Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

8" CYNLLUN1AU NEWYDDION AM 1867. S MEWN Dodrefn, Esmwythfeinciau, Gwelyau, Drychau, &c. gan "JJRQUHAET AC ADAMSON'S Sefydliad Tyddodrefnu Gogledd Lloegr, 13 a 15, Bold-street, Liverpool, Gwahoddir yn neilldnol Deuluoedd a phartion ar fryd dodrefnu eu tai, i ymweled a sefydliad llawn URQUHART AC ADAMSON'S cyn prynu yn un man arall. Dodrefn cyfaddas i'r Nenadd giniaw, Parlyrau, Llyffgelloedd, Ystafelloedd Gwelyau, Nenaddau, Ceginau, Swyddfau, a Chabanau Llongau. gwelyau H aiarn a Phres, a'u holl angenrheidiau. URQUHART AC ADAMSON, Gwneuthurwyr Dodrefn, Esmwyth gadeiriau, Gwelyau, &c., &c, 13 A 15, BOID-STREET, LIVERPOOL. Gweithdy:—Church-lane. TELERAU TEG I IS-WERTHWYR. Telir cludiad sypynau i'r wlad. Telir sylw manwl a dioed i bob archebion at Longau, ac at ymfudo i wledydd pell. YMFUDWYR. 14, Galton Street, Liverpool. ELIAS J. JONES AC N. M. JONES, ATL (CTMRO GWTUT), DDYM uNANT hysbysu pawb fwriadant Ymftido o Gyraru, y ceir pob hysbyisrwydd s chyfarwyddyd am brisoedd y at wloolad, gyda Hwyl neu Ager Longau, i America, a gwahanol Wledydd y Byd, drwy anfon Llythyr, yn Qymraeg neu Saesneg, rn cynnwys po-tage etamp, i'r cyfeiriad uchod. Gall yr ym- fadnT gael lie eysurus i lettya mewn ty taw el am bris rhesymol. Hyderir. drwy y wybodueth a feddant o'r Fasnaeh Ymfudol yn y wlad hon ac yn America, y byddant yn alluog i gyflawni *» ayledswyddau yn dt ilwng o bob ymddirieJ a chefnogaeth. Cymmeradwyir y ty a'r Goruchwylwyr i sylw y Wlad gan y BOneddigion canlynol Parch Samuel Davies gweinidog y Wesleyaid, a chadeirydd y Dalaeth Oj-led'Sol. Fare John Thomas Liverpool. Parch. Jona Morgan, Cwmbach Aberdar. Parch. John Ree., Treherbert, Pontypridd. Cofier y cyieiriad.—Messrs. Jones, & Co., 14, Galton Street, Liverpool. D.S.—Cyfarfyddir a phawb a ymddiriedant eu gofal i'r Goruch- lwylwyr uchod ar eu dj fodiad i Liverpool. RO BERT DAYIES, FAMILY GROCER, TEA & WINE MERCHANT' 75, PRESCOT STREET, LIVERPOOL. Wrth gyflwyno ei ddiolchgarwch i'w gyfeillion a'r cr- hoedd am eu OQfuogacth galonog am y chwe' hlynodd iweddaf, dymuna eu sicrhau na esgeulusa. yr ymdiech a r gofal mwyaf i gael y nwyddau goreu am y prisiau Biwyaf rhesymol, a gwna astudio i gadw ymddiried a ehefnogaeth gyffredinol. Sylwer—TE O'R PATH OREU am y prisiau 2s., 26. 6d., 3s., 3s. 4d!, a'r goreu am 3s. Sd. y pwys. Y COFFI GOREU Is. 4d., Is. 6d,, Is. 8d. y pwys. Nwyddau eraill o'r fath oreu am y prisiau mwyaf rhesymol. Anfona bob nwyddau i'r pellder o bedair miUdir oli fasnachdy yn ddidraul, ac anfona nwyddau i wnrhyw orsaf yn y dywysogaetli yn ddidraul, os cynwysant werth 40s. o De, Coffi, a Spices. Cymerir y gofal mwyaf wrth bacio nwyddau, fel na feyddo y naill yn niweidio y llall. Ceir cofrestr o'i holl Bwyddau ond ymofyn am dani. Gwinoedd o bob math yn ol prisiau gostyngol Llundain: PER DOZEN QUARTS. Sherries, 17s., 21s., 25s., 28s., 30s., 36s., 40., 42s. Ports. 17s., 21s., 26s., 30s., 36s., 42s. Clarets 13s. 15s. 18s. 20s. 2-1-s. 26s. 30s. 36s. 40s. Champagnes 34s. 40s. 48s. 60s. Moets and other high class Brands from 60s. Teilynga y gwinoedd liyn sylw pawb, ac yn neill- duol y rhai sydd yn gofalu am y Cymundeb, oherwydd eu rhagoriaeth a'u prisiau tra isel. J OSEPH B. O'NIEL. General Broker, PACKER AND REMOVER OF FURNITURE By SPRING VANS AND W AGGONS, With Water-proof Covers, to and from all parts. PECIR A SYMUDIR POB MATH ODDODREFN gyda'r gofal mwyaf i unrhyw barth. Cash advanoed and Eariaiture Warehoused. PRYNIR neu NEWIDIR POB MATTI o DDODREFN Comcay Street, Birkenhead. CYFARFODYDD. CYNHELIR CYFARFOD CENHADOL nesaf Sir Aberteiii yn Horeb, ar ddydd Mercher a Iau, yr 16eg a'r 17eg o Hydi-ef. Y gynhadledd am 10 o'r gloeh ?Tdyddc yntaf. Dymunir presenoldeb gweinidogion yr Undeb, ac eraill fyddo yn gyfieus ar ar aehly-ur. T. PHILLIPS. Gwnewch brawf arno unwaith,a chwi a'i defnyddiweh yn wastad. BRISTOL PACKET TE-A. f DIM OND FINE, 2s. 2g. Y P WYS. I 0 DAU FATH. I OIIOICE IMPORTED 4s. Y PWYS. fflewn Sypynau 2 wns, chwarferi, haner pwysi, a phwysi. SYDD yr Arwydd Masnachol uchod yn ddigon o warantiad am De o ansawdd da. Y mae i'r ddau fath gryf- der neillduol, heb ynddo ddim annymunol, ac arogl naturiol rhagorol heb gymysgu te arogledig ag ef. Nis gellir cael Te gwell mewn un modd, nac am unrhyw bris, na'r un a werthir am 4s. y pwys. Gwerthir ef gan oruchwylwyr yn mhob tref. mte&M ?.oV4'1UAi±>j-l Cyianwerthwr J. BRYANT, Redcliff Street, Bristol. L-TDDIADUR YR ANNIBYNWYR AM 1868. CYHOEDDIR ef eleni, fel y blynydda,u blaenorol, mewn dwy ffurf-un mewn llian am 6c., a'r llall mewn croen hardd, gyda chauad, a llogellau, a phapyr gwyn llinelledig at gadw cofnodion neillduol ar y diwedd am Is. 6c. Heb law yr hyfforddiant arferol a gynnwysir ynddo, ychwanegir taflen at gyfrif on teuluol. Rhoddir ychwan- eg o'r Cymdeithasau Crefyddol ynddo. Ac os gellir eu cael, dodir ynddo y ffordd i gyfeirio llythyr at bob gweinidog Annibynol Cymreig yn America. Bydd yn barod diwedd Tacliwedd, 1867. Anfoner pob archebion at Mr. W. HUGHES, Dysged- ydd Office, Dolgelley. A noder, yn eglur, pa nifer o bob un a ddewisir gael. Byddis yn ddiolchgar am bob cymhorth i wneud y Dyddiadur,' a dymunir am i bob hyftorddiant a phob adgyweiriad i gael eu gyru at-Rev. JOHN DAVIES, Mount Stuart, Cardiff. Marwolaethau gweinidogion, svmmudiadau. uvddiadau. sefvdliad eelwysi neu gangen- i au o eglwysi o'r newydd, agoriad capelau, gweinidogion heb ofal eglwysig, pregethwyr cynnorthwyol, cyfeiriad- au llythyrau at bob gweinidog, a'r Sabbath cymmundeb yn Ionawr 1868. yw y pethau y dymunir yn neillduol am hyfforddiant o barthed iddynt. Bydd raid i bob sfwybodaeth i fod mewn llaw erbyn y 7fed o HYDEEF, 1867. Caerdydd. J. DAVIES. CYFARFOD CENHADOL. BWRIEDIR cynnal y CYFARFOD CENHADOL perthynol i Annibynwyr Sir Gaerfyrddin eleni, yn Bethlehem, St. Clears, ar ddyddiau Mawrth a Mercher, yr 22ain a'r 23ain o fis Hydref. Y DREFX.- Y dydd cyntaf, cynhadledd am 11. Ar- eithio ar y genhadaeth am 2. Pregethu am 6. Yr ail ddydd. Am 10, wedi defosiynau,. pregeth genhadol. Wedi hyny, pregeth ar y cymmundeb; ac yna cymmundeb rhydd i bawb fo yn earu Crist a'r Gen- hadaeth Gristionogol. Cyfarfodydd drachefn am 2 a 6. Casglu yn mhob odfa er cynnorthwyo I gludo y new- yddion am y groes a'r goron ddrain' i dywyll leoedd y ddaear. Bydd y trains yn gyfleus o bob cyfeiriad y gyrir hwynt, erbyn 11 neu 2 o'r gloch, fel y byddo amgylch- iadau y frawdoliaeth yn caniatau iddynt ddyfod. Da frodyr, deuweh ar hyn o gais! gwelwch y bydd yma waith i lawer. Deuwch a chynnifer o ffeithiau dyddor- ol am y Genhadaeth a alloch weled a chofio, gan mai dyna bwne y cyfarfod. S. THOMAS, Bethlehem. St. Clears. Medi 20, 1867. NADOLIG YN NGHYNWYD. CYNHELIR CYFARFOD CYSTADLEUOL yn y lie uchod Ddydd Nadolig, 1867, pryd y gwobrwyir y buddugwyr ar y testynau canlynol, yn nghyd ag. am- ryw eraill. 1. Offru-m wrth gladdu ei ddechreuad, yn nghyd a'r lies neu y niwed sydd yn c.eilliaw o'i arfer. Gwobr, 12s. Rhoddir y wobr hon gan Mr T. Griffith, a'r Parch. J. Lewis, Cynwyd. 2. Can i'r Ysiuoci wr. Gwobr yn ol teilyn^dod. Geliir cael yr holl destynau, yn nghyd a'r program, ond anfon 2 stamp ceiniog i'r Y sgrifenydd LEWIS ROBERTS, Brook Street, Corwen. CY14ARFOD CHWARTEROL MON. GOHIRIWYD y CYFARFOD uchod yn Llanfecli- ell o'r 5ed hyd yr lleg a'r 12fed o Dachvvedd, o herwydd bod flair yn arferol o gael ei chynnal yn y pentref ar y dyddiad cyntaf. Manaw. THOJIAS WILLIAMS, Ysgrii'enydd. EISTEDDFOD BETHEL, VICTORIA, GLYN EBBWY. 'I. Cynhelir yr Eisteddfod uchod '¡ DDYDD NADOLIG, RHAGFYR 25AIN, 1867. PRIF DESTYNAU :— Am y Farwnad oreu i'r ddiv eddar Mrs Jeffreys, prjod y Parch. Thomas Jelfreys, Glyn Ebbwy. -Gwobrj £ 5 0s. 0c. I'r C6r a gano oreu In gohn? t.o my dreary bed,' a Codiad yr haul.' Cwobr £ 6 0s. 0c. Am fanylion pellach gwel y Programme, pris csiniog, i'w gael gan Mr. METII. LEWIS, Briery Hill, Ebbw Val<, Mo I. PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY 62, Ludgate Hill, London, E.G. Founded 1848. Capital, 9100,000.-Anniial Premium Income, £ 155,000.—New Premium Income for 1866, £ 62,264 16E. 5d. The extraordinary rapid progress of the Company attests the estimation in which it is held by the public, and the large amount of new business transacted is the best evidence of tha popularity of its principles, and its adaptability to meet the re- quirements of assurers. HENRY HARBEN, Secretary. Agents wanted in unrepresented districts. Apply to the Superindent, RICHARD PARKINSON, Tranmere Park, Birkenhead. Y GANWYLL.' DYMUNAF HYSBYSU drwy gyfrwng; y TYST, i'r rhai sydd yn gwneuthur ymofyniadau yn nghylch y Ganwyll—y bydd iddi ddyfod allan mor fuan ac y daw nifer digonol o enwau i ddwylaw y Cyhoeddwr. Yr hyn oil a ddywedaf yn ei chylch ydyw, y bydd i mi wneuthur fy ngoreu i daflu goleuni ar y pynciau y cyfeirir atynt yn yr hysbysiadau. Credwyf fod angen am oleuni arnynt, ac awy dd yn .Y meddyliau llawer am ei gael. Mae genyf resymau boddhaol i mi fy hun dros ddwyn y Ganwyll allan yh gyfres, ac nid yn un gyfrol. Golygir fod yr hwn a dderbynio y rhifyn cyntaf yn ymrwymo i dderbyn 6. Bydd at ei ddewisiad i dderbyn y gweddill neu beidio. Gvynaf fy ngoreu i gael'y gwir nis gallaf wneuthur ychwaneg, ac ni ddylwn wneuthur ilai. Ni fydd y 6 ond Swllt. Anfoner eirchion at y Cyhoeddwr—Mr. WM. HUGHES, Dysgedydd Office, Dolgellau; neu at yr awdwr—Rev. J. LEWIS, Henllan, Narberth, Pembrokeshire. J. LEWIS. THE WELSH NEWSPAPER COMPANY, LIMITED. (Registered under the Joint Stock Company' Act, 1862.) CAPITAL, X1000, IN 200 SHAP.ES OF X5 EACH. £ 2 10s, to be paid on application and allotment, he remainder to be ecilled ae) when required. PROVISIONAL DIRECTORS: REV. WILLIAM BEES, D.D., Liverpool, Chairman THOMAS WILLIAMS, ESQ., Merthyr Tydfil. RiiV. ROBERT THOMAS, Bangor. LTEV. JOSHUA LEWIS, llenllan. 0. it. J ONES, ESQ., Llaufyllin. ttev. ELLIS HUGHES, Peninain, Newport. I^LLIS PUGH, ESQ., Manchester. LiEV. W. EYANS, Aberaeron. liEV. JOHN DAVIES, Oardiff. RKV. N. STEPHENS, Liverpool. I (i"/ V/ ■ ItEV. W. ROBERTS, Liverpool. REV. H. E. THOMAS, Birkenhead. < REV. W. MORGAN, Carmarthen. R. WILI,IA-Nls, Bethe"sdg.. [ SOLICITORS: MESSRS. RICHARDSON, OLIVER, JONES & BILL- SON, 10 Cook Street, Liverpool, HONORARY SECRETARY: REV. J. THOMAS, 11, The Willows, Liverpool. AUDITOR: P. M. WILLIAMS, ESQ., Manchester. TREASURER: D. DAVIES, ESQ., 51, Catharine Street, Liverpool. Application for Shares should be immediately, made to the Secretary. NEWYDD EU CYHOEDDI, PElS 2s. 6c. Y CANT. EGWYDDORION Y TESTAMENT NEWYDD, VERSUS GOSODIADAU (DOGMAS) YR EGLWYS: GAw JOHN HAMPDEN, YSW. Hefyd, yr ail gyfres, sef XXI. 0 OFYNIADAU I EGLWYSWYR. Y Gweinidogion Efengylaidd a'r Defodwyr, ar y prif byncias sydd yn y Llyfr Gweddi CyiFredin. Amcan yr ysgrifenydd yw dangos, yn I.-Fod holl wasanaeth, defodau, a defodlyfrau yr Eglwys Sefydledig wedi tarddu o ftynnonellau Pabyddol a phagan- aidd, ac nid o un awdurdod neu enghraifi't yn y Testament Newydd. II.-Tra y parhcir swydd a gweinyddiaethau yr offeiriadaetb, -tra y rhoddir y Sacramentau, fel eu gelwir, iddynt i'w gwei- nyddu,' hyd hyn Y meithrinir Defodaeth a Thwyll-offeiriadaetib (priestcraft) yn yr eglwys. III.-Fod y gair Sacrament yu ymadrodd ffugiol a diystyr heb yr awdurdod lleiaf o'r Ysgrythyr; ac nid oes dim mwy o awdurdod dros ei ddefnyddio am Pedydd neu Swpper yr Arglwydd, nag am olchi traed neu adrodd Gweddi yr Ar. glwydd. IV.-Naa'oedd v ddefod o Fedydd yii arbenig, fel seremoni neu arwydd allanol o olchiad ysprydol, er y goddefid neu y caniateid ei dal mewn eglwysi newydd eu flurfio, neu ew cynnull 0 ddychweledigion luddewon a phaganaidd, ddim yn orchymmynedig neu yn ddealledig i fod yn orfodol ar yr holl oesoedd dylynol—ac nad yw yr hyn a ymddiriedwyd ae s fwriadwyd yn amlwg i fod yn gyfyngedig i'r apostolion ysprydoiedig ddim i'w gyflawni, heb dwyll a thrawsl'eddiant, gan unrhyw gynnrychiolwyr hunan. gyfansoddedig a all ei dylyn. V.-Ei bod yn gweddu i holl Brotestaniaid Cristionogol ym- uno i ymwrthod a'r defodau a'r swyddau gau hyn-ac i ddangos yn benderfynol nad oes y fath beth ag I olleiriad' mewn enw na swydd dan oruchwyliaeth yr efengyl, ond mai dyfais yw o eiddo Eglwys lygredig; ac fod dal un al" olfeiriadaeth' neu sacra. ment' o unrhyw fath, yn wyrdroad ac yn gamddeongliad o ddysgeidiaeth Crist a'i Apostolion. VI.—Ac yn olaf, fod y ddefodaeth eithafol a'r athrawiaethaB pwdr sydd wedi ffynu mor hir yn Eglwys Loegr yn achosi y lath ddyrysweh ac ymryson ynddl, ae yn dwyn y fath warth ar gretydd yn gyffredinol, yn ganlyniadau natunol rhai ymadrodd- IOn yn ei ffurf-reolau hi ei hunan, y rhai a ddaliwyd neu a ddyr. wyd i mewn gan blaid Laud yn 1661 mewn gwrtnwynebiad un- iongyrchol a herfeiddiad gofictus i farn unfrydol y i'uritaniaid, y wiai a gydnabyddwyd gan yr holl Gristionogion dilynol fel yr unig wir a tfyddlawn gynnrychiolwyr o yspryd y Diwygwyr, ac o egwyddorion yr Y sgrythyr y rhai yr oeddynt mor bryderns I w hadferu, Hefyd, gan yr un awdwr, A YDYW FFYDD YN DDYLEDSWYDD ? AC A YDYW Y FFYDD-DDYLEDS W YDD HON YN FFYDD GADW EDIGOL ? H wn sydd fraslinelliad byr ae eglur o drefn Duw i gadw; am wybodaeth o'r hon drefn y delir pob dyn yn hollol gylritol, yn ei berthynas ag ef ei hun a'i gyd-ddyn. Ac fod pob gweinidog yn gyfril'ol am wybodaeth ei gymmydog o r fieithiau hyn, ac nio am ei flydd-am ei deimlad o ddyledswydd, nid am y modd Y mae yn ei chyflawni. CYFFES FFYDD MARTIN LUTHER. (Martin Luther's Confession of Faith, and England's Doom.) Price, 4 copies Id., or 2S. per 100. ARWYDD Y GROES, A'I DARDDIAD. (The Croes, and its Origin, or Church of England-Beware I) Price ld. each, or 2S. 6d. per 100. AWGRYMIADAU I DDEFODWYR A GWRTHDDE. FODWYR. (Hints to Ritualists and Anti-Ritualists.) Price, 4 copies Id., or 2s. per 100. CYFARFOD GWEDDI ARSWYDU8. (A Dreadful Prayer Meeting.) Price íd. each, or 2s. 6d. per hundred. I'w cael gan H. Humphreys, Castle Square, Carnarvon; Humphreys and Parry, Bangor; W. Mack, Park Street, Briml; U. W. Banks, 4 Crane Court, Fleet btreet, London; J. Stevenson, 54 Paternoster Row, London; John Robertson, 8 Grafton Street, Dublin; neu oddiwrth yr awdwr, Cleveland, Somerset. CYMANFA'R ANNIBYNWYRLIVER- POOL, 1867. SEF darlun o'r Gweinidogion cynnulliedig, yn nghyda'r rhai cartrefol, wedi eu cymeryd oil yu eisiedd gyda u gilydd, ar gerdyn mawr, 16 wrtn 12 inches, intiw iiramio. Pris as., yn ddiogel a didraui trwy y post. Darlun (Carle-de-Visite) gwreiddiol (original) o'r diweddar Barch. J. PiullIps, Bangor. Helyd, Memory Card o hono, yn lighyda'i ddaiiun ar warte-de-V isite, OEH yr un. Gellir oael Carte-de-Visite o'r enwogion canlynol am 6cb yr un, yn nghyda holl enwogion Cymru. o'r gwahanol enw. a-dau crefyddol. Anfomr unrnyw ddau yn ddidraul. PARCR. DR. W. REES, Liver- .PARCH. DR. T. REES, Aber- pool, ,i. THOMAS, eto N. STEPHENS, eto E. STEPHEN, Tany- marian, „ J. OWEN, Llangefni, D. ROBERI'RI, Oar- narfou, „ D. GRIFFITHS, Bethel, tawy, -1 P. GRIFFITHS, AUt. wen, „ W. MORGANS, Caer. fyrdd.n, „ b. R., y goreu a dyne wyd o bono, R. THOMAS, Bangor H W FA MON 11 W. AMBROSE. Cymerir tri Carte-de-V: site am 2s. 6ch., neu ddwsin mewn dau eisteddiad, 5s. Am gopio Carte-de-Visite, 4s. y dwsin. JOHN THOMAS, Photographer, 53, St. Anne-street, LIVERPOOL. Newydd ei Gyhoeddi, PRIS SWLLT, ail argraffiad o'r ADRODDIADUR, f LYFR at wasanaeth y Darlleniadau Ceiniog, y Cyfarfodydd Ji-i Llenyddol, a'r Ysgol Sabbothoi, yn cynwys dros gant o aiarnau. Rliyddieithiol a Barddonol, wedi eu dethol o weithiau y prif awduron, gan J. D. Jones, Ruthin. i)aiifbnir y llyfr yn rhad trwy y post ar dderbyniad 13 o Stamps. Liverpool: Cyhoeddir gan Isaac Foulkes Peter's Lane,