Hide Articles List

10 articles on this Page

EFfiNGYLWYlt TEITHIOL CYMRU.…

TAITH Y PERERIN.

LLANBRYNMAIR AC AMERICA.

BRYN, LLANELLI.

ARFON OGLEDDOL.

BRYNGWENITH, CEREDIGION.

SALEM, MEIDRYN.

BETHEL, VICTORIA.

News
Cite
Share

BETHEL, VICTORIA. Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol yr eglwys weith- gar hon y Sabbath, Mai 17, pryd y gwasanaethwyd gan y Parchn. S. R., a D. Williams, Blaenau. Nos Lun, Mai 18, traddododd S. R. ei ddarlith ar Hel- yntion a Helbulon deng mlynedd yn America,' ijgj nj nullaidfa fawr yn Saron, Penycae. Llywyddid gal] D. Seys Lewis, Ysw.,—yr elw at drysorfa Bethel. Yr oedd yn llawen genym weled yr hen "wron mor iach a bywiog. Pregethai a darlithiai megys yn y dyddiau gynt, a chodai lef hyawdl 0blaid rhyddid a heddweh, y rhai na fyn efe eu gwahanu. Yma y derbyniodd S. R. y newydd galarus am farwolaeth ei chwaer, mam Y Gohebydd,' ond nid oedd yn. bosibl iddo ddychwelyd i Langollen mewn pryd i fod yn yr angladd.— Gohebydd.

CYFARFODYDD MAWRION MAI.

iNODION A NIDIAU.