Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

[No title]

YMDDISWYDDIAD MR. STANTON.

^ AMERICA.

! MI WELAIS, MI GLYWAIg.I

CYF ARFODYDD MAWRION MAI.

FFRWYDRIAD ,DYCHRYNLLYD.

FFRWYDRIAD ARALL DYCHRYNLLYD…

ETHOLWYR BRADFORD.

CYMANFA MORGANWG.

LLOFRUDDIAETH BABAN YN LIVERPOOL.

RHYL.

CONWY.

RUTHYN. ::;

DINBYCPI.

[No title]

News
Cite
Share

LLYFR Y PSALMAU YN NGHYD A PSALM-DONAH, HEN A. DIWEDDAR. Detholedig gan David Roberts, (Alaw- ydd), Bethesda I. Clarke, Argraffydd, Rhuthyn. Er eymaint y casglu tonau a dethol emynau sydd wedi, ac yn bod, wele Alawydd wedi cymeryd medd- iant 0 dir newydd yr hwn hyd y gwyddom na bu neb a'i droed arno o'r blaen. Y mae amryw wedi ein cynysgaethu a Thonau ac Emynau, ond neb cyn Alawydd a Thonau a Psahnau. Y mae manylwch y gwaith yn deffroi ein hedmygedd. Y mae wedi cyfaddasu tonau at yr oil o'r Psalmau. Yr ydym yn gwybod fod hen deimlad cynes yn ein gwlad at gyf- ieithiad yr Hybarch Archddiacon Prys o'r Psalmau. Bu canu selog arnynt flynyddau yn ol yn y capelau a'r eglwysydd plwyfol, a mynych y cyfarfyddwn rai o'r hen bobl a fynent ein perswadio mai dyna yr am- ser pryd yr oedd canu iawn. Ar hyn o bryd, nid ydym yn golygu cytuno a'r hen bobl hyny; ond y mae yn ddiamheuol genym y byddai y sel ar brwd- frydedd oedd yn meddianu yr hen bobl yn gaffaeliad gwerthfawr yn ein dyddiau ni. Rhoddai fwy o en- einiad ar ein cyflaAvniadau crefyddol o lawer. Gor- mod gorcliest i gantorion yr oes hon yw canu fel y canai yr hen bobl. Pwy o'n cantorion goreu a fedr ganu tonau yr hen John Ellis o Lanrwst, fel yr ar- graffwyd hwy gyntaf yn y gyfrol o'i waith? Men- traf ateb yn hyf, neb. Y rhesAATn am hyny ydyw, nad oedd ef wedi gallu meistroli y gelfyddyd o ys- griFenu ei feddwl i laAvr jai rheolaidd. Tebyg y mae pethau wedi dygwydd gyda'r hen feirdd, a rhai lied ddiweddar hefyd o ran hyny; esgeulus iawn y maent wedi bod gyda eu corfanau a'u haceniadan, yr hyn sydd anhebgorol angenrheidiol cyn gwneud penill yn ganadwy. Ceir amryw engreifftiau yn nghyf- ieithiad yr Archddiacon o gorfanau anghymesur, a'r canlyniad o hyny, erbyn i'r canu ddyfod dipyn yn fwy rheolaidd, ydyw troi y Psalmau mesurol dros y bwrdd braidd yn hollol. Ond y mae yn dda genym Avelcd gAvr cpiiAvys Avedi dyfod yn mlaen i ragflaenu yr aliffawcl. Y mae wedi ystwytho y llinellau an- hylithr i raddan tra boddhaol. CynAvysa y dethol i ad luaws o Psalmau EdrnAvnd Prys, a chyfieithiadau Nicander, yn nghyd ag Emyn- au seiliedig ar y Psalmau gan T. Williams, (Eos y Mynydd), ac ychydig- o'r cyfryAV gan Dr Watts. Y mae yn y detholiad amrywiaeth boddhaol o fesurau, megis—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 30, 51, a 54; yr hyn sydd yn ei wneud yn gydymaith i unrhyw lyfr Emvnau. Y mae y llyfr yn cyirwys lluaAvs o donau newydd- ion. Yn mysg yr aAA'dwyr cawndorf o'n cydgenedl, sef, y Parch E. Stephen, J. D. Jones, A. R. C. P., Rhuthyn, J. A. Lloyd, OAvain Ala-w, GWilYlll Gwent, Heman Gwent, Alaw Ddu, Eos Llechid, MoelAvpr- fab, y Parch D. Evans, Corris; y Parch E. Pughe, Llanurisant; y Parch Dr Maurice, Dr Pring (?), Bangor; E. Thomas, St Ann's; R. Roberts, organ- ydd, Bangor; Ylltyr Eryri, Asaph, Bethesda; J. Williams, Dolgellau; J. Ellis, Llanrwst; J. Parry, D. Davies, D. Griffith, J. Thomas, D. Williams, Ap Alawydd, yr oil o Bethesda; T. Williams, Bettws y Coed; D. O. Roberts, Capel Curig; E. Owen, Eben- ezor; G. Morgan, Dinorwig; W. Hughes, LlAvyny- gwalch; yn nghyd a llu o awdwyr Seisnig a thramor, hen a diweddar. Y mae tua 30 o'r tonau o awdur- iaeth Alawyclcl ei hun. HyderAvn fod enw y dethol- ydd ger bron y cyhoedd er's digon o amser bellach, fel mai gwastraif ar amser a gofod fyddai i ni fyned yn mlaen i ddangos teilyng-dod y tonau; gan hyny ymataliaf gyda gwahnddiad gAvresog i'r darllenydd ddyfod yn mlaen a pbr-v-iiii, darllen, a barnu drosto ei hun.-B. M. W.

TRELECH.

PONTYPOOL.

[No title]

BEDDARGEAFP ' ' U .J,

(GydtCr Cable.'')

- MORWYR PRYDEINIG WEDI EU…

Y SENEDD NOS FA WRTH.