Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

22 articles on this Page

[No title]

YMDDISWYDDIAD MR. STANTON.

^ AMERICA.

! MI WELAIS, MI GLYWAIg.I

CYF ARFODYDD MAWRION MAI.

FFRWYDRIAD ,DYCHRYNLLYD.

FFRWYDRIAD ARALL DYCHRYNLLYD…

ETHOLWYR BRADFORD.

CYMANFA MORGANWG.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYMANFA MORGANWG. Cynhaliodd Anxiibyirwyr Sir Forganwg eu Cym- anfa Flynyddol ar ddyddiau MaAvrth a Mercher, y 19eg a'r 20fed o'r mis hwn, yn Drefnewydd, ger Penybont-ar-ogwy. Daeth 55 o weiuidogion yn nghyd, heblaw niyfyrwyr a phregethwyr cymiorth- wyol. Am 2 y dydd cyntai, bu cynadledd y gwein- idog-ion yn addoldy yr AnnibynAvyr yn y lie, pryd y y tad hyburch y Parch. W. Jones, Aber- tawe, yn gadeirydd, yr hwn a lanwodd y swydd gydathegwch a deheui-Avydd canmoladwy iawn. Dewiswyd y Parch. R. Morgan, Glynnedd, a J. B. Jones, B.A., Penybont, yn ysgrifenyddion y Gym- anfa. Fenderfyniadctu y Gymanfa :— 1. Y Gymanfa nesaf i fod yn Soar, Llantrisant. 2. Fod y Gymanfa hon yn llawenhau yn ffurfiad y gymdeithas i gyhoeddi Y sgTifau Hanesyddol yr Enwad mewn chwarterolyn Seisnig, ac yn ymrwymo 'i gefnogi ei gweithrediadau. 3. Fod y Parch. J. Matthews, Castellnedd, a T. Thomas, GlandAvr, i ymweled a Llangiwc, i'w cym- hell i gasg-lu mor g-ynted ag y byddo modd at Golegdy NeAvydd Aberhonddu. 4. Fod y Parch. D. Price, Siloa, J. Morgan, Cwm- bach, J. Davies, Soar, a T. Llewelyn, Mountain Ash, i flurfio Pwyllg-or i drefnu y mesurau a welont hwy yn oreu i ddarbwyUo eglwysi Aberdar i gasglu at y Colegdy Newydd yn Aberhonddu. 5. Fod y Parch. W. J. Morris, Pontypridd, L. Probert, Bodnugallt, J. Griffiths, Glantaf, a J. Rees, Treherbert, i alw sylw eglwysi Cwm Rhonddu at g-asglu at y Coleg newydd. 6. Fod y Gynadledd yn dymuno dadgan eu cyd- ymdeimlad dwysaf a'n Grasusaf Frenhines yn ngwyneb yr ymosodiad bradyvrus a wnaed yn ddi- weddar ar ei mab, Due Edinburgh, yn Awstralia, a bod anerchiad i'r perwyl hwn i gael ei anfon ati hi. 7. Fod Deiseb i gael ei hanfon o'r gynadledd hon i'r ddau Dy o'r Senedd, o blaid Suspensory Bill Mr. Gladstone. 8. Ein bod yn cefnogi Bill Mr. A. Smith dros gau y tafarnau ar y Sabbath. 9. Fod y Parch T. Rees, D.D., a W. Jones, Aber- tawe, a T. Thomas, Glandwr, i fod yn Is-Bwyllgor, i barotoi yr Anerchiad at y Frenhines, a'r Deisebau i'r Senedd. Yn yr hwyr, pregethwyd yn y gwahanol Addol- dai cylchynol o wahanol enwadau gan y Parchn. J. Jones, Llangiwc, J. Thomas, Tresunwn, M. Morgan, Bethesda, J. Morgan, Cwmbach, J. Ll. Hughes, Gwemllwyn, J. Davies, Taihirion, D. Lewis, Bryn- menyn, J. Davies, Aberdare, J. Jones, Rhydri, J. Davies, Caerdydd, a Dr. Rees,—ac yn y capel yn Drefnewydd gan y Parch. R. Morgan, Glynnedd, W. Edwards, Ebbw Vale, (Saesneg), a W. Morgan, Troedyrhiw. Yr ail ddydd ar y cae, am 7, pregeth- odd y Parch. R. Evans a D. Price, Aberdare. Am 10, y Parch. J. Jones, Rhydri, W. Jones, Abertawe, (Saesneg), a Dr.-Rees. Am 2, y Parch. J. Davies, Caerdydd, (Saesneg), W. J. Morris, Pontypridd, a W. Edwards, Abertawe. Am 6-3, y Parch. D. Davies, Risca, J. Ll. Jones, Penyclawdd, a J. Mor- gan, Cwmbach. Cafwyd tywydd perffaith ddymunol. Cofiodd eglwysi y Sir yn haelionus iaAvn am eglwys fechan y lie, i ddwyn traul y Gymanfa. Boed ayyelon a gwlith y nefoedd yn dyner o'r had da a hauwyd yn y lie a'r gymydogaeth. J. B. JONES.

LLOFRUDDIAETH BABAN YN LIVERPOOL.

RHYL.

CONWY.

RUTHYN. ::;

DINBYCPI.

[No title]

TRELECH.

PONTYPOOL.

[No title]

BEDDARGEAFP ' ' U .J,

(GydtCr Cable.'')

- MORWYR PRYDEINIG WEDI EU…

Y SENEDD NOS FA WRTH.