Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

22 articles on this Page

[No title]

YMDDISWYDDIAD MR. STANTON.

^ AMERICA.

! MI WELAIS, MI GLYWAIg.I

CYF ARFODYDD MAWRION MAI.

FFRWYDRIAD ,DYCHRYNLLYD.

FFRWYDRIAD ARALL DYCHRYNLLYD…

ETHOLWYR BRADFORD.

CYMANFA MORGANWG.

LLOFRUDDIAETH BABAN YN LIVERPOOL.

RHYL.

CONWY.

RUTHYN. ::;

DINBYCPI.

[No title]

TRELECH.

News
Cite
Share

TRELECH. Cynhaliodd Ysgolion Sabbothol perthynol i Gapel y Graig ei Chymanfa y flwyddyn hon ar y 19eg o Fai, pryd y daeth y gwahanol ysgolion yn nghyd yn brydlon erbyn haner-awr wedi 9, sef ysgol Glandwr, Blaenpybydd, Blaengilfach, ac ysgol y capel. Dech- reuwyd trwy adrodd dwy bennod, un gan ysgol Glandwr a'r Hall gan ysgol Blaengilfach yna canodd cor GlandAvr Beza, (o'r Llyfr Tonau) yna gweddiodd y Parch. W. Davies, Aberteifi, a chanodd c6r Glandwr Y Groeswen,' (o'r Llyfr Tonau). Holwyd hwynt gan y Parchedig Mr. Jones, Penygroes, yn fmnvl; yr oedd y canu gan yr ysgol hon yn farwaidd a dileAvyrch, ac yn dangos rhy ychydig o lafur. Ylla canodd ysgol Blaenpybydd 'Trugarog a Graslawn' (S. Stanley); holwyd hwynt gan y Parch. W. Davies, Aberteifi, yn adeiladol iawn, yna canasant Arnat Ti y llefais' (Owain Alaw), yn dyner ac effc-ithiol. Yna, ysgol Blaengilfach yn gyntaf, cafwyd ton gan y Gobaithlu, yn dda ac ystyried mai dyna y tro cyntaf iddynt hwy a'u blaenor Avvnelivi y cyhoedd; yna canodd y cor 'Eiddo yr Arglwydd y ddaear,' (LoAvel Mason), a holwyd hwynt yn dra buddiol gan y Parch. W. M. Davies, Blaenycoed, a chanasant 'Y Seithfed Angel,' (T. Jones). Prif ddiffyg y cor hwn oedd, imffurfiaeth o ran amser, nerth llais, a goslef. Holwyd ysgol y Capel gan y Parch. W. Davies, Aberteifi, yn ddyddorol imvn. Canasallt hen don sydd wedi gwasallaethu ei hoes a'i chenhedlaeth yn dda, ond y mae ei dyddiau Avedi eu cyfrif rhaid iddynt erbyn hyn roddi lie i'AV gAvell. Gyfeillion, paham yr jTiifoddlonAVn ar ddim giviel os gallwn wneud yn well ?—Tcithiicr.

PONTYPOOL.

[No title]

BEDDARGEAFP ' ' U .J,

(GydtCr Cable.'')

- MORWYR PRYDEINIG WEDI EU…

Y SENEDD NOS FA WRTH.