Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

ABERHONDDU.

BALA.

BETHESDA.

BRECHFA.

CWMLLYNFELL.

CRICIETH.

CEMAES.

CWMYGLO.

EIN GOHEBYDD 0 SIR FON.

News
Cite
Share

EIN GOHEBYDD 0 SIR FON. Mri. Gol.,—Rhyw go ychydig o hanes Sir Fon yma sydd yn cael ei yru i chwi, neu o leiaf ychydig sydd yn ymddangos yn y TYST. Mae digwyddiadau pwysig iawn wedi cymmeryd lie heb i chwi goffhau dim am danynt. Clywais gwynion lawer gwaith yn y Sir na bae mwy o hanes o'r Sir yn y TYST. Ond yr wyf yn meddwl mai arnom ni y mae y bai, ac nid arnoch chwi. Efallai nad annerbyniol genych fyddai rhyw bwt o lythyr rwan ac yn y man o'r hen Sir glodwiw. A dyweyd y gwir i chwi yn ddistaw, yr wyf yn credu y byddai eich derbynwyr yn lluosocach o lawer pe byddai genych ryw ohebydd ffyddlon yn y Sir; a buaswn yn cynyg iddo fod yn boliceman yr enwad. Clywais gynygiad unwaith mewn Sir arall am osod brawd mewn swydd felly. Nid wyf yn enwi Neb, rhag i Neb wybod fod son wedi bod am dano. Ond dyna oedd yn cael ei gynyg-rhoddi coat las, a botymau gwynion, a stripe ar ei fraich. Ond ni welais mo Neb yn ei lifrau eto. Ond efallai bod gwelliant wedi ei gynyg ar ol i mi adael y Cwmni, a'u bod wedi barnu yn well ei wneud yn detective. Yr wyf yn credu bron mai felly y bu, oblegid mae y detectives yn newid eu gwisg, fel y gwyddoch chwi tua'r dref yna. Na ddigied Neb wrthyf am i wneud rhyw sylw fel hyn yn fy rhag- ymadrodd. Cleve)- fellow ydyw o er hyny. Wel, rhaid i mi fyn'd yn fy mlaen, onide dyma lie byddaf, chwedl yr hen bregethwr er's talm. Sir Fon oedd genyf yn cychwyn, ond dyn a'm helpo, dyma fi wedi ei gadael er's meityn i rywle, Nid wyf yn bwriadu y tro hwn gasglu rhyw lawer o hanes i'w anfon i chwi—cymmerwch hwn fel rhyw ragym- adrodd. Mae peth wmbreth o hanes i'w gael wrth grwydro y wlad efo'r moch yma. Clywais dipyn o hanes y cyfarfodydd a fu tuag ardal Amlwch, ond gadawaf hyny gan gredu eich bod wedi cael eu hanes gan rywun wyr yn well. Clywais dipyn o hanes marchnad Llangefni ddoe, sef Dydd Iau Dyrchafael. Mae hon yn farchnad fawr iawn yn arferol a bod, gan ei bod ar ben tymor. Deallaf mai felly yr oedd hi ddoe llawer iawn o bobl ieuainc o'r ddau ryw, a rhai o honynt yn lied afreolus, medda nhw. Dy- wedwyd wrthyf mai go slow oedd y cyflogi yno, ac wrth edrych ar y fath dyrfa ag oedd yno, mae yn anhawdd gwybod pa le y ceid lie iddynt i gyd. Clywais fod un digwyddiad anghysurus iawn wedi cymmeryd lie, sef ceffyl wedi rhedeg mewn gwyllt- ineb trwy gwr o'r dref wrth ddod i'r farchnad. Ni chlywais beth a achosodd y trychineb, ond fe anaf- wyd un dyn yn drwm iawn, a dwy ddynes. Ofnir y bydd y codwm a gafodd pan ddymchwelodd y car yn angeuol iddo. Car Ty Pigin, yn agos i Fall- traeth, ydoedd. Syrthiodd un dyn arall oddiar wal y bont, tra yr oedd yn edrych ar y stalwyni yn cael eu dangos, a brifodd ei weft., Peth rhyfedd na byddai mwy yn brifo, neu gael eu brifo, pan mae cymaint o ryfyg yn cael ei arfer wrth eu dangos. Yr wyf wedi ymdroi gormod ar y dechreu i fanylu iim y tro hwn ar bethau y wlad, ac y mae llawer Lawn o bethau pwysig ryfeddol wedi myned bellach yn rhy hen; ond ceisiaf wylio symudiadau pethau o hyn allan, os bydd hyny yn dderbyniol gan Olygwyr y TYST CYMEEIO. Da genyf gael dyweyd wrthych yn gyhoeddus fel hyn fod y TYST yn trymhau bob bro yn mam y wlad. Mae busnes yn fy ngalw, fel y gwyddoch, i bob cwr, a chodi y TYST glywaf fi yn fwy y naill wythnos ar ol y llall. Bernir yn gyffred- inol y daw yn bapur pwysig iawn. Ewch yn mlaen, foneddigion, i wasanaethu y wlad, a gobeithiaf y bydd y wlad yn ffyddlon i'ch gwasanaethu chwithau.

MERTHYR TYDFIL.

DOLGELLAU.

LLANRWST.

LLANSTEPHAN.

LLANWRDA.

PORTHMADOG.

BETTWS Y COED.

CAERFYRDDIN.

ICARMEL, LLANLLECHID.

LLANSAWEL.

LLANELLI.

CWMAFON.

PENCADER.

ETHOLIAD BRYSTE.

LLUNDAIN.