Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

EFfiNGYLWYlt TEITHIOL CYMRU.…

TAITH Y PERERIN.

LLANBRYNMAIR AC AMERICA.

BRYN, LLANELLI.

ARFON OGLEDDOL.

BRYNGWENITH, CEREDIGION.

News
Cite
Share

BRYNGWENITH, CEREDIGION. Cynhaliodd yr Annibynwyr eu eyfarfocl chwarterol yn y lie uchod ar y 18fed a'r 19eg cjrfisol. Yn y gynadledd—y Pa»ch Mr Thomas, Penrhiwgaled, yn gadair—penderfyn-vvyd, 1. Fod y cyfarfod chwarterol nesaf i fod yn Park-y- rhos. 2. Fod y Parchedig-ion Williams, Castellnewydd, a Jones, Llwyncelyn, i bregethu ar y pynciau, y blaen- af ar 'Undeb y ddwy natur yn mherson Crist,' a'r olaf ar 'Ddylanwad yr Eglwys G-ristionogol,' a'r Parch Thomas, Brynmair, i ddarllen papur yn y gyn- nadledd, ar I Gyfeilltcha-li Eglwysig.' 3. Fod y Parch J. M. Davies, Llandudoc-li, yn cael ei dderbyn i'r cyfundeb yn y modd mwyaf gwresog, gyda dymuniad iddo gael hir oes a llwyddiant mawr yn ei gylch newydd. 4. Fod y Parchedigion Williams, Castellnewydd, a Jones, Ceinewydd, i gynnrychioli y sir yn mhwyll- gor coleg Aberhonddu, a'r Parchedigion Evans, Aber- ayron, a Jones, Llwyncelyn, yn mhwyllgor coleg Caerfyrddin y flwyddyn nesaf. 5. Ein bod yn datg-an ein diolchgarwch i'r Parch E. Stephen, a Mr J. D. Jones, am eu hymdrech eg- niol i ddyfod allan a'u llyfr Emynau a Thonau mor Uwyddianus, tlws, a rhad, ac yn gobeithio y caiff yn holl eglwysi y sir y derltyuiad a'r croesawiad gwi-es- og a wir deilynga, ac yn dymuno anog yr eglwysi i sefydlu undebau canu cynnulleidfaol drwy yr holl sir yn mysg- yr enwad er mwyn perffeithio y cynllun. Bu casglu at y colegxty newydd, dan sylw. Er nad oeddym oil yn cydweled ar bob peth, eto, credwn fod pob un yn awyddus i'r oil gael ei derfynu yn effeith- iol ac anrhydeddus. Can fod yr adeilad yn debyg o gael ei orphen yn fuan, a'i nid gwell fyddai i'r eg- lwysi sydd heb wneud dim at y drysorfa, i wneud eu rhan yn fuan? Hyderwn mae felly y gwneir. Pregethwyd yn y gwahanol oedfaon gan y Parchn Jones, Llwyncelyri; Jones, Ffaldybrenin: Richards, Aberteifi; Owens, Pencader; Rees, Llechryd; J. M. Davies, Llandudoch; Evans, Aberayron; Jones, Ce i- newydd; Prytherch, Wern; Thomas, Penrhiwgaled; Williams, Betws, Meirionydd; Evans, Pantycrugiau; Harris, Cefn, (gynt Mydwilyn). Dechreuwyd gan Mr Evans, Pentricket; Parchn Thomas, Brynmair; Phillips, Horeb, a Richards, Aberteifi. Cawsom gyf- arfod da, pregethau grymus, a gwrandawiad teilwng o'r efengyl, cyfeillion y lle fel arfer yn llawn cared- igrwydd a sirioldeb. Bendithied yr Arglwyeld y cyfarfod i nerthu ein hanwyl frawd a'r earlwysi dar. ei ofal.—J. -If. P.

SALEM, MEIDRYN.

BETHEL, VICTORIA.

CYFARFODYDD MAWRION MAI.

iNODION A NIDIAU.