Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

II i THE STATE CHURCH IN WALES.i…

Y DDWY BLAID. --'

TRADDODIAD Y (jrN-LYVODEAETH-Wlt…

News
Cite
Share

TRADDODIAD Y (jrN-LYVODEAETH- Wlt EYRE I BR .WYE. 'Lief gAvaed dy ±i-;Avd sy<U yn gwaeddi hruaf fi o'r ddaear,' nuddai yr Arghvydd gynt wrth Cain y llofrudd <yntaf. M ;ie lief gwaed r rhai diniAved a lofriddhvyd yn Jamaica yn i Avaeddi am h'awf tei ar y Cy.n-L\'w- »draetliAvr Eyre, ar Y. hwn yioedd cyfrifoldeb CAvbl a gymmeroddle. Mchodd y eynliyg- i)ii blaenorol i'w ddvyn. ef i'r liraAvf am lof- \iddiad George Wiiiiam Omlon. Ond ni ijddodd y Pwyllgor Jydcl AN-AI eymmeryd yr a-hos mewn Haw ifyny arhyny. Gwiiaetli a], gynhyg am gaelpraAvf aSio ar dir arall, sef f<d y cyhoeddiad a Nviitetli ni anghyfreithlon. A. y mae teimljd eyff'rdin holl garwyr rlyddid a chyfiaAvider y (hlai yr achos gad ci clwilio yn deg gar reitliAvvr (libai-tiiotb. Ac ■^xli i Mr Yaughui, yr ynad yn Bow Street, ^'leiid yn sicr yr hyn oedd ci ddyledsAvydd trry ei draddodi sefyll ei bnnvf, yr ydym yn y .1 gowithio y byddyr uehel-reitliAvyr yn ddigon sYJwyrol a piieido a sefyll rhyngddo a phrawf Z, teg Dylai Mr^)*re fod yn ddiolcligar am gyJc i amddiffyi a cliyfiaAvnliau ei hun os gall. Z7, )fa.. yr argmff feddyliau miloedd yn y wlad ho] ei fod nid yl unig Avedi myned dros dei- fyijui ei awdudod fel LlyAvydd ond liefyd Aveii rhoddi i farwolaethhcbunrhyw braAvf o'uivcuogrAAydl ddynion mor ffyddlon i orstnld a cloron Lloegr agylm cf vi hun erioed. Hyd Z71 nesy profir yr wahanol bydd ei enw yn fell- ditl' ic yii hyd ddydd ei farwolaeth a'r lie j gonyeddi ei hveh wedi y trenga yn cael ysgryd pen laiio gan bob dynganvr a a lieibio pa a ior adeiiniol bynag y gofgolofn fydd arm Os gall, dylai fod yn falch o'r cytie i synxmd y gwaitlmidd oddiar ei CIIAV os na all, jadaAver iddo clclisgyn i ocsocdd dyfodol yh ei AVf gymmeriad a gAvneler. ef yn esiampl i haw1 a lyiicnt satliru dan draed iawnderau poblLlUtni tllodion. Nid yw y rhai sydd ar ol 0 fldyodtiefwyr Jamaica ond pobl iscl cu |i;!]ngylehiadau, mewn trefedigaeth bellenig, ir liel) allu i ahv swyddogion uclielfrydig a nrti'inesol i gyfrif; ac oddieithr i ddynion sjwdadgarol gartref ddyfod allan i'w liamddiffyn bydd ein trefediffaethau heb uni-livw (hh'oa'el- I wch i feddianau 11a bywydan. Mae Mr Eyre yn gallu annerch ynadon mewn iaitii gyfirous —gall ef godi ci achos 0 lys i lys lies cael yr hyn a ystyria yn gyfiawnder. 3dae ganddo. ddigon o gyfcillion i'w gefnogi a'u eydyro- deimlad ac a'u liarian os bydd angen. Ond pa. le mae Gordon ? Pa le y mae y trueiniaid ddyoddefodd grculonderau barbaraidd y mac eu lianes yn Avartli i'r llywadraetli Gristionog- ol y cyflaAViiAvyd hwy yn ei lienAV ? Nis gall- ant lrvry gyfodi i ddadleu eu CAvyn yn erbyn eu gorthrymwyr. Ond y mac gAvaed y meirw a gruddfanau y hyw yn parliau i waeddi ac y mac ZNIr Stuart Mill, Mr Taylor, Mr Buxton, ac era ill, Avcdi dywcd oil lief, ac yn pender- fynn y mynant ddial en cam a dwyn eu liaclios i oleuni. Nid yw Mr Yaughan wedi gosod unrhyw fain ar yr achos ond y mac yn tybied fod digon wedi ei broil i hawlio prini-f. Pa un bynag a ocdd y martial law yn gyfreith- lon ai nid oedd; pa nn a ocdd yn cael ei chyf- lawnhau gan yr amgylchiadau ai peidio ni eliymnierodd arno i liendeiiynu," ond yn ol ei syniad of ti- y cwestiwu yr ocdd yn ormcs ar y deiliaid i'w ehadw mewn ymarfcriad ar ol cy- hoeddiad deddf ebargofiad; ac y mac Mr Eyre ci hnn wedi dyAveyd yn gyhoeddus fod y r,,Y gwrthryfd Avedi ci roddi i laii-r. Hohvyd Mr Phillips, un 0 frodorion Jamaica, ger bron yr Ynad yn Bow Street, ddydd Mawrtli, Mai 19eg, yr hwn a dystiolacthai iddo gael ei fflangellu a 100 gwialcnod heb nn math 0 braAvf; a hyn yn mlien amryw ddydd- ian wedi cyhoeddiad maddeuant neu ebargof- iad gan Mr Eyre ac iddo Aveled 49 0 ddien- yddiadau 0 gylch yr un amser. A ydyw y dyn oedd a'r Haw flaenaf yn yr holl bethau hyn yn y diAvedd i gael dianc heb gymmaint a phrawf teg aino ? A ydyw y ffaith fod dyn yn swyddog yn y llvAvodraeth yn ddigon 0 ddiogehveli iddo rhag cael ei ahv i gyfrif betli bynag a Wlla ? Os lolly y mae cymdeithas mewn cyfhvr 0 farbareiddiAveli yn well na llywodnleth gyfansoddiadol. Gwingo yn ddy- clirynllydymaeMrEyre yn erbyn y dded- fioyd. Mac1 yn ci r, yn llawer mwy gAvrtlmn iddo ef sefyll prawf teg Avrth gyfruit! 1 1 11 rY Lloegr am ei weithredoedd yn Jamaica, nag oedd i gannoedd o bobl yn yr ynys hcaio gael en fflangellu a'u erogi bed.) fath yn y byd 0 brawf ariiynt. Yr oedd y gyfraith yn llawcr rhy dda i'w gAvastraffu ar drueiniaid Jamaica ond nid yw y gyfraith hono yn ddigon da iddo ,y ef sefyll ger ei bron. CoUodd bob llywodraeth Z7, arno ei hun. pan y traddodwyd ef I'AV braAA'f; ac yr oedd yn synu fod y saethu, y crogi, a'r llosgi, a gyflawnAvyd gan ei awdurdod, i gad ymeliAvilio iddynt gan neb. Yr oedd ei gef- nogAvyr yn y Ilys dan gyffelyb deimladau; ac nis gallasent ddangos eu cynddaredd yn f". Y pe eynliygiasid pnddA\yn at y (1yn-Tiyw°dr- iictliWT fd yr A'7n([(ly^\r^'(l yn ^v>rdurdod ef at ddeiliaid" yr un itaii yn Jamaica. Y gwaetliaf all dderv dd iddo ef ydyw prawf teg gan reitln. yr o'i gydwhuhvyr, y rhai a fyddant yn baiod i dderbyn yn ddiragfarn bob petli a ellir dros ei gyfiaAvnhau neu eu hesgus- odi. Digon tebyg genym y dAvg y prttii-f t, .1 1, .1 11, .1 ffeithiau i'r gohvg am sefyllfa pethau yn Jamaica y merAvina clustiau pawb a'i clywent. Os oes gan Mi' Eyre liyder yn uniondeb ei achos dylai dalu mwy 0 barch i gyfraith ei wlad nag a dahvyd ganddo ger bron yr Ynad yn Jow Street. Buasem yn disgwyl i un a anfonwyd allan i Aveinyddu y gyfraith, pan ddaeth gahvad arno i sefyll yn ci gAvyileb, 0 leiaf i feddianu ei hun meAvn amynedd.

PR AWE YR ARLY WYDD JOHNSON.

Y GYMDEITHAS DDIWYGIADOL r…

CYNWYS IAD.I