Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

ABERHONDDU.

News
Cite
Share

ABERHONDDU. Y TONIC SOL-FA.-Nos Fawrth, y 19eg cyfisol, tra- ddodwvd darlith ar y testyn uchod yn yTown Hall, gan Mr Robert Griffith, Llundain. Llywyddwyd gan P. Bright, Ysw., maer y dref. Gwedi eael ych- ydig o eiriau ar fanteision y gyfundrefn gan y llyw- ydd, galwyd ar y darlithydd i annerch y cyfarfod. Sylwodd j n fyr ar yr hoffder sydd yn mhlith pob dosbarth o ddynion am gerddoriaeth. Eglurodd beth oedd ei plnif hanfodion, natur ei seiniau, yn nghyd ag effaith feddyliol (mental effectJ y gwahanol seiniau. Unodd y gynnulleidfa amryw weithiau i ganu yn y Voluntaries oddiar y Modulator yn ol ar- weiniad y darlithydd. Teimlai Mr Griffith yn falch ei fod wedi cael v fraint o dalu ymweliad a'i wlad enadigol—y wlad lie y mae yr elfen ganu mor gref. Credai nad oes yr un moddion yn well i ddwyn allan yr elfen hon i berffeithrwydd na'r gyfundrefn bres- enol, a gobeithiai y byddai i'r dydd i wawrio ynfuan y gellir galw y Cvmry yn genedl o Donic Sol-faists. Cyflwynwy d diolchgarwch i'r darlithydd gan Profesor Morris, o'r Coleg Annibynol, ac eiliwjd ef gan y Parch H. Griffiths. Diolchwyd i'r llywvdd gan y darlithydd, ac eiliwyd ef gan y Parch W. Thomas, Bwlchnewydd. Y CAPEL PRESBYTErAIDD.-Aeth y Senior Class sydd 0 dan arweiniad Mr E. Cynffig Davies yn y Capel uchod o dan arholiad Mr Griffith ar yr Inter- mediate a'r Old Notation Certificates.' Llwvdd- odd yr holl rai a ymgeisiodd, sef Miss Annie Evans, Miss S. T. Jones, Stuart House; IVIR T. H. Williams- Mr William Evans, Draper; Mr J. B. Moss, Golyg- ydd y Brecon County Times Mr Joseph Johns (Brig- yronen), myfyriwr o'r Coleg Annib vnol; a Mr Henry Price. Ond arholwvd y Parch D. W. Davies, gwein- idog y lie, gan y Parch W. Thomas, Bwlchnewydd, a phasiodd trwy yr un certificates yn llwyddianus. Arholwyd y Junior Class sydd dan addysgiaeth y Parch D. W. Davies. Ymgeisiodd 12, ac ennillasant y Crimson Prize. Y mae eu henwau fel y canlyn :— Mary M. Jones, Sarah A. Edwards, Margaret A. Morgan, Lizzie Morgan, Edward Morgan, Isabella, Emily, a Ellen Louisa Davies, Margaret Price, Eli- zabeth Price, Sarah Stephens, ag Alice Ball. Ar- holwvd Mr D. Jenkins, Trecastell, am yr advanced certificate gan Mr Griffith. Y mae y gwr ieuanc hwn yn Tonic Sol-faist gobeithiol dros ben. Cyn- haliwyd cynhadledd nos Fercher, ynYsgoldy y Capel uchod, pryd v rhoddodd Mr Griffith amryw hyffordd- iadau i berffeithio add) sgiaeth y gyfundrefn. Can- wyd amryw ddarnau gan y gynnulleidfa er boddhad mawr i'r darlithydd. Gwedi talu diolchgarwch i Mr Griffith, diweddwyd y cyfarfod trwy ganu yr Anthem Genedlaethol. CAPEL Y PLOUGH.—Bu y Parch W. Thomas, Bwlch- newydd, yn arholi y dosbarth sydd yn y lie uchod, a phassiodd amryw yr Intermcdiate, Old dotation, a'r Elementary Certificates Y COLEG.-Dymunir hysbysu y cyferfydd Pwyll- gor Coleg Aberhonddu yn y Colegdy, ddydd Mawrth, y 9fed o Feliefin, am 3 o'r gloch yprydnawn ac v eyi-ihelir y Cyfarfod Cvffredinol ar y dydd canlynol (lOfed), am 10 o'r gloch y boreu. Disgwyliri'r ym- geiswyr fod yn y Colegdy i'w arholi gan yr Examin- ing Board am 6 o'r gloch dydd Llun (8fed).—H. Griffiths Ysgrifenydd.

BALA.

BETHESDA.

BRECHFA.

CWMLLYNFELL.

CRICIETH.

CEMAES.

CWMYGLO.

EIN GOHEBYDD 0 SIR FON.

MERTHYR TYDFIL.

DOLGELLAU.

LLANRWST.

LLANSTEPHAN.

LLANWRDA.

PORTHMADOG.

BETTWS Y COED.

CAERFYRDDIN.

ICARMEL, LLANLLECHID.

LLANSAWEL.

LLANELLI.

CWMAFON.

PENCADER.

ETHOLIAD BRYSTE.

LLUNDAIN.