Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

0XTON & Co's. REPAIRING MACHINES, FOR REPAIRING OLD BOOTS. 0XTON & Go's IMPROYED MACHINES. FOR TAILORS, SHOEMAKERS, &G. WILLCOX & GIBB S—N OISELESS FAMILY SEWING MACHINE. WILLCOX & 61 BBS-SIMPLE ST FAMILY SEWING MACHINE. OXTON & Co., supply the above and ALL KINDS OF SEWING MACHINES, 122, BOLD STREET, LIVERPOOL. NEEDLES, SPRINGS, THREADS, TO SUIT ALL MACHINES. MACHINES REPAIRED. AGENTS WANTED. THT. WORT.D EENOWNKD TO HEELER & WILSO N' FAMILY SEWING MACHINES II Have taken the Gold Medal at the PARIS EXHIBITION, The only Gold Medal awarded to Sewing Machines. EIGHTY-TWO COMPETITORS. Every system of stitching by machinery was represented and fully tested. These Machines are capable of doing a greater variety of Work than any other Sewing Machine made, and in a better maamer. None so simple. None so popular. None so easily kept in order. Everybody has or is getting them. Over 250,00 i have been made and sold. All Machines Warranted. Instruction gratis. Prospectus and Samples sent post free. 73, BOLD STREET, LIVERPOOL JOHN THOMAS, PHOTOGRAPHER; 53, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. (Private address, 120, Breck Road.) Cymerir 3 Carte de Visite am 2s. 6d., neu ddwsin mewn dau eisteddiad, 5s. Am gopio Carte de Visite -is. y dwsin. Cyhoeddir Carte de Visite o'r Gweinidogion Cymreig Gc. yr un; hefyd y darluniau maw-16 modfedd wrth 12—pris 2s.Gd yn ddiogel a didraul drwy y Post ar dderbyniad stamps. Mae rhagoriaeth celfyddyd yn hynodi pob un olr darluniau byn, with weled yr eisteddiad naturiol, bywiogiwydd yr cdry- chiad, a chanfod y perffiuth debygrwydd, yr hyn'sydd anheb- gorol i sIorhau gwlr ddelw ac ennill cymmeradwyaeth. Adolygiad y Wasg arnynt:—"Yr ydym ar air a chydwybod yn gallu tystio nawelsom enghreifftiau rhagorach yn y gangen hon o gelfyddvd ericed yn ein bywyd.— Y Faner. "Ni welwlli eu rhagorach, os eu cystal erioed.Yr Herald Cymraeg. Gellir cael rhestr o'r enwau ynghyd a'r telerau ond anfon at J. THOMAS, 53, St. Anne St., Liverpool. Y SWYDDFA YMETJDOL GYMREIG. lax BYDDED hystys 'r Cymry a fwriadant ymfudo i America neu Awstvalia, ein bod yn bookio am y prisiau isclaf yn Lerpwl gydag ager a hwyl-longau gan llyny, goi- elweh na thaloch ei.ch blacndal i oruchwrl- wvr yn Nghymru. Os gwnewch, pwy sydd i ofalu am danocn pan yn Lerpwl, lie y mae Rawer yn 1y\Ý ar F hyn a yspeiliant 1 Cewch bob hysbysiwydd trwy ddanfon llythjrr a postage stamp at LAMB & EDWARDS, Brokers, 41, Union Street, Liverpool. Yr vdym ni, y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno i bob ymfudwr o Gymru ymddiried eu gofal i'r boiuddigion ucliod, am y gwyddom y cant bob chwareu teg tra dan eu ,:o!al. THOMAS LEVI, Treforis. DAVID SAUNDERS, Liverpool, gynt o AberJar, Gweiniclog y Mothodistiaid. JAMES OWENS, Liverpool, gynt o Aberdar, Gweinidog y Bcdyddwyr. NOAH STEPHENS, Liverpool, gynt o Sirhowy, Gweinidog yr Annibynwyr MEDDYGINIAETH RYFEDDOL DRWY BELENI HOLLOWAY: ACHWYNIADAU Y GERI A'R AFU, Yn fynych arweiniant i'r rhywiogeathau gwaethaf o ddy- Oddefiadau dynol,eto cynifer a gystuddir yn y wedd hon heb ;wybod am foddion gwellhad ag ydynt wedi eu gosod o fewn tu cyrhaedd. Dylai y cyfryw gymeryd ychydig flychau olr Peleui hyn, yn ol y cyfarwyddiadau a roddir yn y llyfrau, a'u Siachwyniadau yn fuan a'u gadawant.—Ya fyr, gellir trechu y rhan fwyaf o ddoluriau a ddygwyddant i'r cyfansoddiad ynol drwy eu cymeryd, kjHWYDDIADAU Y DYFRGLWYF A CHYFNEWIDIAD BYWYD. Mae hwn yn gyfnod mwyaf peryglus yn mywyd benyw; mae yn dinystrio miloedd. Mae yr hoil wlybyrwch tew yn casgiu yn nghyd, ac fel y llanw, yn ysgubo ymaith iechyd, a b:ywyd « hUll, os na rwystrir hwyut yn amseral ac effeitliial. Y fedd- yginiaeth fwyaf sicr at yr arwyddion peryglus hyn, yw Peleni Holloway. Yn arfogedig a'r feddyginiaeth fawr boa, eir trwy y tanbrawf hwn, ac aclferir y dyoddefydd unwaith drachefn i gyflawn iechyd. liae y pcleni hyn yn gy-fartal elfeithioi i'n toll aehwyniadau beny vividd, ac ataliadau ar doriad gwawr gwreigdod. GIAU AC ISELDER YSPRYD. Cynifer o filoodd a ddyoddefant oddiwrtii fathau o iselder yspryd, yn frwisgo ffurf o cllyll iddynt en i.unain ac i bob peth «'u haingylc'a, hob wybod bet'li tydd tyddhad i'w dyoddcfiadau. Tr cyfryw mae peleni Hollaway wedi p oli yn fendith mewn jachosion dirifedl. Drwy dd:fnyddiad cyson o'r peleni an- TELhrisiadwy hyn, a rhoddi sylw priodol i iwyd a threfn, daros- ityngir yr achosion gwaethaf ya fuan i alluoedd nerthol y feddyginiaeth hon, daw cyfansoddiad mwamal yr ymonydd yn dawel, a'r dyeddefydd unwaith drachefci i fwynhau iechyd, fel yn nyddiau ieuenctyd. 'Peleni ILolloway ydynt y feddyginiacth oreu a adnaby idir at y doluriau canlynol ,Cryd Dyfrglwyf Rhwymiad yr Colig Croendoriad Anhwylderau Ymysgaroedd Dolnr rhydd Darfodcdigiieth Menywod Twymynau o L^ewygon Dolur pen yr Envniadau bob math Troedwst Aftl Clwy'r <Jlwyfmelj,Ti Llynwst Gyddfau poenus Ataliad dwfr Marchogion Y Gymalwst Gwendidau Y Garcg a'r Œwy'r brenliin Gwendid oddiwrth bob Garcg Ail arwyddion Y Ddanodd achos Anhwyldemu Cornwydydd Dirgel-gwd Caethder Y Geri Diffyg treuliad &a. Ymysgaroedd Doluv Gwertliir yn sefydliad y Professor Ilolloway, 246, Strand, (near Temple Bar,) London, ac 80, Maiden-st., New York. Hefyd gan bob Ffervliydd a gworthwyr meddyginiaethau drwy y byd gwareiddiedlg, am y prisiau canlynol :—Is. lje 2s. 6c., 4s. 6c., lis., 22s., a 38s. y blwch. Mae cryn arbed trwy gymerj^d y rliai mwyaf. D.S.—Mae cyiarwyddiadau i hyfforddi y cystadlcuwyr yn Viihob dolur yn gysylltiedig a phob'blwch THE ZOOLOGICAL GARDENS ESTATE J- is now laid out in BUILDING PLOTS for the the erection of Dwelling Houses and Business Premises. Freehold. Advances will be made.- Apply to Messrs. Williams and Jones, Castle-stree WHITBY, WILLIAMS, & WATSON, 27 to 31, DALE II STlilSET, beg to intimate that they have OPENED their SHOW ROOMS with an extensive Stock of LOOKING GLASSES, TOILETS, &c., which for cheapness, superior workmanship and finish, cannot be surpassed; being also of their own manufacture they can with co ifidence recommend them.-Gln::s Shades and Window Glass of every description. CYMANFAOEDD YR ANNIBYNWYR, yn cynwys eu hanes ar Llythyrau o'r declareu hyd yn ddi- weddar, trwy Dde a Gogledd Cymru, i ymddangos mown tua 5 Rhan, Swllt y Rhan. Mae y ddwy Ran gyntaf yn baroJ, ac anfonir hwynt yn ddidraul gyda'r post am eu gwerth mewn stamps. Rhodilir yr elw avferol i ddos- parthwyr, Pob archebion (orders) a thaliadau i'w cyfeirio i—liev. J. Ll. James, Whitchurch, Cardt,fr. [l-J Newydd ei Gvlioeddi, rlUS SWLLT, ail argraffiad o'r ADRODDIADUR, LI.YI li at wasanaeth y Darlleniadau Ceiniog, y Cyfarfodydd IJenyddol, a'r Ysfrol Sabbothol, yn cynwys dros gant o I f'f'amau Ilhyddieitbiol a Barddonol, wedi eu dethol o weithiau y prif awduron, gan J. ~D..Tones, Huthin. i 1)anfonir y Hyfr yn rhad trwy y post ar dderbyniad 13 o I ftanins. OCTOBER, 1867. BHYAM is prepared to submit for the inspection of the • publia an Immense Assortment of OVERCOATS, suited to the variable temperature of night and morning in the month of Oetober. The Stock has been manufactured within the last month, and is quite new, made up and trimmed in the latest flYhion. B HYAM, TAILOR, CEOTHIER, HATTER, AND OUTFITTER, 97, LORD-STREET, LIVERPOOL. HTAM^S JVUTTJMN 20s: 1867.. OVERCOATS, made from heavy blue Eiysians. Iftr7 T> HYAM'S AUTUMN 2ul 100/. JJ, OVERCOATS, made from hea-ry Coloured Eiysians. j8fi7 "O HYAM'S AUTUMN -D. OVERCOATS, made from stout Brown Meltons. T8fi7 T? HYAM'S AUTUMN 20i7 1867. B. H OVERCOATS, made from etout Olive Meltons. 1Sfi7 T) HYAM'S AUTUMN 20s. JL>. OVERCOATS, made from Milled Black Devon. is H Y ATm" S AUTUMN 20s 10 JD. OVERCOATS, made from milled Blue Devon. TSfiTTT S"TATMrS AUTUMN 2os: JD. OVERCOATS, made from milled Diago nal Devon. 1Sfi7 J) HYAM'S AUTUMN 2 JD. OVERCOATS, made from heavy Blue Witney. 1867 HIATS" "AUTUMN "20S, B. OVERCOATS, made from heavy Coloured Witney. I8fi7 T> HTA MT' S FlilGES TO it '■ JJ. OVERCOATS are 20s., 25s., 30s., 35s., 08., 50. Ig07 "O HYAM'S "NEW 40l SUITS", 1 '• In the New Cheek Materials. 18(57 "D £ £ 'S N23W 40s. SUITS JD » In the New Mill'd Coatings. 18 6713 IIYAMIS NEW 40S. SUIT S JD. Cut from the New Russell Shape. T> EYAii'S "XEW 4!)s, SLJiTSl in Newest 1867. J5„ Shapes. 10C_ j) HYAM'S NEW 40s. SUITS, In Diagonal 1S67" JD« Does. 1CC„ T> HYAM'S" NEW 40s. SUITS, In Black 1867. J3# Mill'd Cloth. ion 1> HYAM'S NEW 40s. SUITS, In Treble lao/. J3b Eaced Faney Meltons. 1867 B I-IYA-.INI'S NEW 40s. SUITS, Suitable for _L> « Business Purposes. HYAM'S NEW 40s. SUITS, Suitable for 1867. Travelling Purposes. JDe HYAM'S BUSINESS REGULATIONS. All Goods arc marked in plain figures the lowest selling price, from which no abatement can be made. Any Garment bought and taken away, if not satisfactory, will be exchanged, if not worn or injured. On Saturdays the Establishment is closed until Dusk, when the Business is resumed until Eleven o'clock. W ATOnES! WA T CIIII:S! CLOCKS! CLOCKS! ANTHONY WHITE, Gwueuthurwr Cyfamvarlhol Oriorau ac Awrleisiau 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, A DDYMUNA yn ba,rehus hysbystt y cyhoedd trwy Gymru, ei fod wedi prynu am arian parod, gyda gostyngiad dirfawr yn y prisiau arferol yr Oriaduron a'r Awrleisiau canlynol :— 500 0 WATCHES ART AH HORIZONTAL, wedi eu pemu mewn pedwar o dyllau, am 31s., yn rhad drwy y llythyrfa i ur.rhyw barth o'r wlad. Ni werthwyd yr Or- iorau hyn ei-icted o dan ddau gini, a gwarentir hwy am bum' mlynedd. 300 0 WATCHES HUNTIO mewn cauadau dwbl trvmion, awi ••12?., gwerth 50s., gwarantedig am 5 mlyn- 300 0 PATENT LEVER WATCHES Seisnig o'r gwneuthuriad goreu, wedi eu gemn^'u capio, am 23 10s. eithaf gwerth £ 4 4s., a cliyda chaB.:1dau huntio dwbl am £3 lis. gwerth 24 1.Os. Rhoddir gwarantiad ysgrifen- edig am 10 mlyned gyda'r oriorau hyn Hefyd tua 700 o GLOCIAU ALARWM, mewn cau- adau Mahogany a Rosewood, yn dangos yr amser ao hofyd yn alarwm, am 3s. 9c., 5s. 6c., 6s. 6c., 8s. 6c., a 10s. 6c. Y mae yr awrleisiau y rhai rhataf a goreu a gynygiwyd erioed. Anfonir yr oriaduron yn rhad a dyogel trwy y lly- thyrfa ar dderbyniad Post Office, taledig i ANTHONY WHITE, 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, SEFYDLWYD 50 MLYNEDD. Gellir cael rhestr o Watches, Clociau, Gemau, &c., yn rhad drwy y Post. Gwerthir yn gyfanwerthol i fas- nachwyr. [1- J CYFARFOD CHWARTEROL MON. pOHIRIWYD y CYFARFOD uchod yn Llanfoch- vX ell o'r 5ed hyd yr lleg a'r 12ied o Dachwedd, o herwydd bod ffair yn arferol o gael ei chymial yn y pentref ar y dyddiad cyntaf. Ö 01 Manaw. THOMAS WILLIAMS, Ys^rifenydd. A AMERICA. SWYDDFA YMFUDOL GYMIiEIG, SIMON JAMES, 25, UNION STREET, LIVERPOOL. ADDYMUNA ddatgan ei deimladau dio-lchgar am y gefnog- A aeth y mae wedi ei gael; hefyd dymuna wneuthur yn hysbys ei fod yn parhau i Bookcio gyda'r okger a'r Hwyl-longau i America, Awstralia, &c., am y prisoedd iselaf yn Liverpool. Gellir cael pob hysbysrwydd am y clud-dal, ainser hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon llythyr yn cynwys un stamp i'r cyfeiriad uchod. Bydd i'r sawl a ewyllysio le cyfleus i drin ymborth cu hunain, yn nghyda llety cysurus, am y prisiau iselaf yn Liverpool. Hefyd, lie i gadw eu luggage yn rhad. Yr ydym ni y rhai y mae ein henwau isod, yn rlymuno cvmeraifwyo Mr. James yn galonog i sylw Ymfudwyr, gangwbl grcdu y bydd iddo roddi peb boddlonrwydd i'r cyhoedd, Parcheaigion W. Thomas, Liverpool Itecs Evans, eto W. Harris, lleolyfelin Dr. J. E. Jones M.A., Merthyr E Evans, Dowlais J.J. James, ryle E. Thomas, Casnewydd W. Roberts, Penyparc T. E. James, Glynnedd W. Roberts, Blaenau .). G> Owen, Rhvl '\Y, Morgan, ]).1> Caergybi I). Price, Blaenffos J. Lleyd, Merthyr J. Jones fSiatbetcs) Rhymni H. A. Jones, Abertawy Gweinidogion y ncdyddwyr. Oddiar fv ngwybodaeth o'r G sveinidsgion ucliod, yn gystal a T i dy tawel Mr. James, y mae genyf i sylw Yaaluf^rr o Qymru. 'I INVISIBLE WORLDS I THE MICROSCOPE SIMPLIFIEDII INSTRUCTION MABE EASY II R A B'S NEWLY-INVRNTED PRIZE MICROSCOPES Are the wonder of the whole scientific world. Gained a prize at the Dudley and Micllaud. Fine Arts and In- dustrial Exhibition, 1866; also awarded a prize at York Exhibition, 1866. Awarded highest prize Aledal at Leeds Exhibition, 1867. See Opinions of the Press below. The Birmingham Daily Gazette, August 6, 1866, gays:- "In the Front Room (Dudley and Midland Exhibition) we notice a singularly powerful Microscope, exhibited by Mr. RAE, of Glasgow. Its magnifying power i-s 30,000 times, and its cheapness and durability must make it a most desirable ob- ject for the working classes—who care for scientific pursuits- to obtain possession of." 1 he Dumfries-shire and Galloway Herald and Hegister, August 10, l"86û, says :—" We have just had the opportunity ef essanaimng one of the beautiful little Microscopes made by Mr. RAE, and exhibited at the late Glasgow Industrial Exhi- bition. Its Bstwjasliing small compass, and great magnifying power, combined wilih complete distinctness, together with its cheapness, are its most i>«miiaeiit pro-pertics. It magnifies, we are informed, no less than30,ûOO times, aIAl it is quite suitable for the examination of the minutest objects, such as Ruimaleulæ, winps and antenoe of insects, chemical crystals, &c., &c. Aloag witil the ii-istruireiit, Mr. RAE supplies a book of in6trw«ti«ns, which will serve as a gu'de to the observer." The Dudley Guardian, August 15, 1&66, devotes thirty lines ,f its valwofeie space to the of RAE'S new ;\}icroscope, and ends by sayingTliis aamirable Microscope, which is of a nigh, magnifying power, will be found most useful and enter- niag taining and, we may add thfit a great variety of experiments wiay be carried out by using this invaluable vade merum, the price of which, 2s. 6d., places it within the power of almost the poorest of the w«rfcsrag The Forks-hire ehtzctte, October 6, 1806, in giving a descrip- tion of the Yodtaftire &hibition, says:A great boon to the public has been aiiorded by ihea-ns of Mr. RAE'S •sewly-iavfiifed Microscope 'Ihe latter instrument has until recently only been in the hands of experts or students; their complexity ef eonsfcraotion and elaborate workmanship in most cases ca, n cost&mcss Wliich uttcfly placed them out of the of a working man, whg would otherwise have delighted to amuse hiayteTf and family with th se glimpses of the woa- iieful and invisible wørhl, attractive alike to the lettered and unlettered. The IiIi«roscepe in ques1:i<ó)n is a very insign-ifieant ef mccbraism, 40sily adjusted, simple in its construction, scarcely kable tc £ mgmDcbt, and we can truly vouch for their imaienfie assftjdfylng power. A si:all monad is made to iook very large ikdeed, and the action of the internal organs of the vorticella lian be clearly defined. 'This little inatrxinent rejects all the complexity of rack and pinion, screws, con- densers, stages, reflectors, forceps, and the other mysterious appliances of a compound microscope; for the spectator has simply to place his object—say a cheese n-Lite-on around piece of glass absut the size fif a shilling, screw on a brass cap, look through a very s-mal-l hole, in which is a highly polished glass lease, and then the object is perceived, magnified at kast 30,000 times. The price is but 2s. Gd., and we can, from actual use of them, strongly recommend them to our readers." The above Instrument may t'e had from the Maker at 5s. 6d. each, or free by post for 37 st<lrnrS, w,th Book of Instructions. RAE'S NEW PRIZE ACHROMATIC FIELD GLASS (Binocular)., with leather case, compiete. Price, 14s. 6d.; free by parcel, lSs. Od. ItAE'S NEW TOURIST'S TELESCOPE (Achromatic). Price, 4s. 6d. and 6s. Cd j carriage 18. extra. RAE'S (OWN MAKE) LADY'S GOLB HORIZONTAL WAT Gil, £ 3 10s. GENTLEMAN'S GOLD LEVEH, Jewelled in 10 actions, warranted for two years, jS6 6s. FIJ"LST-C.LASS SILVER WATCH, £ 2 2s., warranted, carriage free and in- sured. N.B.—All kinds of Optical Instruments at half the ordinary prices. Printed Lists of upwards of One Thousand Testimonials may be had by sending stamped directed envelope. THE ADDRESS— <S A E & CO., MANUFACTURING OPTICIANS, WATCHMAKERS .ci.?il JEWELLERS, No. 15. ENGLISH STRKET, CARLISLE. JglVANS AND COMPANY. FAMILY MOURNING DEPARTMENT CONTAINs A large and carefully selected Stock of FAMILY AND COMPLIMENTARY MOURNING MATERIALS. MOURNING MILLINERY IN GREAT VARIETY. • Funerals completely Furnished, Arranged, and economically conducted- EVANS & COMPANY, LONDON-ROAD, FRASElt-STREET, WILDE-STREET. THE NEW PROVISION WAREHOUSE. I L L I A WILLIAMS B K O T HERS, 11, MARKET PLACE SOUTH, BIRKENHEAD, PURVEYORS OF HOME & FOREIGN PROVISIONS. Beg to call special attention to their stock of WILTSHIRE AND CUMBERLAND HAMS AND BACON. And also to a choice selection of Stilton, Gloucester, Cheddar, and Cheshire Cheese. Family orders promptly attended to. JOHN WY N NE SILK, MERCERY, DRAPERY, AND MILLINERY ESTABLISHMENT, 23 & 25, BRUNSWICK ROAD, LIVERPOOL DEPARTMENTS: Silks Shawls Mantles Bonnets Millinery Ribbons Flower-3 Hosiery Gloves Underclothing Fancy Dresses Stuffs Laces Parasols I Furs Umbrellas Linen Calicoes Flannels Smallwares FAMILY AND COMPLIMENTARY MOURNING. ALL GOODS MARKED IN PLAIN FIGURES. [f Parcels sent Carriage Free to all parts of the country. QIIATIIAM PERMANENT BUILDING SOCIETY. Established December 12th, ISr)2. TllVSTKES. Mr. J. P.. Mtflladew, ilr. William Parry, Mr. John Roberts, Mr. Chas. W. Boote. PHESIBKN r.—Mr. John Roberts, 61, TIopo Street. Tit Henry Williams, 190, Breck Road. The Society was established four years last Christmas. an<? has always paid Seven per Cent, dividend. The Capital of the Society as per last Report was F,116,407 5 ,mcl amount outstanding on Mortgages £ 129,680. The balance of Profit, after paying the divideii 1 and all ex- pens s, ivas XIO,889, and the financial position of the society improved during the year £ 1,277. Subscriptions received from Christinas to May 3rd, £ 32,000. Amount advanced on Mortgages during the same period, £ 34,195. In addition to the ordinary shares, preference shares are issued bearing a guaranteed fixed dividend of five-and-a-hal/ per cent. Copies of report and prospectus may be had, and shares taken at any time, on application to the Secretary, J. LLOYD JONES, > Accountant, 6, Lord Street. MEDDYGINIAETIJ .-Dyna air melus i bob elaf, ac yn neillduol i'r rhai a boenydir am fisoedd a blynyddoedd gyda'r anhwyl- derau gewynol, a chan fod y cyffuriau a ddeinyddir yn gyflrediii yn analluog i'w symud, da genym allu hysbysu y cyhoedd fod Mr. Jarvis, Canton, drwy ei ddull newydd ae eifeithiol, wedi llwyddo i wellhau canoedd 0 gleifion ar ol i bob dyfais arall fethu, fel y prawf y lluaws tystiolaethau sydd yn ei feddiant, oddiwrth feddygon, gweinidogion, a boneddigion o 1 0 )n barch a dylanwad. Gellir cael, rhestr o hon-ynt ond anfon UD. stamp at Prof. Jervis, M.O., Canton, Cardiff. Hefyd, dymunir hy&bysu fod Mr. Jervis wedi darganfod ineddyginiaeth anmhrisiadwy at wella ARCHOLLION Y SIGIADAU, a BRITCIAU. Y mae JARVIS'S OLUM ANi-mm wedi gwneya gwelliadau rhyfeddol yn barod, ae nid yd-yw ond darganfydd- iad diweddar. Gwerthir ef dan nawdd y llywodraeth, a gellir ei gael trwy unrhyw Eferyllydd, neu gan y perchenog, Prof. Jeryis, M.G., Canton, CardiiL fiROMWELL PERMANENT BENEFIT BUILDING U SOCIETY. TRUSTEES. Mr. John Jones, 32, Castle-street, Mr. Henry Stuart, Hope-street, Mr. John Robinson, Birkenhead, 1fr. John "Williams, Loid-street, Prs8IDKNT.—Mr. John Jones, 32, Castle-street, XuKAsCREa.—Joseph Hartley, Commutation-row, COMMITTER. Rieliard Corif-h, Laurel Cottage, Smithdown-lane, William Urown, 22, Chapel-street, James Coliicson, 126, Bold-street, John Evans, Public Offices, Cornwallis-street, John Jones, 142, Vine-street, Hichiard JOKCS, 1, Bridson-street, C. Mitchell, jun., Duke's Dock, Joseph Price, James-street, John Reid. 17, Old ilall-street, E. Pierce, 33, North John-street, SI. Woodward, 54, Mill-street. The Meetings of this society are held on the First Monday in each month, in the office of the Secretary, from Six to Half- past Six o'cloek in the evening. Withdrawals promptly paid. Dividends payable on the first Monday in July. At the end of last year a dividend of 7 per cent wa, paid. Preference Shares granted at a fixed rate of interest, payable as mav be agreed. Copies of the Rules, Annual Report, and any other informa- tion, may be obtained, and shares taken, on application to the Secretary, EDWARD CROSLAND, Accountant, 21 1 larri 11 gton-s treet- GREAT WESTERN PERMANENT BENEFIT BUILDING SOCIETY. Established according to Act of Parliament, May, 1862 Shares j610. Subscriptions 10s. per Month. Entrance Fee, Is. Half and Quarter Shares in proportion. Trustees /TIIOMAS LLOYU, Esq. 1 "WM. NICHOLSON. Esq. J J. S;OURFIKLB, Esq. 'THOMAS LESTER. Esa. President J. A. COLLARD, Esq. Treasurer Mr. A. H. HAPRISOK Surveyors, ( Mr. TIIOM:AS LLOYD. j Mr. J. SCOUKFTRLD. Hankers, THE NORTH BANK. Secretary, J. C. DAULBY, Morocco Villa. Fairfield, and 17, Sweeting Street, Liverpool. Reserve Fund, 7 J per cent. 011 Liabilities. Dividend, 7 per cent. £5 per cent. Interest allowed for Loans. Shares may be taken up at any time, on application to tlna Secretary, at the above address, or at the Liverpool Law Association Rooms, Cook Street, the 1st Tuesday in eaoU month. SECOND STANDARD BENEFIT BUILDING SOCIETY. (SEFYDLWYD TACHWEDD, 1864.) yjIDBIRIEDOLWYR. Mr. W. C. Miller. Timothy Hyan. Mr. Robert Price, William Hood. LI-WY-DD—Mr. Seth Bennett. TIIYSORYDD—Mr. J. E. A. liogers. ARCilWILYDD-Mr. B. J. Owens. CYFREITHIWB.—Mr. James Howe. PWYLLGOR. Mr. Edward Parkin. John Morris. Thomas Bulloek. David Jones. | Mr. George Owens. I" Thomas Charles Smith. John Heap. Mr. James Smith. Cynhelir cyfarfodydd y Gymdeithas ar y nos Fawrth olaf yn mhob mis, o haner "awr wedi saith i haner awr wedi wyth ar y gloch. Llogelw (yr hwn sydd wedi bod yn ol saith punt y cant er sefydliad y Gymdeithas) yn daladwy yn flynyddol yn mis Tachwedd. Y mae holl Gyfarwyddwyr y Gymdeithas hon yn hollol ad- nabyddus, ac yn brofedig fel cyfarwyddvyr Building Societies, Gellir cjmmeryd shares newyddion, a chael pob gwybodaet4 (ingen-rheidiol trwy ymofyn a WILLIAM WILI/IAMS A'I FAB, Ysgrifenyddion, 77, Mill-st, Toxteth Park, LIVERPOOL. CYMANFA'R ANNIBYNWYR LI YER- POOL, 1867. SEF darlun o'r Gweinidogion cynnulliedig, yn nghyda'r rhai cartrefol, wedi eu cymeryd oil yn eistedd gyda'u gilydd, ar gerdyn mawr, 16 wrth 12 inches, mt i'w fFramio. Pris3s., yn ddiogel a didraul trwy y post. Darlun (Carte-Ae-Visite) gwreiddiol (original) o'r diweddar Barch. J. Phillips, Bangor. Hefyd, Memory Card o hono, yn nghyda'i ddarlun ar Garte-de-Visite, 6ch yr un. Gellir cael Carte-de-Visite o'r enwogion canlynol am 6ch yr un, yn nghyda holl enwogion Cymru. o'r gwahanol. enw- adau crefyddol. Anfonir unrhyw ddau yn ddidraul. PAucii. DR. W. REES, Liver- pool, „ J. TllolifA-S, eto „ N. STEPHENS, eto E. STEPHEN, Tany- marian, γ- „ J. OWEN, Llangefni, D. ROBERTS, Car- narfon, D. GRIFFITHS, Bethel, PARCR. DR. T. REES, Aber- tawy, „ P. GRIFFITHS, Allt. wen, „ W. MORG ANS, Caer. \yrddil1, 8. E., y goreu a dyn- wyd o hono. „ R. THOMAS, Bangor I I IIWFA MON Vi. AMBROSE. Cymerir tri Carte-dc-V site am 2s. 6ch., neu ddwsm mown clau eisteddiad, 5s. Am gopio Carte-de-Visite, 4s. y dWBln. JOHN THOMAS, Photographer, 53, St. Anne-streot, LIVEEPOOL. iggg- CYNLLUNIAU NEWYDDION AM I8G7. jgfi }íEWN Dodrefn, Esmwythfcincian, Gwclyau, Drychan, &c. gan U R Q U II A E T AC ADAMSON'S Sefydliad Tydclodrefiux Gogledd Lloegr, It a 15, Bold-street, Liverpool. Gwahoddir yn neillduol Peuluoedd a phartion ar fryd dodi'ei'nu eu tai, i ymweled a sefydliad 11 awn URQUHART AC ADAMSOxN'S cyn prynu yn un man arall. Dodrefn eyfaddas i'r Neuadd giniaw, l'arlyrau, Llyfrgelloedd, Ystafelloedd Gwelyau, Nenaddau, Cegiiiau, Swyddfau, a Cliabanau Llongau. Gwclyau Haiarn a Phres, a'u holl angenrheidian. URQUHART AC ADAMSON, Gwneuthurwyr Dodrefn, Esmwyth gadeiriaa^ Gwelyau, Sec., &c, 1:3 A 15, BOID-STBEET, LIVERPOOL. Gweithdy:-Chui-ch-lane. TELERAU TEG I IS.WERTHWYR. Telir cludiad sypynau i'r wlad. Telir sylw manwl a dioed i bob archebion at 10, -1 Longau, ac at ymfudo i wledydd pell.