Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

II i THE STATE CHURCH IN WALES.i…

Y DDWY BLAID. --'

TRADDODIAD Y (jrN-LYVODEAETH-Wlt…

PR AWE YR ARLY WYDD JOHNSON.

News
Cite
Share

PR AWE YR ARLY WYDD JOHNSON. Yn ol llytliyren y gyfraith y mae AndreAV y John son yn rl iydd, ond yn mam pawb o bob plaid agos y mae yn euog o'r naill neu y Hall o'r cyhuddiadau a ddygwyd yn ei crhyn. Yr ocdd yn rhaid cael dwjr ran 0 dair i'AV erbyn cyn y gallesid ei gondemnio ond metlrwyd a sicrhau hyny. Yr oedd 35 yn ei erbyn a 19 o'i blaid. Yr oedd y mwyafrif 0 ddigon yn ei erbyn, ond yr oeddynt un yn fyr i wneud dwy ran 0 dair. Sibiydid er's tro ac o'r diAvedd eyhoeddid yn uchel fod tri neu bedwar o'r re- 2)ul>licaniaid yn debyg 0 bleidleisio 0 blaid ei ryddhad. Eirwid Trumbull 0 Illinois, Fessen- den 0 Elaine, Henderson 0 Missouri, a Grimes j 0 loAva. Saif y Seneddwr Trumbull, 0 Illinois yn uchel yn mysg y blaid Averinol fel cyfreith- iAvr o'r radd flaenaf. Mac wedi bod 0 Avasan- aeth dirfawr i'r Ty gydag ardrefniad y eyfan- soddiad. Ei farn ef i raddau maAvr oedd yn penderfyuu pob rhaithysgrif a ddygid ger bron. y SeneddAVr Eessendcn 0 Elaine yn sefyll yn llaAvn mor uchel 0 ran ei gyinmeriad, ond na roddid eymmaint 0 hwys ar ei farn. Mae yn liawdd iawndyfod oliyd i'r rhesAvm am f rliwyg- yn y blaid wcrinol. Nid oedd eymmaint ng un o'r C'rthyclau tlr yr llO y cydunai ^paAvb. i'w gvhudclo"; ac nid codd y-1 :P j.. r i J"r /r arweiuAvyr yn iinfarn yn eu plitli on hunain pa, un o'r eyhudiiaadau oedd y pAV}Nsicaf. Er y dyAvedai llawer o'r SeneddAvyr ti fod yn euog- yn eu wyneb ell; etc yr oedd yno laAver na chyfrifent ef yn euog- ond 0 un neu ddau ohonynt. I>.engiaifft, ni fyMi y SeneddAVr Sherman ddyAveyd ei fo(I yn euag yn ngAvyneb yr ail gyhuddiad, sef cynliyg i symniud ^Ir Stanton trwy drais, yr hwn a gyiriiid gan agos bnwb arall y pw.ysicaf (Jionynt oil. Yn yr agwedd yma ar bethau nid rhyfedd fod yno rai ohonynt yn methu ei gad; yn euog yn ol llythyron- y gyfraith yn AYyneb yr un o'r cyhuddiadau. DyAvedai Thnnbull a Eessen- dcn nad oeddynt yn gwejed un doetliineb mown eeisio symmud y gan ei fod yn g'Avbl ddiallu, a tliymhor ei Aveinyddiaeth yn ymyl dyfod i ben ac yn enAyedig gan mai Wade a ddaethai ynolynyclcl iddo, lias gallasai hyny fod yn un help i achos y blaid werinol. Pur anmhoblogaidd fel yr yiv,<M<'ngys yA\r Wade.— Mae yn elynol iawll i iasnaeh rydd; ac y mae y cwestiAvn IIAVIIAV yn cnnill tir bob dydd yn America a bydd yn iil,aid iddynt ei gyfarfod. Mac yno deimlad cryf yn erbyn Wade oblcgyd ei fod yn annoeth wedi trosghvyddo ei hun i ddwylaw y Ccidwadwyr lieblaw nad oes gan- ddynt faAvr itrwn 0 liyder ynddo yn bersonol. Dyn aiiAvybodus, penboeth, byrbAvyll ydyw, a byddai dyn felly yn y Ty GAvyn hyd yn nod am urnv mis yn debyg 0 brofi yaiflin i'w blaid. Mae syniadau a tlieimladau personoi yn fynycii iawn yn cael cu dAvyn i meAvn i faterion cy- hoeddus fel miti anaml iawn y mac unrhyw gwestiwn yn cael ei benderfynu ar ei deilyng- dod ei liun: ac y mac hyny yn cyfrif meAvn rhan faAvr paham y trodd y ddcdfryd ar achos yr ArlyAvydd fel y gwnaetli. Ond diclion mai fel y mac y mae oreu, ac o twlau ddrwg eu bod wedi denvis y llciaf. Ond y mae gwers wedi ei dysgu trwy yr amgylehiadau fod yn rltaid i lywodraetliAvyr fel eraill sefyll praAvf am eu liyniddygiadau. Mae yr ArlyAvydd Jolmsan yn America, a phraAvf dyfodol y LlyAv- odraetliAvr Eyre yn y wlad yma yn sier o osod dyaion mewn sAvychlau uchel yn fSvy ar eu gwyIiaclwriaeth.

Y GYMDEITHAS DDIWYGIADOL r…

CYNWYS IAD.I