Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

UNDEB YSGOLION SABBOTIIOL…

News
Cite
Share

UNDEB YSGOLION SABBOTIIOL YR ANNIBYNWYB. Yn ysgoldy capel Ssisonig Annibynol Ruabon ddydd Mercher, Hydref 2, am 10 a 2 o'r gloch, cynhaliwyd Pw,, llgor (yn ol yr hyspysiadau blaenor- el) i ystyried achos Cronicl yr Ysgol.' Yn y Pwyll- gor yr nedd y cenhadau canlynol:— Dros Undeb Meirioll,Meistri T. Davies, Lian. drillo; R. Edwards, (Derfel), Llandderfel; R. Owen; a'r Parch. J. Lewis, Co. wen. Dros Undeb Dyffryn Clwyd.'—Meistri B. M. IVilliams, J. Hughes, ac E. Roberts, Rhuthyn. Dros 'Undeb Maldwyn,'—Meistri T. G. Jones, Llansantffraid, a D. Jones, Llanfyllin. Dros Undeb Dyffryn Maelor,'—Meistri J. Nuttal, Llanarmon; E. Jones, Rhos; Seth Roberts, Brym- bo E. Vaughan, Gwrexam; a'r Parch. D. Evans, Rhosymedre. Etholwyd Mr T. Davies yn gadeirydd, a Mr R. Edwards yn ysgrifenydd. Y peth cyntaf y sylwyd arno oedd y cadeirydd yn darllen llythyrau, un oddiwrth Mr William Pierce, ysgrifenydd ysgol Sabbothol Fitzclarence Street, Liverpool, a'r llall oddiwrthy Parch. W. Roberts, Tanygrisiau, Festiniog. Cafodd y Pwyllgor ei fodd- hau yn fawr yn y llythyrau calonogol hyn. Gwneir defnydd o'r dull o gadw cyfrifon yr ysgol, yn nghyd a' awgrymiadau a'r sylwadau buddiol oedd yn- ddynt. JJichon na byddai yn anfuddiol dweyd i'r rhai nad ydynt yn gwybod, fod gan yr Undebau canlynol, sef Dyffryn Clwyd, Meirion, a Maldwyn, gyhoeddiad bychan, destlias at eu gwasanaeth, yn dod allan bob tri mis, o'r enw I Croniel yr Ysgol,' yn yr hwn yr argreffir nifer o donau da, yn nghyda hanes cyiar- fodydd, a chyfrifon yr ysgolion Sabbothol, &c.; ond er's ychydig o amser, y mae y cyhoeddiad gwerth- fawr a defnyddiol yna wedi syrthio i ryw fath o lesmair,' ys dywed Gohebydd,' a gwaith penodol y Pwyllgor oedd chwilio i natur ei afiecbyd, a'i fedd- yginiaethu, a dyfod ag ef eto ato ei hunan, i fod yn fwy defnyddiol a gwasanaethgar nac y bu ef erioed; ac hyderir yn gryf fod hynyna wedi ei wneud mewn modd teilwng ac anrhydeddus, yn gymmaint a bod yr ysgolion canlynol yn ardal Festiniog, sef Saron, Salem, Carmel, &c., ac undeb ysgolion dyffryn Mae!- or, wedi dod i undeb a'r undebau y cyfeiriwyd atynt eisoes, i gyd-ddeibyn 'Cronicl yr Ysgol,' i gael rhan ynddo fel eraill i groniclo gweithrediadau eu hysg- olion. Felly yr ail beth a wnaetn y Pwyllgor oedd derbyn Undeb Festiniog ac Undeb dyffryn Maelor i I mewn i'r undeb oedd yn bodoli eisoes. 3. Fody Pwyllgor yn eymnieraclw.vo dygiacl allan Cronicl yr Ysgol' yn chwarterol, dan berchenog- aeth ac at wasanaetli yr undebau. 4. Mai cynllwysiac1 y Cronicl' fydd gweiihred- ,iadau yr Ysgol Sabbothol. 5. Fod y cyfarfod hwn yn dewis Mr John Walters, Dinbych, i fod yn olygydd Cronicl yr Ysgol,' a Mr J. D. Jone A.B.C.P., Bhuthyn,yn olygydd ei don- au, a Mi- B. M. Williams, Rhuthyn, yn argraffydd. ('. Dewiswyd swyddogion yr undebau i fodyn ) m- ddiriedolwyr y '.C'ronicl,' a bod yr argraffydd yn atebol iddynt hwy am ei ddygiad allan yr wythnos gyntaf yn Tachwedd, a'r gynbaf yn Chwefror, a'r gyntaf yn Mai, a'r gyntaf yn Awst, ac felly yn olynol, a'r ysgolion i dalu am dano yn mhen y ddau fls neu lai ar ol ei dderbyn. 7. Fod un don yn nodiant y Tonic Sol-Fa i gael ei hargraffu yn mhob rhifyn, ar gynllun Canwn fel yr adar man,' yn Rhifyn 3, 1866. 8. Nad oes dim hyspysiadau i gael eu cyhoeddi yn y Cronicl,' ond yn uoig at wasanaeth yr Undebau. 9. Fod y cyfarfod hwn yn dymuno datgan eu diolchgarwch gwresocaf i Mr J. D. Jones am ei wasanaeth o blaid y Cronicl' yr amser aeth heibia, gyda dymuniad am iddo eto barhau yn ei swydd i ofalu am y tonau. 10. Cyflwynwyd iliolchgarwch cynes i'r Parchn. James, Llansantffraid, a Lewis, Corwen, am eu gwasanaeth i'r Undebau. Dyna ddiwedd cyfarfod y bore. Am 2 o'r gloch, ymgynnullwyd i'r un lie drachefn. pryd y darllenoad yr ysgrifenydd yr hyn a wnae(I yn nghyfarfod y bore; ab aed yn mlaen wed'yn i holi yn nghylch ansawdd yr ysgolion, a'r dull mwyaf. cyriredin o u cario vn nilaen. 1. Adroddodd y cenhadau ychydig o hanes yr ys- golion yn eu cartrefleoedd, &e. 2. Sylwyd fod ymosodiadau parhaus yn cael eu dwyn ar y genedl ieuanc gan ddynion nad ydyw eu hegwyddorion yn unol a gair Duw, a bod hyny yn 11 y galw ar i garedigion yr ysgol Sabbothol ddeffro ati o d-difrif. 3. Mai buddiol fyddai egwyddori mwy ar y gened! ieuanc yn egwvddorion y Beibl, a Uyfrau da eraill. a chael mwy o help ein gweinidogion at j gorchwyl 4. Mae da fyddai cael cyfarfodydd misol ar gylch i osod ger bron egwyddorion teyrnas Iesu Grist, ohael yr ieuengctyd i siarad ac areithio arnynt, fel y. caffont eu cadarnhau ynddynt. .buddiol a llesol iawn fyddai i genhadon i nalll undeb a'r llall ddyfod i gymmanfaoedd blynydd- ° eu gilydd, er gwybod ychwaneg o Ifanes eu gilydd a r moddion tebycaf i wneud mwvaf o ddaioni. jjyiwya yn helaetli at Y pethau uchod, a lluaws r bethau eraill. Diolchwyd yn wresog i'r cadeiryd(V a r ysgrifenydd am eu gwasanaeth yn y cyfarfod, a, i swyddogion y capel, a'r Parch. Mr Lewis, ygweini jjyiwya yn helaetli a^y pethau uchod, a lluaws r bethau eraill. Diolchwyd yn wresog i'r cadeiryd(V a r ysgrifenydd am eu gwasanaeth yn y cyfarfod, a, i swyddogion y capel, a'r Parch. Mr Lewis, y gweini flog, am eu caredigrwydd yn rhoddi yr vsgoldv ai em gwasanaeth i gynnal _y Pwyllgor. Cawsom 1, cysurus, a; digon ? dan i ymdwymno (pe buasa eisiauhyny) wedi ei gyneu gan hen wreigan sirioi at wyUysgar o o'i dechreuad o Cerrig-y- +- drudion. Boed iddi eto hir oes i edrych ar ol vr? ysgoldy a'r capel. Cyn ymadael, hyspyswyd y dylai ysgrifan 'Cronicl yr Ysgol' fod yn Haw Mr Walters cyn neu ar y 14eg o Hydref, neu nis gallant ymddaogos yn rhifyn Tachwedd. Cofied ysgrifenyddion yr undebau hyn. Hyspyswyd y cynhelir cyfarfod ysgol undeb Mal- dwyn yn Llanrilin, Hydref 13ag, a chyfarfod ysgol dosparth isaf Dyffryn Clwyd yn Abergele, Hydref 13eg, a chyfarfcd ysgol y dosparth uchaf yn Brook- house, Tach. 6cd, a chylarfod ysgol undeb Meirion yn Bhydywernen, Hydref 27ain. Ar ol i'r cadeirydd roddi emyn i'w chanu, a ther- fynu trwy weddi, ymadawyd wedi mwynhau dan bwyllgor mwyaf brawdol ac unol ac y buom ynddynt erioed. Yr eiddoch, dros y Pwyllgor, R. EDWARDS, Ysgrifenydd. T. DAVIES, Cadeirydd.

; YOCHRIW.

CAERDYDD.

MANION 0 FYNWY.

BETHESDA.

CYFARFOD 2 O'R GLOCH.

CYFABFOn YR HWVR.-

HEN GARITORS.

LLOFFION.

[No title]

YR HEN ARDDWR.