Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

II i THE STATE CHURCH IN WALES.i…

Y DDWY BLAID. --'

News
Cite
Share

Y DDWY BLAID. Un sen a ofna y call yn fwy na pIle baeddii V j(uiwttitli,'1 medd y gwr doeth. Y mat yr ymadrodd yn dra chymmwysiadol at flaen. oriaid y ddwy blaid wladyddol yn Senedd eii; gwlad, yn y tymhor presenol. Ofnodd IarI I Russell a Mr Gladstone yr un sen a roid iddynt yn Nhy y Cyffredin drwy anffyddlondeb y gwyr a giliasent i'r Ogof i strancio a chilias- ant o'u swyddau pan oedd y niter fwyaf 0 lawer o'u cyfeillion yn barnu na ddylasentl wneuthur feIly-nad oedd y sen I10110 yn ddi- gon 0 reswm ac aehos mewn un model, i beri 11 iddynt ofni na phctruso glynu yn eu swyddi. Ond yn awr y mac genym with lyw yr aw- durdod wr a l^n yno fcl y glyn yjcranc wrth y gareg, h<-b ofni na phetruso er ei Iwyo a'i 11 Z7' faeddw gamvaitli. Baeddwycl ef dair gwaith ar y pwysicaf. a fu diii cli-afodtietli yn Senedd Prydain Fawr or's llawer 0 flynydd- oedd, os nad y pwysicaf oil, ar rai cyfrifon, y bu a wnelai hi ag ef un amser. Ehoddwyd iddo y tro cyntaf driugain gAvialcnod, (triugain 0 twyafiif yn ei erbyn); yr ail Avaitli, diiugain a phump a'r drydedd waith, bedair aT ddeg a deugain. Cafodd ddwy glufa yr un noson drachefn, ar gwestiwn arall; er y cwbl yno y mae, ac yno y myn y ffol aros a glynu. Rhoddodd John liriglit dracliefn y filangell fwyaf ysgorpionog iddo a fu ar war un prif- weinidog erioed, ond yn aneffeithiol i'r pwrpas eto. Y mae hyd yn nod amryw o'i bleidwyr yn synu ato, ac yn cywilyddio o'i achos, eto glyn- ant wrtho drwy y cwbl. Nid a y rliywog- aeth lion allan.' Y mae gweinyddiaeth Disraeli yn both new- ydd liollol yn lianes llj'wodraetli Prydain Eawr. Xi chynygiodd un prifweinidog erioed, o'r blaen yn y deyrnas lion, ddal awenau y llywodraeth yn ei law, os baeddid ef unwaitli ar unrhyw gwestiwn 0 bwys ar raniad Ty y Cyfiredin; ond myn ef eu dal er ei faeddu telly (/an waith. Ithydd ei bwnc i fyny, ond ni rydd ei swydd. Myn yr enw 0 fod yn Ar- glAi-yd(I zi- y Ty, (,i-: jitt y Ty mo hono i deyrnasu arno. Gwna bob ystrywiau ac ys- tianciau i gadw ei swydd. Ymladda ac ym- gripia ar ei draed, ac ar ei gefn fel cath, i'w dal yn ei grafangau. Medr wadu yn bendant yn wyneb y Ty hoilo, y geiriau a lefarasai cfc ei hun, neu iiiy o'i gydweinidogion, y noson o'r blaen, os meddylia yr etyb hpiy ryw bwrpas iddo. Dywedodd yn ddifloesg yr wythnos ddiweddaf, wrth wrthwynebu rhaitli Mr Glad- stone ar Eglwys Iwerddon na buasai erioed yn ei fryd ef a'i gydweinidogion waddoli yr Eglwys^Biibaidd, a sefydlu prifysg-ol Babaidd yno ac 11a ddywedasai yr un 0 honynt y fath beth, yr hyn, fel y sylwai Mr Gladstone, oedd anwiredd noeth, os oes dim coel ar eiriau, dj- 11a oedd eu bwriad, neu dyna fel y dywedtu Arg. Mayo, vr Ysgnfenvdd dros Iwerddon, wrth osod bwriadau y llywodraeth yn mherthynas i'r cwestiwu ger bron y Ty. Aincanai. Y11 y gwadiad digywilydd hwn,fwrw llwch i lygaid y wlad, i dallu erbyn yr etholiad nesaf; cad gan Mi gredu niai tros Brotestaniaeth ac yn erbyn Pabyddiaeth, y mae efe yn ymladd. Ceisia godi yr hen waedd, 'Dim Pabyddiaeth l' t, drwy y wlad; a'r trueni ydyAV, bod rhai os nad oes llawer ynddi, yn ddigon ehud a phen- n feddalion i roi coel ar ciriau y gwr diegwvddor hwn 0 Iuddew. Ycwestiwn fydd gan y wlad i'w benderfym yn yr etholiad nesaf yw lnvn,—Pwy sydd weinyddu awdurclocllywoclruethol ein gwlad | -Ai Disraeli a'i blaid, y rhai a fynant ddal fynu a pharliau traAvster yr Eglwys Sefydledi yn lAverddon, yr lnvn sydd yn Avarthrudd i' teyrnas yn ngolwg yr holl genhedloedd,—a' lieblaAV iiyny. Avaddoli yr Eghvys Babaidd a- un Bresbyteraidd yno ac ychwanegu fell gamwri ar ganiAvri;—cynnal tair Eglwys i- Avriaethus yno ar draul y wlad, i ymladd 'n gilydd o genhedlaetli i gcnliedlaetli ? yte Gladstone a'i blei(IAA-vr,v rhai a ymroddantrn bendeifynol o'r diAvedd i syinmud gAvarthrild Prydain oddiarni, drAvy ddadgyssylltu a dd- y Avaddoli yr Eglwys Esgobaethol yn lAverdon, yr lion sydd wcdi bod o'r dydd y sefydhvyi hi hyd y dydd hwn, yn asgAvrn cynen ac ymnson -yn un 0 Avreiddiau penaf yr anfoddogr^ dd a'r yspryd givrtliryfel a ffyna yn y wlad lino. Yr Eghvys y gellir dyAvedyd am dani :>I y clywed Paul am Gwestiynnu ffol ae acha an- orphen,' nad ydyw (Icla i ddim, ond i beri ymrysonau.' Y blaid a fynai osod polplaid grefyddol yn lAverddon i sefyll ar yr un.tr yn eu perthynas a'r llywodracth, i sefyl neu syrthio ar eu liadnoddau oil liunaiu ? r mae llawer o'r Pabyddion yn ddigon craff a hall i Aveled, mai anfantais fawr i achos eu Ht$l}vys IIAVV fyddai hyny bod yr liglw\s Brcestan- a-idd fel y mae yn awr yn iAverddcn yiwasan- aethgar iawn i achos yr Eghvys Babaid yno, ac am hyny eAvyllysient iddi barl au, einiAvyn cadAV yr eiddigedd dros eu crefydd ynfyw yn y bobl. Xi ulwycl ar y wlad loli eined o'r blaen i ddatgan penderfyniad ar grestiAvn mwy, os mor bAvysig. Pa aiebiacl a rydd Cymru iddo ? Hydcrvn y rhydl Mona Ftliiit eu dedfryd unol 0 blaid yr egAv'ddorim y dad- leua Gladstone a'i bleidwyr .rostyrt. Io a Nage, fydd atcbiad Arfon yn (dÎau. (adawa y sir i Arghvydd Pemhyn dd}""edyd 0 gyda Disraeli, trwy ei fab ac enfyi y bwrtcisdrefi Mr B. Hughes i ddyvreyd nf/e tros yr oclir arall. Caiff Syr Watkin lefau yn }yawdl 0 blaid Disracli a'i ep, wy(l(loi-i.,n, tros ran 0 sir Ddinbych; ac hwyrachgyda tiipyn edrafferth y gall rhan arall 0 lioni, gaelgan ]MiBiddulpli roddi ei nage. Beth, a wna bAATdesdrefi, nis gAvyddom, ac nis gAvyddant *n hunan cliAvaith eto; amser a ddengys. Napha una foddlona Meirion i aros a pliarhau vnei plierfeithrAvydd Toiiaidd a'i peidio, nis gAvyidom ni ond ofnAVii mai felly fydd, er y ccisinl obdhio pethau gAvell. Givvr -Afertli-vr r Abcrlar, y mae disgwyliadau mawrion Avihycli clwi. Y mac peth mawr iawn ar eieli (AvylaAv i'w wncud. Y mac genych fantais a ciyfieusd'a i osod holl Gymru dan nvymedigaet1 i chini, drwy ddy- chwelyd Henry Richard L'r Sendd, yr hyn ni a hydcrwii a AArnewch.

TRADDODIAD Y (jrN-LYVODEAETH-Wlt…

PR AWE YR ARLY WYDD JOHNSON.

Y GYMDEITHAS DDIWYGIADOL r…

CYNWYS IAD.I