATRE, Anerchir y Gynnulleidfa gan JOHN BRIGHT YSW., A. S., AC ERAILL. Ni ollyngir neb i mewn ond Aelodau y Gymdeithas. AMODAU AELODAETH :—Cymeradwyaeth o amcan- ion y Gymdeithas, a thanysgrifiad o ddim llai na swllt yn y flwyddyn. Gellir ymrestru yn Aelodau, a sicrhau Tocynau i'r Cyfarfod, yn Office Mr. J. LLOYD JONES, 6, Lord-street, Liverpool, o 11 i 3 o'r gloch bob dydd hyd y Cyfarfod; ac hefyd yn yr hwyr o haner awr wedi 7 hyd 9, Nos Wener, Nos Sadwm, Nos Lun, a Nos Fawrth, yn Ysgoldai y TABERNACLE, NETHERFIELD ROAD, CAPEL PARK ROAD, CAPEL GROVE-STREET, a CHAPEL BALLIOL ROAD, BOOTLE. GORTJCHWYLWYR Y TYST CYMREIG. Y mae maes y TYST wedi ymehangu yn ddirfawr yn ystod y flwyddyn sydd wedi myned heibio; ac yn awr yr ydym yn gallu cyhoeddi rhestr galonog iawn o oruch- wy'lwyr, fel y canlyn:— DEHEUDIR CYMRU. ABERYSTWYTH P. Williams, Printer. CAERFYRDDIN. W. Thomas (Gwilym Mai) Bridge-st. „ W. Davies, Johnstown. LLANDILO D. W. Jones, Post Office. LLANDOVERY. T. Griffiths, Chemist. LLANELLY. J. Evans, Glanmor-road. „ B. R. Rees, Stationer. D. Williams, Twins-terrace. ABERTAWE. E. Griffiths, High-Street. YSTALYPERA G. Davies, Bookseller. YSTKADGYNLAIS.. W. Powell, Bookseller. GLANDWR. W. Williams, Wern-road. CASTELLNEDD M Arnold, Pendref. „ J. Williams, 11, Montpelier-terrace. J. Hill, Chemist. CAERDYDD J. H. Oorrin, St. Mary-street. „ D. D. Davies, 26, Crichton-street. W. Lloyd, 1, Row-square. MERTHYR TYDVIL J. Williams, Stationer, Glebeland. J. Jones, George Town. DOWLAIS D Davies, Victoria-street. RHUMNEY E. Evans, Post Office. Jenkin Thomas, Stationer. ABERDARE W. Davies, Commercial-road. „ W. Thomas, 70, Mill-street. PONTYPRIDD C. Bassett, Chemist. TREDEGAR D. Hughes, Grocer. BRYNMAWR Thomas Jones, Stationer. GOGLEDD CYMRU. CAERGYBI 0. 0 J. Williams, 42, Market-street. LLANGEFNI H. W. Thomas, Church-street. PORTHMADOG. J. Jones, Grocer, High-street. E. Jones, Stationer. PORTHDINORWIG John Thomas, News-agent. BANGOR R. Davies, Ebenezer Chapel House. ,1 Humphreys & Co., High-street. BETHESDA Robert Jones, Bookseller. PENMAENMAWR J. Roberts, Insurance Office. CAERNARFON Bro Gwalia. CAER H. Jones, 139, Northgate-street. MOSTYN T. Williams, Agent, Chapel-yard. WYDDGRUG E. Roberts, Saddler. RHYL 0 0 J. Morris, Journal Office. TEEFFYNON. W. Williams, Printer, High-street. DOLGELLAU Owen Rees, Stationer. G. Owen, News-agent. MACHYNLLETH. Thomas Pierce, News-agent. LLANBRYNMAIR W.P.Jones. MANCHESTER. J. Minshall, 12, Devonshire-street. CROESOSWALLT. D. Roberts, Leg-street. LLANGOLLEN T. C. Jones, Bookseller. BALA G. Jones, Bookseller. RHOS Owen Jones, Hall-street. DINBYCH J. Evans, Grocer, Vale-street. „ H. Davies, Stationer, AT EIN DOSBARTIIWYR.—Arbedid llawer o draul a thraiferth i ni pe byddai i'r oil o'n dosbarthwyr drefnu, hyd y byddo'n bosibl, i dderbyn eu papurau yn sypynau ein goruchwylwyr. Gellid, trwy hyn, eu cael yn llawer cynarach. E V A N S AND COMPANY FAMILY MOURNING DEPARTMENT. nor "AINS A large and !if, r)y selected Stock of wyf Yi. FAMILY AND (j upLIMENTARY MOURNING MATERIALS. MOURNING MILLINERY IN GREAT VARIETY. Funerals completely Furnished, Arranged, and economically conducted. EVANS AND COMPANY, LONDON ROAD, FRASER-STREET, WILDE-STREET. Allan o'r Wasg. THE ANTIQUITIES OF WHITLAND. HYNAFIAETHAU YR HENDYGWYN- AR-DAF. Cynwys Hanes y Ffordd Rufeinig, yr Athrofa, y Senedd, y Fynachlog, y Forthwyfa, a chrefydd yn mysg y gwahanol enwadau hyd y dyddiau presenol. Pris Swllt. Gellir cael DIWYGIADAU CREF. YDDOL IWERDDON," "Y CYFARFODYDD WYTHNOSOL," a'r HYNAFIAETHAU am Swllt ac TVytii Geiniog ond anfon at yr awdwr—Rev. W. THOMAS, Whitland, Carmarthenshire. 36 DRAWING EXTRAORDINARY.—" THE LIMNER (Registered) Invented by George Bell, Esq., late of the Government School of Design-is valuable to all who wish to Draw. A correspondent of the Building News writes By the aid of the Limner I am able to copy perspectives accurately, and for copying any large drawing I find it invaluable."—See "Building News," Oct. 4th, 1867, page 694. Engravings, Draw- ings, ann Paintings, may be copied in an incredibly short space of time by this instrument, and it is invalu- able to all wishing to sketch Landscapes, Flowers, Portraits, &c., &c., from natnre it is so simple in its construction that a child may use it. Price 2S., post free 27 stamps, direcct from the Inventor—Mr. George Bell, 1, Scott's Yard, Bush Lane, Cannon Street, London, E. C. 75,009 sold. Agents wanted. A Safe, Certain, and Sjeedy Cure for Piles and Gravl C. 0 R,G E Is PILES £ ORA VEL F PILLS. j A NEW VEGETABLE REMEDY. {(Soldin JSoxes Is. £ -<?. Sf 2s. 9d. each. | II By Post, Is. 4d. 3s. each. II II By Post, Is. 4d. 9' 3s. each. II Prepared only by F J. E. GEORGE, Ji Pharmaceutical Chemist, HIRWAIN, /Y ABERDARE. y/f Y mae y peleni hyn yn feddyginiaeth sicr, buan, a diogel i'r Piles a i Gravel. u an' yn gaflfaeliad mawr i bawb sydd yn gweithio mewn Ueoedd gwlybion, ac yn anadtu awyr anmhur, neu yu dilyn gorchwylion sydd yn eu gorfordi i eistedd llawer. 1 ystia pawb ac a wnaethant brawf o honynt eu bod yn rhag- 0rli. ar l'nrhyw feddyginiaeth sydd eto wedi ei chynyg i'r cyhoedd at y doluriau hyn. Gan eu bod yn feddyginiaeth hollol LYSTEUOL, gellir eu Cymeryd gydar diogelwch mwyaf unrhytu amser, ac ni ofynant gymewidiad mewn ymborth. Y mae eu rhinweddau gwellhaol mor amlwg ar ol eu defnyddio am ychydig, fel y gellir yn briodol eu hystyricd yn ANGHYD- MAROL. Gan nad yw yr tm person bob amser yn dioddef oddiwrth y adau anhwyldcr hyn yr un pryd, y mae y peleni uchod i'w cael yn y dulliau canlynol, i gyfarfod a phawb ag a allent fod yn dioddef oddiwrth tm o honynt nell bob un o'r ddait. No. i. GEORGES PILES & GRAVEL PILLS. No. 2. GEORGE'S GRAVEL PILLS. Eo. 3. GEORGE'S PILLS for the PILES. Gellir eu cael oddiwrth y Gwneuthurwr, ac oddiwrth y personau canlynol ABERDARE -MR. THOMAS, CHEMIST. MERTHYR-Mn. DANIEL, CHEMIST. CARDIGAN-MR. DAVIES, CHEMIST. TREFORIS, SWANSEA-Aiii. BEVAN. D.S.-Y mae cryn arbediad trwy brynu y blychau mwyaf. ECOND CHATHAM PERMANENT s BUILDING SOCIETY. Shares £10 each. Entrance Fee is. per Share. TRUSTEES Charles W. Boote, Esq., 7, Moss-street. William Parry, Esq., 36, Beaumont-street. William Roberts, Esq., 54, Paradise-street. PRESIDENT—John Roberts, Esq., 61, Hope-street. TREASURER—Henry Williams, Esq., 190, Breck-road This society was established on the loth September, and has had a very successful commencement, upwards of 2600 shares have been already taken, and the amount advanced on mortgage securities. Shares, Ordinary or Preference, may be taken at any time on application to the manager, as under, and interest allowed from the date of entrance. Money now ready to be advanced on mortgage of freehold or leasehold property. It is fully anticipated that this society will be equally as prosperous as the Chatham Building society, under z;1 the same management. Copies of the rules, prospectus, or any other lll- formation may be had at any time from the manager. A pamphlet on the Management of Building Societies may also be obtained from the manager. J. LLOYD JONES, Accountant, 6, Lord-street CROMWELL PERMANENT BENEFIT c BUILDING SOCIETY. TRUSTEES. Mr. John Jones, 32, Castle-street. Mr. Henry Stuart, Hope-street, Mr. John Robinson, Birkenhead, Mr. John Williams, Lord-street. PRESIDENT—Mr. John Jones, 32, Castle-street TREASURER—Mr. Josesh Hartley, Commutation-row. COMMITTEE. "W. Brown, 28, Chapel-street John Jones, 142, Vine-street J. Collinson, I26, ISold-street Rd. Jones, 1, Bridson-street Rchd. Corish, Laurel Cottage, E. Pierce, 3S, North John-st. Smithdown-lane Joseph Price, James-street John Evans, Public Office, John Reid, 17, Oldhall-street Dale-street M. Woodward, 54, Mill-street David Williams, 199, Crown-St. The Meetings of this Society are held on the First Monday in each month, in the office of the Secretary, from Six to Half-past Six o'clock in the evening. Withdrawals promptly paid. Dividends payable on the first Monday in July. At the end of last year a dividend of 7 per cent. was paid. Preference Shares granted at a fixed rate of interest, payable as may be agreed. Copies of the Rules, Annual Report, and any other information, may be obtained, and shares taken, on application to the Secretary. EDWARD CROSLAND, Accountant, 21, Harrington. street. CHATHAM PERMANENT BUILDING SOCIETY. Established December 12, 1862. TRUSTEES. Charles W. Boote, Esq., I William Parry, Esq. John B. Melladew, Esq., j John Roberts, Esq. PRESIDENT—John Roberts, Esq., 61, Hope-street. TREASURER—Henry Williams, Esq., 120, Breck-road The Society has been established five years, and consists of 1490 members, holding 13,780 Invested and 16,985 Mortgage Shares. The amount outstanding on mortgages is ^159,720, of which Z55,943 was advanced during the past year. The Balance of Profit after paying a Dividend of Seven per Cent., is Z13,962, as shown in the follow- ing certificate of Mr. J. M'Farlane Gray. Copies of the Annual Report and all information may be obtained on application to the Secretary. J. LLOYD JONES, 6, Lord-street. CERTIFICATE. Liverpool, Dec. 24, 1867. I have again made a valuation of the assets of the Chatham Building Society. The balance of profit certified by the auditors is ^"16,777 to this I have added the value of deferred premiums -f4034, and the balance of contingent reserve account, and interest in arrears ^371—making a total. ^21,182, or 613,962, after deducting the dividend of £ 7 per cent. and all expenses to date. At the end of 1865 the reserve of premiums was > £ 820 in excess of the required amount; in 1866, dis- counting at the same rate of investment, the excess was £ 2077 and this year it is £2461, indicating a steady improvement. J. M'FARLANE eRA Y. TE PUR CAS SELL. Rhif I, 2s 4c y pwys; lzhif 2, 2s 8c y pwys. TE PUR CASSELL. Rhif 3, 35 Rhif 4, 3S 6c Khif 5, 4s y pwys. COFFI RHAGOROL CASSELL. Rhif I, is y pwys Rhif 3, is 4c y pwys. COFFI RHAGOROL CASSELL. Rhif 4, is 8c y pwys Rhif 5, 2s y pwys. COFFI RHAGOROL CASSELL. Goruchwylwyr ychwanegol yn oisiau. TE A CHOFFI CASSELL. Gwerthir gan Orucliwylwyr drwy y Deyrnas. Goruchwylwyr yn Ngogledd Cymru:- Amlwch J. Hughes, Stamp Office. Bethesda R. Evans, 50, Carneddi Road R. Jones, Bookseller. Brynibo E. Jones, Bee Hive. Brynyrcfail R. D. Richards. Grocer. Banger William Evans, 40, High-st. Colwyn J. Hughes, Post Office. Comiah's Quay G. Mathias, Merchant. Caernarfon J. Morris, Grocer, Pool-st. C'lvmyglo Wm. Jones, Grocer, Post Office. Ebenezer H. Owen & Co. Grocer. Festiniog D. Evans. Grocer. Gate House Miss Evans, Grocer & Draper Carll. R. Williams. Groeslon John O. Jones, Grocer. Ilolvhcad A. Peters, 8, Market Street. Holywell D. Williams, China House. Llanfairfcchan William Eames, Grocer. Llanllyfni Rev. R. T. Williams. Llanberis R. Owen, Grocer. Lceszvood G. Jones, Queen Street. Llanberis R. G. Williams, CoedyddoL Llangefni Michael Jones, Church-st. Llanllcchid D. W. Jones. Llancrchymedd O. Prytherch, Grocer. Llangollen • • T. C. Jones, Bridge Street. Maentwrog Evan Evans, Grocer. Pentrc Buckley T. Jones, Grocer. Pcnbryu Ann Parry, Grocer. Penygrocs Owen Roberts, Grocer. Port Dinonoig O. Williams, Grocer. Penrhyndaidraeth John Morgan, Grocer. Pcnrhosgarncdd E. Owen, Grocer. Portmadog Owen Hughes, 86, High-st. J. Watkins, Ship Chandler. H. Rowland, Grocer. Rhyl H. Davies, 41 A, Vale Road. JVac/ifaic/' Mrs. M. Jones, Post Office. Wrexham W. Phillips, High Street. Eisiau Goruchwylwyr yn mhob man lie nid oe, -il eisioes wedi eu pennodi i werthu THAU a CH CASSELL. Cyfeirier CASSELL, SMITH & OA, 80, F ? Street, London, E.C. t SECOND STANDARD BENEFIT SOCIETY. (SEFYDLWYD TACHWEDD. 1864.) YMDDIRIF.DOLWYR. Mr. W. C, Miller. Mr. Robert Price. Timothy Ryan. William Hood. LYWYDD—Mr. Seth Bennett. TRYSORYDD—Mr. J. E. A. Rogers. ARCHWILYDD-Mr. B. J. Owens. CYFRElTHIWR-Mr. James Rowe. PWYLLGOR. Mr. Edward Parkin. Mr. George John Morris. Thomas Roberts. „ Thomas Bullock. Charles Smith. David Jones. John Heap. Mr. James Smith. Cynhelir cyfarfodydd y Gymdeithas ar y nos Fawrth olaf yn mhob mis, o haner awr wedi saith i haner awr wedi wyth ar y gloch. Llogelw (yr hwn sydd wedi bod yn ol saith punt y cant er sefydliad y Gymdeithas) yn daladwy yn flyn- yddol yn mis Tachwedd. Y mae holl Gyfarwyddwyr y Gymdeithas hon yn hollol adnabyddus, ac yn brofedig fel cyfarwyddwyr Building Societies. Gellir cymmeryd Shares newyddion, a chael pob gwybodaeth angenrheidiol trwy ymofyn a WILLIAM WILLIAMS AT FAB, Ysgrifenyddion, 77, Mill Street, Toxteth Park, LIVERPOOL. H. Wl L L I A M S, TAILOR AND DRAPER, 67, OXFORD STREET, LIVERPOOL, (Diweddar 0 30, Lord Street, Edge Hill.) At FY NGHWSMERIAID, Dymunaf ddy chwelyd fy niolchgarwch calonog am y gefnogaeth ydych wedi estyn i mi eisoes, ac i'ch hysbysu fy mod wedi agor Shop helaeth a chyfleus yn 67 Oxford-street, gyferbyn ag Y sgol y Mud a'r Byddar, lie yr wyf yn bwriadu cario yn mlaen fasnach Dilledydcl a Brethynwr fel o'r blaen. Dymunaf hefyd eich hysbysu y bydd genyf drwy helaethiad fy masnach, mewn Stoc, fwy o amrywiaeth o ddefnyddiau, ac yr wyf yn gobeithio trwy werthu Nwyddau o'r Dos- parth blaenaf, am brisiau cymmedrol, a thrwy fod yn dra gofalus am yr hyn fydd ar fy nghwsmeriaid eisiau, i allu teilyngu parhad o gefnogaeth fy nghyfeillion blaenorol, a phrawf oddiwrth y t, rhai hyny nad ydynt eto wedi fy ffafrio a'u harchebion. Ydwyf, yr eiddoch yn gywir, H. WILLIAMS. THE ZOOLOGICAL GARDENS ESTATE JL is now laid out in BUILDING PLOTS for the erection of Dwelling Houses and Business Premises. Freehold. Advances will be made.—Apply to Messrs. Williams and Jones, Castle-street. PELENI HOLLOWAY.—Mewn gwendid cyffredinol, cynhyrfiad y gewynau, ac iselder meddyliol, y mae'r peleni anghyffredin hyn yn cael effaith ryfeddol. Y maent wedi enill ymddiried miloedd yn mhob rhan O X byd gwareiddiedig. Cyfansoddiadau wedi eu niweidio gan afradlonedd, nel: drwy fyw yn hir mewn hinsodiau afiach, neu ryw arfenon anghymmedrol, ydynt yn cael eu hadnewyddu yn ryfeddol, trwy ddefnyddio y fedd- yginiaeth hynod yma, yr hwn, er mor rymus ydyw ei ddylanwad ar yr holl gyfundrefn, sydd ar yr un pryd yn gwbl heb unrhyw gymysgedd o sylweddau, neu fwnau anghydnaws. Maent yn effeithio yn union- gyrchol, yli liertliol, ac yn llesol ar yr holl waed, ac nis gallwn gwestiyno y ffaith pan welir yr anrhefniad wedi ei wellhau, a drygau yn yr iau wedi eu rhwystro rhag myned vn waeth, a'r ysgyfaint wedi ei dwyn i weithredu yn ei lie, a phob rhan o'r corph yn cyflawni ei Ie yn briodol.