Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

NODIADAU KWNTFORAWL

News
Cite
Share

NODIADAU KWNTFORAWL CAn Y PARCH, G. GRIETlTHS, CINCINNATI. LL'/THYR III. Poneddigion,-Y mae y Parch. Newman lIall ar daith trwy y wlad hon yn bresenol, acya cael. y der- byniad mwyaf croesawgar a pharchus a ellir ei roddi i un dyn yn mhob Euan yr crys ond ychydig. Di- gwyddwn fod gyda'm teulu tua dau can imilld-ir o gartrcf pan y g-welais liyspysiad ei fod i draddodi anerchi&d o fiaea Cymdeithas Gristionogol Gwyr leua inc ein dinas z.os dranceth, ar ei dtiychvreliad o St. Louis. Nici hawdd oedd ymrwygo o fynwesau y cyfeillioa caredig ar fryniau Jackson, na thori ar uL gan Ileied rhybudd, trwy yr anhawsderau ar ein ffordd i ddychwolyd eto gwnaethem trwy rwystrau mwy na'r i-hai hyn, pe rhaid fuasai, i gael dwy awr yn nghwmni olynydd yr efengylaidd Sherman, a'i anefelychadwy Rowland Hill. Felly brysiog wnaethom ein. paciaa i fyny, ac yr oeddyiTit ni a'r eiddom, oddi eithr iar a cheiliog chwitii-bluog, a dyddorol yr olwg arnynt—ihodd y brawd Evans, Portland, i Joseph Fremont, a Minnie fach, yn foreu dranocth yn eyilytrii tua'r Queen City mor gynted ag y goddefid i agerdd ein cario gyda gobeithion uchel am wledd feddyliol felus yr hwyr bwnw. Ond ni chawsom hi wedi yr lioll drafferth. Dywed un o'r Efengylwyr fod yn rhaid i'r Athraw Mawr fyned trwy Samaria ryw dro, pan ar ei siwrne o Judea i Galileo. Ond ymddengys nad oedd dim rheidrwydd felly ar Esgob Surrey Chapel i basio trwy Cincinnati ar ei daith o'r Gorllewin i Buffalo. Felly fife a aeth heibio i ni ar hyd ffordd arall er siomedigaeth nid bcchan i filoedd heb law fy hunan. Dichon yr ystyria am bell un ef yn sarhad i'r gwr uiddasol uchod i mi gyplysu ei enw yn y rhifyn hwn ag enw ein merthyr Ptiritinaidd John Brown. Dyna fi wedi gwneud er hyny, a chewch chwithau yn fnan wybod y rheswm pa ham. I.Iae gohebvdd un o newyddiaduron New York yn ysgrifenu fel hyn am dano o'r Cats-kill Mountain House:—'Yn ystod ei ymweliad a'r lie hwn ddydd Llun, holai y Parch. Newman Hall fwy am John Brown nac am un dyn arall a berthyncti i America. Myntumia fod gan yr hen arwr hwnw fwy o law yn nygiad yr ymrysonfa anattaliadwy i bwynt a therfyniad na neb arall. Synai iddo gael ei ddienyddio, ac nad achubesid ef cyn ei ddwyn i'r crogbren. Digwyddai fod yn y Mountain House yr un amser a'r gwr parchedig foneddwr a adwaecai John Brown lawcr o flynydd- oedd yn ol, yr hwn a adroddodd i ni yr hanesyn canlynol am Idano Pan oeddwn ddyn ieuanc," rned lai, dvgwyd fi i gyssydltiad masnachol a John Brown. Nid anghofi&f byth ein cyfarfyddiad cyntaf. Ar giniaw y bu hyny mewn ffern-idy. Yr oeddwn i wedi bod yn eymmeryd gwerai mown cwffio celfydd- ydol, fel Tom Sayers, ac yn meddwl llawer iawn o'm medrusrwydd yn hyny. Daeth John Brown at y bwrdd yn ddyn plaen yr olwg arno (Iystaw, heb got am dano, a llewys ei grys wedi eu torchi i fyny, yn dangos breichiau preiffion cyhyrog. Daeth i fy meddwl fod yno gylleusdra da i mi brofi rhagoriaeth celfyddyd ar nerth anifeilaidd, a dechreuais bigo ft'rae ag ef. Dywedais rywbeth am wrthuni ei waith yn dyfod at y bwrdd yn llewys ei grys, a'i anfedrus- rwydd gyda'i gyllell a'i fibre. Ond wedi methu a'i gythruddo felly, myfi a'i heriais mewn geiriau eglur i baffio a mi, gan ei sicrhau y chwipiwn i of yn ddi- drafferth." Wei," meddai yntau o'r diwedd, "ddyn ieuanc, nid oes gwell amser nag yn awr at un peth am hyny, gad i ni fyned allan i'r cefn yna i sello y mater. Felly aei hom a thra yr oeddwn i 118wyclcl roddi fy hunan mawn agwedd gelfyddydol i daro neu i dderbyn dyrnod, ac yn llongyfarch fy hun ar y chwenglog a fwriadwn roddi i'r creadur carbwl o fy mlaen, dyma rywbeth yn disgyn gydrhwng fy llyg- aid, a dybiwn ar v cyntaf oedd ben haiarn pump handle. Y peth. cyntaf a wybum wedi agoryd fy llygaid ar ol hyny oedd fy mod yn mreichiau noeth- ion rhyw ddyn garw yr olwg arno, eto tyner fel benyvr, a'i fod yn dyweyd wrthyf, Fy nghyfaill, y peth goraf elli di ei wneud er iachad hwn yw cadw tafell o beef amrwd arno."

EGLWYS HEB YfElNIDOGAETH SEFYDLOG.

AT OLYGWYR Y ' TYST.'

ETHOLIAD BLYNYDDOL DIACONIAID.

!SABBATH YN BELFAST,

. ' . • YU HEN DEILIWR.