Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

ABERHONDDU.

BALA.

BETHESDA.

BRECHFA.

News
Cite
Share

BRECHFA. CYMDEITHAS ST. TEILO.-Dydd Mercher, y 13eg cyfisol, cynhaliwyd gwledd flynyddol y gymdeithas uchod am y waith gyntaf. Wedi i nifer luosog o'r. aelodau ddyfod yn nghyd, ffurfiasant yn rhes gryno, a chychwynasant yn drefnus i gyfarfod J. M. Davies, Ysw., Ffroodvale, yr hwn sydd wedi cydsynio i roddi ei enw fel aelod anrhydeddus. Yr oedd yr ymdaith hon yn hynod bleserus, oblegid heblaw fod yr hin yn ffafriol, yr oedd chwareu swynol band hyglod Llandyssil ar eu hofferynau yn gwasgar bywiog- rwydd a hwylusdod trwy yr holl dorf. Wedi cyfar- fod a'r boneddwr uchod, dychwelasant yn rheolaidd i'r pentref, a cherddasant yn uniongyrchol i'r Eglwys, lie y cafwyd pregeth hynod gyfaddas gan y Parch Mr Jones, offeiriad y plwyf. Wedi dyfod allan, cyfranogodd yr holl aelodau o giniaw a bara- towyd ar yr achlysur yn y Forest Arms, ac wedi yfed iechyd da y boneddigion presenol, rhoddodd Mr Davies speech bwrpasol dros ben ar yr amgylchiad, a dilynwyd ef gan amryw eraill. Wedi treulio y pryd- nawn yn hyfryd a gweddaidd, dychwelodd pawb i'w gartref yn lion a boddlongar. Wrth ystyried yr ychydig amser sydd er pan sefydlwyd y gymdeithas uchod, y mae ei chynydd a'i llwyddiant yn bob peth a ellir ddymuno. Y mae parhad pob cymdeithas o'r fath yn ymddibynu i raddau mawr ar undeb; tra byddo brawdgarwch yn ffynu rhwng yr aelodau, gall herio pob ymdrech i'w diddymu ond unwaith y torir y rhwymau euraidd sydd yn eu dal yn nghyd, y mae dyddiau y gymdeithas hono wedi eu rhifo— gellir dyweyd wrthi am drefnu ei thy, canys marw fydd, ac ni bydd byw.' Ond gan fod pob arwydd- ion yn addaw hir oes i Gymdeithas St. Teilo, llwydd- iant iddi, meddwn ni, a dyweded yr holl aelodau 1 Amen! TONIC SOL-FA,-Dydd Iau, Mai y 14eg, bu arholiad ar y Tonic Sol-fa yn Brechfa, gan y Parch W. Thomas, O.N., (Arholydd), Bwlchnewydd, pryd yr aeth yr holl ddosparth trwy ei waith yn llwyddianus, Cafodd pump o honynt yr Intermediate Certificate, a saith yr Elementary. Enwau y personau a gafodd yr Elementary Certificate yn unig oedd Evan Rees, Temple; David Thomas, Castle Green; David Davies, Gilfachgoch; William Morgans, Maries Mill; L. Thomas, Lan; Mary Evans, Union Hall; Mary Rees, Temple; a'r rhai canlynol y ddau Cer- tificate :—John Griffiths, Llwyngruffydd; David Rees, Abergole; Evan Davies, ilystun; T. Rosser, ysgolfeistr, Brechfa; a Mr R. H. Lewis, Forest Arms. Ar y diwedd, rhoddodd Mr Thomas gymmeradwy- aeth uchel iddynt fel y cantorion goreu a ef yn eu holi erioed, a dywedodd fod eu hathraw llafurus, sef Mr W. Rhydderch (Gwilym Glan Hafren), Cwm- llydan, yn haeddu clod mawr am ei ddiwydrwydd i'w dysgu.-Gohebydd.

CWMLLYNFELL.

CRICIETH.

CEMAES.

CWMYGLO.

EIN GOHEBYDD 0 SIR FON.

MERTHYR TYDFIL.

DOLGELLAU.

LLANRWST.

LLANSTEPHAN.

LLANWRDA.

PORTHMADOG.

BETTWS Y COED.

CAERFYRDDIN.

ICARMEL, LLANLLECHID.

LLANSAWEL.

LLANELLI.

CWMAFON.

PENCADER.

ETHOLIAD BRYSTE.

LLUNDAIN.