Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

ANERCHIAD I'R 'TYST CYMREIG.'

YSGOLION SABBOTHOL ANNIBYNWYR…

AT DAEAREGYDD.

RHYBYDD I'R BEIRDD.

I: ! CYMMERIADAU.

ENNANTLLIW BACH, LLANTJWCHLLYN.

GEIRIAU YMADAWOL Y DDjWEDDAR…

Y DYN ANWADAL.

Gynhygiad Arwyddocaol,

News
Cite
Share

Yn Nly y Cyffredin, Nos Fercher, cynhygiodd Syr C. O. Leglen fod i'r Ty ymffurfio yn bwyllgor ar Fil Athrod; a chynhygiodd Mr. Newdegate fod i'r Ty ymffurfu yn bwyllgor chwe mis i'r diwrnod hyny. Prif amcan y bil ydyw amddiffyn perchenogion new- yddiadmon rhag cyfreithwyr cyfrwys a gychwynant yn fynyci athrod, er mwyn tynu arian oddiar berson- au, ac In o'i brif adranau ydyw gwneyd unrhyw berson aedrydd athrod mewn cyfarfod cyhoeddus yn gyfrifol tm yr hyn a ddywed. Siaradodd Mr. Roe- buck, y iwrne cvffredinol, Mr. Goldsmith, Sergeant Armstroig, Arlywydd Amberley, a Mr. Buxton, dros y bil; a Hr. Newdegate, Mr. Chambers, Mr. Whalley, Mr. Cole-idge, y twrne cyflEredinol dros yr Iwerddon, a Mr. Dllwyn, yn erbyn. Cariwyd y cynhygiad i ymffurfu yn bwyllgor trwy fwyafrif o 70. Yna cymerocR peth dadl ar y trydydd adran, ar y tir y gwnai gyfyngu ar ryddid ymadrodd, ac yn y diwedd gohiriw-d ystyriaeth pellach ar yr adran am bythef- nos. Daetl amryw o'r arglwyddi i Dy y Cyffredin Nos Iau, trwy nad oedd y Ty uchaf yn eistedd y noson hono, ei mwyn bod yn dystion o un o'r golygfeydd cynhyrfis sydd wedi bod mor fynych yno yn ddi- weddar,ac a ddisgwylid i gymeryd lie y noson hono, ac yn nysg lluaws o bersonau enwog eraill, yr oedd y Tyw;sog Christian, Iarll Bernstorff, a Barwn Brunncw yn bresenol. Cyfododd Mr. Hardy yn nghancl bloeddiadau uchel o gymmeradwyaeth oddi- wrth yToryaid, a rhoddodd rhybydd ar ran y 'Lly- wodragth, y byddai iddo ef gynhyg ar ail ddalleniad y Bil Oedfuddiadol, fod ystyriaeth pellach arno i gael ei ohiiio am chwe mis. Heb oedi diTn wedi hyny, dyma Mr. Disraeli ar ei draed i egluro mewn modd tawel iawn y dull a fwriadai y Llywodraeth gymeryd mewn perthynas i Fil Diwygiadol yr Ysgotland. Plygai y Llywodraeth i benderfyniad y Ty ar well- iant Iti. Baxter yn ddifreintio rhai bwrdeisdrefi, gan rocldi v seddi a enillid felly i Ysgotland; ond ni allentgydweled a gwelliant Mr. Bouverie, i sefydlu etholfraint tyddaliadol anghyfyngol, yr hwn a gariwyd hefyd trwy gryn fwyafrif. Barnai ef wrth ail yslyried.y gwelliant hwn, y gwnai ddadwneud yr hyn wnaeth y noson o'r blaen, ac y cai gyfle i wneyd hyny nos Lun nesaf. Bu cryn ddadl ar hyn, edliwd i'r gweinidogion eu bod yn foddlawn i fab- wysialu agos bob peth, er mwyn cael aros yn eu swyd(i. Siaradai rhai yn finiog a phersonol iawn ar y ma%r yma. Mr. Bright oedd y mwyaf cymedrol o lawer ond yr oedd yntau yn brathu yn bur drwm. Protettiai fod angyfwng gweinidogaethol bob wyth- nos fil hyn yn ormod i'w ewynau ef, a chyfeiriodd at ddifflg medr Disraeli yn rhoddi rhybudd o wrthwyn- ebiaduniongyrchol i'r Bil Oedfuddiadol bron ar yr adegag yr oedd arno eisiau tawelu i lawr deimladau y Ty Wrth gael eu trin fel hyn, galwai Mr. Hardy ar i'i Wrthblaid gynhyg penderfyniad o ddiffyg ym ddirfed yn y Weinyddiaeth. Gofynodd Mr. Graves, os odd y Llywodraeth yn bwriadu myned yn mlaen yr eJsteddiad hwn gyda Bil y Pellebyr, ac atebwyd ef yn gidarnhaol, ond nid ymddangosai hyn yn fodd- haoliawn gan y Ty. Rhoddodd Mr. Reardon, aelod drosAthlone, rhybudd am Gynhygiad Arwyddocaol, sef,cael gwybod os oedd y Llywodraeth yn bwriadu all y Frenhines ar gyfrif ei hymneillduad hirfaeth, a'i labsenoldeb bron parhaus o'r brifddinas, i roddi ei kydd i fyny yn ffafr Tywysog Cymru, neu ffurfio Rh,glaw yn mherson ei Uchelder Brenhinol. led yn mlaen gydag amryw fesurau yn Nhy yr Arflwyddi nos Wener, a darllenwyd rhai o honynt y drjledd waith; megys Bil Rheoleiddiad y Rheil- ffydd. Yn Nhy y Cyffredin, dywedai Mr. Reardon eliod am ofyn eglurhad i Mr. Disraeli nos Lun, am yi'hyn y rhoddodd rhybydd mewn perthynas i'w ^Wrhydri, ond dangoswyd anghymeradwyaeth mawr lO, a dywedai y llefarwr fod ei gynhygiad wedi ei eHo yn anseneddol. Cynhygiodd Mr. Gladstone ail darlleniad y Bill Oedfuddiadol. Datganodd ei syn- dd fod y Llywodraeth wedi mabwysiadu yr ail a'r 4dydd penderfyniad, ac yn myned i wrthwynebu y ?1 oedd wedi ei seilio arnynt, ar ei ail ddarlleniad. perthynas i dynged terfynol y Bil, awgrymai ^ld oedd ef yr un farn a r rhai a dybient y byddai iflo gael ei wrthod gan Dy yr Arglwyddi, a chredai 31 gryf y byddai i ddedfryd Ty y Cyffredin bender- fnu y cwestiwn, gan nad o ba le y deuai y gwrth- 1Yllbiad iddo. Cynhygiodd Mr. Hardy yn unol a'r hybudd a roddodd, i'r Bil gael ei ddarllen yr n waith yn mhen y chwe mis, w dywedodd ei fod ef fi gydswyddogion yn barod i apelio at y wlad ar y later. Cymerodd dadl faith Ie ar y cwestiwn, ond j wnaed ond myned dros'yr hen resymau y naill Ichr a'r llall. Wedi i Mr. Disraeli gyfiawnhau ym- Idygiad y Llywodraeth, ac i Mr. Gladstone ateb, •hanwyd y Ty, a chafwyd fod Dros yr ail ddarlleniad 312 Yn erbyn 258 Mwvafrif yn erbyn y Llywodraeth 54 1 Eisteddodd Ty yr Arglwyddi am ychydig funudau I nos Lun, pan, yn mysg pethau eraill, y darllenwyd ,f)f ilyr Ysgolion Gwaddoledig y drydedd waith. Yn Nhy y Cyffrechn yr un noSlm, gofynodd Svr F. Hey- !gate i Iarll Mayo, os gwnai y Llywodraeth ffurfio diddymiad Cyfraith Plaid Orymdutbiau, pan yr ateb- wyd ef, yn nacaol. Cyfeiriodd Mr. Maguire at areithiau Murphy, a'r angenrheidrwydd am roi taw ar bethau o'r fath. Dywedai Mr. Hardy nad oedd v gyfraith yn rhoddi un awdurdod gvffredinoli myr- aeth yn y mater. Gofynodd y Milwriad Jervl'b, OS oedd y Llywodraeth yn myned i dalu treuliau y Cyn- Lywydd Eyre i amddiffyn ei hun yn erbytt j cyhuddiadau a ddygid yn ei erbyn. Dywedai Mr. Disraeli fod y Llywodraeth wedi dod i'r penderfyniad nad oedd yn un rhan o'u dyledswydd i vmgymeryd a'i amddiffyn. Aed trwy amryw adranau o Fil Diw- igiadol yr Ysgotland.

[No title]

LLYTHYRAU OYk. N NGHANAA-W.…