Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

Y OIEXYDDIAI) CYHOEDDUS OLAF.

News
Cite
Share

Y OIEXYDDIAI) CYHOEDDUS OLAF. Gwnaeth Mr Bright apeliad tacr nos Lun at yr Ysgrifenydd Cartrefol, i osod 13arrett, yr hwn a gondemniwyd am danio y gasgen bylor yn nghyflafan Clerkcnwell, cto ar ei brawf, or mwyn cael ymchwiliad manylach i'r holl dyst- iolaethau. Datganai Mr Hardy ei ofid nad allai gydsynio a'i gais, a'i fod ef yn rhwym 0 tidael i'r gyfraith gymerycl ei ffordd. Gohir- z, nv)"c1 y dienyddiad ddwy waith er mwyn gwnoyc1 ymchwiliad pellach i wirionedd y tyst- iolaethau ddygwyd drosto ar ci brawf, sef ei fod yn Glasgow ar adeg y gyflafan. Anfonwyd boneddwr pwrpasol i Glasgow gan yr Ysgrif- enydd Cartrefol i wneyd pob ymholiad angcn- rheidiol, ond tori i lawr yn llwyr a wnaeth y tystiolaethau 0 dy y earcharor. Yn yr ym- chwiliad caed allan yn fwy clir nag eriocd mai Burke oedd y prif symudydd yn y gyflafan— efe a gynlluniodd i ehwythu mur y carehar i lawr yn ddiystyr hollol o'r canlyniadau, er mwyn cael cyfle i ddianc. Ehoddwyd yr holl dystiolaethau gcr bron yr Arglwydcl Brif Faiii- wr, a Mr Barwn Bramwell, ond ni welcnt hwy un achos i newid y ddedfryd, felly gwnaod y parotoadau erbyn y dienyddiad. Arweiniwyd y carcharor i'r crogbren boreu ddydd ilfawrtli diweddaf, a gorphenodd Calcraft ei waith arno yn fuan. Yr oedd yno dyrfa fawr wedi dpd yn nghyd, ond ymddygid )ti fwy gweddus nag zn arfer. Yn yr adgof am erchyllder y gyflafan, dechreuwyd tuchanu a hwtio gan amryw yn y dorf, ond ni pharhaodd hyn yn hir. Yr oedd yr hyn a ddywedodd y carcharor wrth Dr Hussey, offeiriad Pabyddol, o dan sel y gyffes- fa, fel nad oes modd cael gwybod a wnacth gyfaddefiad a'i peidio. Yr unig beth a ddy- ,y 0 wedai Dr Hussey, ydoedd, fod y carcharor yn ymddangos yn wir edifeiriol, a'i fod yn tain y sylw manylaf i'w gyfarwyddiadau crefyddol. Arweinia hyn i'r dybiaeth fod y carcharor wedi cyfaddef ei drosedd. Dyma y dienyddiad ey- hoeddus olaf.

TERFYNTAD Y SEFYLL ALLAN YN…

ITENIAETH: YN lDIERICA.

" Y GOHEBYDD " A SUSPENSORY…

•AMCAN Y < SUSPENSORY BILL'

PENTREFOELAS.I

LIVERPOOL A'R CYLCHOEDD.

BRYMBO.

Advertising

HELAETHIAD Y ' TYST.'

AT EIN DOSBARTHWYR FFYDDLON.

Advertising

YR WYTHX08.

y CNYDAU.

YR ACHOS 'YSPRTDOL.'