Hide Articles List

10 articles on this Page

EFfiNGYLWYlt TEITHIOL CYMRU.…

TAITH Y PERERIN.

LLANBRYNMAIR AC AMERICA.

BRYN, LLANELLI.

ARFON OGLEDDOL.

BRYNGWENITH, CEREDIGION.

SALEM, MEIDRYN.

News
Cite
Share

SALEM, MEIDRYN. Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol yn addoldy y Bedyddwyr yn y lie uchod, ar y 19eg a'r 20fed o'r mis hwn, pry<t, am 2 o'r gloch, y cynhaliwyd cynhadledd o'r fath fwyaf ragorol o dan lyw- yddiaeth y Parch H. W. Jones, Caerfyrddin. Pregethwyd hefyd am 2 a 6 gan y Parchn E. Lewis, Llandyssil; T. Williams, Ebenezer, Liangtinnog; J. Lloyd, Caerfyrddin; J. Ll. Owen, Ffynonhenry, a. M. Griffiths, Sittim. Yr un pryd yn addoldy new- ydd y Bryn, (canghen o Salem,) cynhaliwyd cyfar- fodydd agoriadol at wasanaeth crefydd, pryd y pie- gethodd Davies, Bwlchygwynt, a Price, Rhyclwil-N m. ,nv, t Dranoeth, am 10 yn y Bryn drachefn, pregethodd y Parchn Davies, Llandyssil, ar y pwnc, sef 'cariad brawdol,' ac ar ei ol Thomas, Castellnewydd Emlyn, a Jones, Caerfyrddin. Am 2, pregethodd Jon< fy Cwmfelin; James, Glyn Nedd, a Lewis, Caerfyrddin. Am 6, pregethodd Thomas, Abertawy; James, Glyn- nedd, a Thomas, Bethlehem, St. Clears, (A). Cafwyd yma gyfarfodydd rhagorol, a llawer iawn o garedigrwydd. Casglwyd dros ddeugain punt at y ddyled. Y mae clod mawr yn ddyledus i'r gymyd- ogaeth am yr ymdrech hwn, a dang-osodd cyfeillion Rhydyceisiad a Bethlehem, St. Clears, lawer iawn o gydymdeimlad ag eglwys Salem yn y mater hwn. Hyderwn na cheir un aflonyddweh Ffeniaidd yn y wlad heddychol hon, ond y bydd i'r capeli oil i gad eu codi ar delerau heddychol, fel y gwnaed y tro hwfi.— Ymivehjdd.

BETHEL, VICTORIA.

CYFARFODYDD MAWRION MAI.

iNODION A NIDIAU.