Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

ABERHONDDU.

BALA.

BETHESDA.

BRECHFA.

CWMLLYNFELL.

CRICIETH.

CEMAES.

CWMYGLO.

EIN GOHEBYDD 0 SIR FON.

MERTHYR TYDFIL.

DOLGELLAU.

News
Cite
Share

DOLGELLAU. CYFARFOD BLYNYDDOL Y BEDYDDWYE.—Cynhaliodd y Bedyddwyr eu Cyfarfod Pregethu eleni ar y Sul a'r Llun, Mai 17 a'r 18, pryd y gweinyddwyd ar yr achlysur gan y Parchedigion Thomas, Llangefni; Davies, Llangollen; Evans, Cefncymerau Thomas, Aberteifi; a Jones, Pwllheli. Hyderwn na bu ym- weliad y gwyr parchedig hyn a'n tref ddim yn ofer, ond yn hytrach iddynt ddyfod i'n plith, < gyda chyf- lawnder bendith efengyl tangnefedd.' Dymunem o'n calon bob llwyddiant iddynt, a hir oes i'r eglwys a'i gweinidog i ymdrechu o blaid rhinwedd a sob- rwydd, ac yn erbyn pob gormes ac anghyfiawnder. Ewch rhagoch, gyfeillion, y mae genych chwi, fel eraill, dir lawer eto heb ei feddianu.' TEA PABTY A CIIYFAEFOD ADEODDIAD.—Mr Gol., clywais lawer o siarad a brolio, a chanmol, gan wa- hanol bersonau o bryd i bryd ar Gyfarfodydd Tea, a gwelais dudalenau newyddiaduron yn cael eu britho a hanesion am y cyfryw gyfarfodydd, ond rywfodd neu gilydd, ni ddisgynodd fy nghoelbren i syrthio yn gyfleus i fyned iddynt hyd ddydd Iau Derchafael diweddaf ac yn wir, os cariwyd pob un yn mlaen mor rheolaidd, trefnus, a deheuig, a'r un a gynhal- iwyd yma, yr oeddynt yn teilyngu canmoliaeth. Er mai yn Nghapel yr Annibynwyr y cynhaliwyd ef, a bod yr holl elw deilliedig oddiwrtho i fyned i drys- orfa Capel newydd yr enwad sydd bron a dyfod i orpheniad, eto, yr oedd yr holl dref, yn Fethodistiaid, Bedyddwyr, Wesleyaid, ie, hyd yn nod aelodau yr Eglwys Sefydledig yn teimlo dyddordeb neillduol ynddo, a dangosasant hyny hefyd, nid mewn enw yn unig, ond mewn gweithred a gwirionedd—rhoddas- ant eu presenoldeb ynddo, ac hefyd cymmerasant ran fawr o'r boen a'r drafferth sydd yn gyssylltiedig a chyfarfodydd o'r fath. Rhag ofn na chydnabyddir hwy'am eu trafferth mewn un ffordd arall, dymunwn i, fel un o aelodau yr eglwys, ddychwelyd fy niolch- garwch mwyaf gwresog a diffuant iddynt oil,, a gwn yn eithaf da, fod yr holl frawdoliaeth yn yr un teimlad. Dylid crybwyll hefyd fod yr holl ddefn- yddiau a gafwyd tuag ato, wedi cael eu rhoddi yn rhad ac am ddim,' a hyny hefyd gan yr un person, sef Mr Rowland Hughes, un o ddiaconiaid yr eglwys. Credwyf fod Mr Hughes yn deimladwy o wirionedd y syniad hwnw o eiddo'r Ysgrythyr, sef mai ded- wyddach yw rhoddi na derbyn.' Y mae fy llith wedi myned eisioes yn faith, a fy amser yn fyr, fel nas gallaf roddi dim o hanes cyfar- fod yr hwyr, ond yn unig dweyd na chafwyd yr un gwell nag ef, yn mhob ystyr, yn ein tref er's llawer dydd, a buasem yn hoffi yn fawr cael un o'r un stamp ag ef eto yn fuan. Yr oedd yr elw deilliedig oddiwrth y ddau gyfarfod oddeutu lop.—Gohebydd.

LLANRWST.

LLANSTEPHAN.

LLANWRDA.

PORTHMADOG.

BETTWS Y COED.

CAERFYRDDIN.

ICARMEL, LLANLLECHID.

LLANSAWEL.

LLANELLI.

CWMAFON.

PENCADER.

ETHOLIAD BRYSTE.

LLUNDAIN.