Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

22 articles on this Page

[No title]

YMDDISWYDDIAD MR. STANTON.

^ AMERICA.

! MI WELAIS, MI GLYWAIg.I

News
Cite
Share

MI WELAIS, MI GLYWAIg. Mr WELAIS,-—Lawer creadur: g-wydn, 'ystyfnig, penderfynol, yh fy nydd; ond y mae y Prif Weinidog, y Benjamin hwn, yn curo pawb mewn gallu i ddyoddef^s/eff^s, betivbcittmtj, trin a diirdio; yn wir, nis medraf I beidio edmygu tewdwr ei groen! Mi glywais lawer gwaith b fod pob dyn mawr yn sensitive i'r pen, mai rhyw geffyl trol yn unig fed-i- ddyoddef y chwip yn barhaus—fod ei gweled yn ddigon ii fine Arabian horse; ond yn sicr, nid ceffyl trol mo Dizzy, ac eto dyoddefa c hwipiauhaner papurau newyddion y deyrnas bob dydd, a chwip gylym- og, ysgorpionaidd John Bright, a man chAvipiau yr opposition bob nos, a hyny heb symud troed yn gyflyinach nag o'r blaen. Gall y Frenhines fentro myned i'r Ysgotland ac aros yno-y mae Benjamin wedi sicrhau, yn siwr ichwi, na chaiff holl chwipiau'r greadigaeth mo'i orfodi ef i adael y drol nes cyrhaedd pen yr allt. Ond o ran hyny, onid dyna neillduolrwydd arbenig y gen- edl i ba tin y porthyiia-gallit i Mr ddyoddef ? Y mae cyndynrwydd y dyn hwn yn esboniad i ni ar gyndynrwydd gwydn y genedl Iuddewig n i ddyoddef mAvy nag a ddyoddefodd un genedl arall erioed. Waeth i Bright, a LoAve, a Glad- stone ildio ceisio tyilu ei en a'r un niinaAvyd ar eu holw, Mae"r'y-styfnigrwydcl ddaliodd yr Aipht, yr aniabveh, Babilon, a gwawd, a dir- myg, ac erledigaeth yr holl genhedloedd o ddyddiau Crist i'n dyddiau ni, wedi gwneud yr Israeliad hwn yn proof rhag eich holl ymosod- iadau. Henffych i'r Election fawr i'w daflu oddiar ei sedd; dyna'r unig oruchwyliaeth i settlo ei gyflwr. MI WELAIS,-Eich bod wedi lhvyddo i gael prif areithiwr Prydain i anerch y Gymdeithas Gynireig yr wythnos nesaf. Bravo deuaf yna yn sicr iroddi croesaAV Cymreig iddo. Eisiau arAveinydd iawn sydd arnom ni'r Cymry yn awr; eisiau rhyw Dan O'Connell i roddi vent yn y Sen- edd i deimladau Cymru Pwy Avyr na chymer Bright, ein hachos i fynu i gyAvilyddio'r cwn mudion sydd yn ein camgynrychioli Yn sicr i chwi, y mae gorthnym boneddigion ac offeir- iaid beilchion yn rhwym o ddod i grisis yma hefyd. Gwelais ryw RyddfrydAvyr o'ch tref chwi yn chAvyrnu yn enbyd mewn papur arall am fod y Doctoriaid Rees ac Edwards i siarad gyda Bright, a dyma ei brif reswm, oblegid yr ail resAvm yw'r prif resAvm yn Avastad gan grin- tachwyr anfoddog-—' Paham y dylem gael ein gAveinidogion ym AYastad ar yr esgpilawr mewn materion gAyladAArriaethol ? Nid oes a fyno ein gweinidogion a phynciau gAvladyddol o gAvbl!' Felly'n siwr. Y mae llaAver o'r airwybodusion hyn ar hyd y wlad, onide ni fuaswn yn gwneud sylw o'r llythyr, yn credu fod y gweinidog i dalu trethl heb ofalu pwy sydd yn eu gosod. Nid oes a fyno ein gweinidogion a phynciau gwladyddol yn Avir Beth fuasai wedi dyfod o ychydig wybodaeth y Cymry am y pynciau hyn oni bai gweinidogion ? Pwy fu yn enaid ac yn gychwynydd i'r papur Cymreig cyntaf ond gAveinidog ? Ie, pwy yn Nghymru sydd wedi gwneud cymaint i'n haddysgu yn y pynciau hyn a: Dr. Rees ? PAVJ- AAaiaeth fwy i symud rhag- farn Prydain yn erbyn Gogledd America ? ie, pwy drodd y tide, ond y gweinidog talentog Ward Beecher h Pa yniAvelydd ag America fu yn fwy llwyddianus i symud y camddealltwr- iaeth oedd rhwng y ddAvy wlad na Newman Hall -gweiiiidog arall I-' Mae ein gwaed yn berwi ynom wrth weled rhyw greaduriaid gwenwyn- llyd yn; cehfigenu am fod y gAveinidogion yn cael ychydig- o pan na fedrAvn ni gario yr un mtidiad pwysig yn mlaen hebddynt yn y diivedcl. Dyma ni wedi cael holl laymen Cymru i ddeAvis cynrychiolwyr i'r Senedd, a dyna hwynt i ti, Ryddfrydyvr,—deAvis un o'r holl stock i areithio gyda Bright yr wythnos nesaf. Bydd yn dda gan dy galon weled rhyw wein- idog yn dyfod yn mlaen i gadw anrhydedd y genedl. Ml GI.YWAIS,—Fod y Parch Owen Thomas wedi bod yn areithio yn frnvdfrydig iawn mewn sassiwn ddiAveddar, dros gael deddf seneddol i orfodi tirfeddianAvyr i ganiatau tir i a.deiladu capelydd arnynt, fel y maent yn cael eu gorfodi i ganiatau i ffyrdd haiarn fyned trwy eu tir- oedd. Eithaf amcan! CAyynir llaAArer mown llawer ardal ei bod yn anmhosibl cael tir gan eghvysAvyr i adeiladu unrliyAv gapel Yinneill- duol, ond y mae yn ddrwg genym orfod credu fod llaAvn cymaint o anhawsder mewn rhai parthau i gael gan un enwad Ymneillduol i roddi tir i adeiladu capel i enwad arall. Gwel- som lythyr yn ddiweddar oddiwrth un o ddia- coniaid eyfoetho,),f-tirfecldiailwr helaeth—yr enwad parchus y perthyn Mr 0. Thomas iddo, yn rhoddi un o'r esgusodion gwanaf dros wrtltod tir i adeiladu capel Annibynol. Trueni galarus y\v poth fel hyn. Pa fodd y medrwn ni feio eglwyswyr, a bod mor gul ein hunaiii ? Tybed ein bod ni, ar 01 ein holl ymflrost am ddylanwad yr ofengylar ein cenedl, yn fwy enwog mewn culni a rhagfarn sectol na'r un genedl arall! GAvcithrcd noble oedd hono y cyfeiriodd Mr Spurgeon ati yn ei araeth yr wythnos ddiivedcl- af,—pan y cauodd y pregethwr enwog, Dr. Raleigh, ei gapel i fynu ar foreu Sabboth, ac yr aeth a'i gynnulleidfa gydag of, rhyw ddeuddeg cant o honynt, i wrando Mr Spurgeon, gweinid- og o enAvad arall, yr hwn oedd yn pregethu yn yr Agricultural Hall y boreu hwnw. Nid oes eisiau dyweyd ein bod yn gweled arferion hollol groes yn Ngliymru yn barhaus; ond yn wir, trwy Aveithredoedd tebyg i'r un a nodwyd, oedd yn peri i bawb a'i gwelodd edmygu y grefydd oedd yn eidysgu, ymae dyrchafu cenedl i fedd- iant o'r f/enerosity hwnw sydd yn llaAvenychu yn lledaeniad pob daioni, heb yliiholi trwy ba offer- yiioliaeth. .J Mi WELAIS,—Fod y nevfyddiadur a elwid The Day, a gychwynwyd gyda'r fath udganiad- au o'i flaen gan yr AduUcvmites, yii mhoethder dadl fawr y Reform Bill y llynedd, heb ddyfod allan o'r Bankruptcy (hurt eto. Y mae Earl Grosvenor, un o bi-eswylwy r yr ogof, wedi talu rhai milocdd o'r ddyled, ond at ei golled y iiiae'r eyhoeddwr hyd. yii hyli.- Papur dyddiol, wrth gwrs, oedd The-Day.

CYF ARFODYDD MAWRION MAI.

FFRWYDRIAD ,DYCHRYNLLYD.

FFRWYDRIAD ARALL DYCHRYNLLYD…

ETHOLWYR BRADFORD.

CYMANFA MORGANWG.

LLOFRUDDIAETH BABAN YN LIVERPOOL.

RHYL.

CONWY.

RUTHYN. ::;

DINBYCPI.

[No title]

TRELECH.

PONTYPOOL.

[No title]

BEDDARGEAFP ' ' U .J,

(GydtCr Cable.'')

- MORWYR PRYDEINIG WEDI EU…

Y SENEDD NOS FA WRTH.