Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

HANESYN HYNOD.

News
Cite
Share

HANESYN HYNOD. Er's ti a 43 o flynyddau yn ol, pan oecldwn i yn 14 oed, Well fy magu gyda nhadcu a Mamgu yn Gianbreuig, ger Tregaron ac ar ol clfiddu nhadcu aeth fy liiamgu yu rhy dlawd i ddal y fferm, a chefais inaufyued i wasanaethu agwnes fy nghyflog mewn lie o'r raw Ptnlhvyn bedw. Pan yn yr oednui uchod yn liwin a thlawd yr oecldwn yn arfcr a mynd i'r YS .DI Sabliathol bob amser pau gyda nhadcu a mamgu, a'u liarferiad hwy bob amser oedd rhoddi yr ati ui a gytraneut at y Feibl Gymdeitfaas i mi i'w rhoddi yn yr ysgol. Ac yn y flwyddyn gyntaf o'm gwasaiiaetti arterwn a myned i gangen o Ysgol Sab- bafchol p. rthynol i Dregaron a elwid caugeu. Deri- g&ron. a'r Sabbath wythnos oflaen Sabbath y casglu daeth yr hen arolygwr, Daniel Jones, Cymsr, trwy y dospai thiadau a'i lyfr yn ei law i ofyn addewidion pawb, to i'w i-huddi ar ei lyfr, a daeth i'r dosparth lie yr neddvvn inau a deciireao id ofyn i bob mi pa faint ad«iawtnt, au addawsant bob un ei Swllt. Daeth ataf Hun; u a gofynodd 4 Wet. Twm bach, beth roddi clithau r a-1, "ewais iuau Swllt, Wel, ebe yrhen wr, mi a roddaf dy enw i lawr, dere dithau ag ef yma y Sabbath uesaf.' Ac wedi myned adref mi ddywedais wrtb fy meistr a meistres fy mod wedi addaw Swllt 1 Gym leithas y Beiblau, a gofynais a gawn i Swllt o fy n-hyflo, ub) u y Sabbath i'w dalu yr ateb a ge/ais oed l nachawn, obiegyd fy mod wedi addaw gormod a bod dwy einiog yn llawn ddigon i math i roddi. Aeth hyn fel saeth at fy nglialon oherwydd fed fy enw ar y Jlyfr am swllt, a t!>yti^n os na allwn ei dalu fy mod yn ngafael y 1 Jyfraitli Wladol a hyn oedd fy holl ofid trwy yr wythnos, ac yn gofyn yn ami a gawn Swllt erbyn y Sabbath, ond yr ateb earug a gawn yn ol oedd ua chawn ddim ond dwy geiniog. Yr oedd hyn yn mwyhau fy ngofid nes peri|i mi wylo yu chwerw heb wybod yn y byd beth 1 wneud. Yu yr hwyr dydd Sa'lwrn, penderfynais fyned ac gymutjydog i erfy n benthyg Swllt os oedd bosibl ond ni ellwn ei gael oblegyd nad oedd Swllt yn y ty. Aethum oddiyno i dy arall, ond ni chefais ddim yno, penderfynais fyned i'r trydydd, ond nid oedd dim i gael yno ohwaith, ond pob un yn cwyno na allasent fy helpu. Erbyn hyn ni wyddwn beth yn y byd i wneud, ac yr oeddwn yn penderfyi.u nad awn byth i'r ysgol os na allwn dalu y >swllt. Wylwn yn ddibaid obiegyd gwelwn -bellach bob gobaith o ymwared Widi darfod wedi i mi ddyoh- welyd adref yr hyn bellach oedd yn dywyll nos, a ohefais ystorm o dafod sarug gan fy meistr a meis- tres gan ofyn yn mha le y bum yr holl am<er ac felly y bu hyd swper a minuau yn ofidus fy meddwl a hwythau yn wawdus yn gofyn beth oadd y ffolineb oedd arnaf. Ar ol swper o gylch dego'r gloch, pan oedd meistr a meistres wedi myned i'r gwely, a finnau yn eistedd ar yr aelwyd, dyma gnoc ar y drws aethum inau i edrych beth oedd yno, a gwelwu ddyn a golwg foneddigaidd arno mewn diiiad morwr ac yn gofyn y tfbtdd i dy fferm yn y gymmydogaeth o'r enw Tynant. Aethum inau gydag ef i ddaugos, acliwedi i mi fyned ar hydyr Eeol sydd yn arwain o Benllwynbedw i'r tir rhydd agored, lie nad oes na chlawdd na ffordd o'r fan bono hyd yn agos i'r Tynant, yn y fan hono dywedodd y gwr dieithr wrthyf y gallwn i fyned yn fy ol yr ai efe bellach yn rhwydd. Nac ewch,' meddwn inau, I oblegycl y mae y rhan fwyaf peryglus o'r fiordd yn ol eto. Ond er i mi gynig yn daer myned gydag ef eto gwrthod yn benderfynol a wnaeth gan aicrhau yr ai efe bellach jn ddirwystr; a chan dynu Swllt allan o logell ei wasgod i'w estyn i mi, a minau yn Tied wrthod ond parodd i mi ei gym- meryd a balch iawn oeddwn o'i gael. Aethef i'w ffordd, a finnau adref yn hynodo falch am fod genyf bellach Swllt heb ddiolch i fy meistr i'w roddi yn y casgliad drahoeth, ac i'r ysgol a fi y Sabbath i wyneb yr hen arolygwr yn hynod hapus, ond ni welais byth mo nghymmwyoaswr caredig ua chlywed i neb ei weled ychwaith er holi dawer am dano. Aethum am 2 o'r gloch y Sabbath i Lwynpiod er mwyn holi a welodd neb mo hono, imm yn holi yn Tenant, a dywedent na fu neb o'r &th yn galw yno ychwaith; ac ni chlywais byth air o'i hanes mwy. Dyna yr hanes yn gywir fei,y bu rhoddwch ef yn gyhoeiddus oa mynwch obiegyd gwirionedd ydy w bob gair. Beth neu pwy oedd y dyn barned pob dirllenydd drosto ei hun. THOMAS GRIFFITHS. [Mae y T. Griffiths uchod yn ddyn crefyddol a geirwir; ac yn hen aelod parchus gyda'r Meth- odiatiaid yn Blaenpennal. air Aberteifi. Derbyn- ,iasom yr hanes trwy law yr nen gyfaill craff a eynwyrol David Jones, Dolau Bach, Llangeitho.

LLUNDAIN.

[No title]

MAES GLO NEWYDD.

.PENMAENMAWR.

MAN NEWYDDION.

[No title]

MARCHNAD LLUNDilN.

MARCHNAD ANIFEILIA ID SMITHFIELD.

- MARCHNAD GWLAN. :'

MARCHNAD LIVERPOOL; .

I. ! MARCHNADOEDD CYMREIG.

Family Notices

[No title]