Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EW CYNLLUNIAU NEWYDDION AM 1867. Jggi MEWN Dodrefn, Esmwythfeinciau, Gwelyau, Drychau, &c. gan "JJRQUHART AC ADAM SON' S Sefydliad. Tyddodrefnu Gogledd Lloegr, 13 a 15, Bold-street, Liverpool. Gwahoddir yn neillduol Deuluoedd a phartion ar fryd dodrefnu eu tai, i ymweled a. sefydliad llawn URQUHART AC ADAMSON'S cyn prynu yn un man arall. Dodrefn cyfaddas i'r Neuadd giniaw, Parlyrau, Llyfrgelloedd, Ystafelloedd Gwelyau, Neuaddau, Ceginau, Swvddfau, a Chabanau Llongau. Gwelyau Haiarn a Phres, a'u holl angenrheidiau. URQUHART AC ADAMSON, Gwneuthurwyr Dodrefn, Esmwyth gadeiriau, Gwelyau, &c., &c, 13 A 15, BOID-STREET, LIVERPOOL. Gweithdy:—Church-lane. TELERAU TEG I IS-WERTHWYR. Telir cludiad sypynau i'r wlad. Telir sylw manwl a dioed i bob archebien at Longau, ac at ymfudo i wledydd pell. 11 A 11 T B 11 F I YMF7(JDWYR. 14, Galton Street, Liverpool. ELIAS J. JONES AC N. M. JONES, (CYKRO GWYLLT), ADD YMUTSTANT hysbysu pawb fwriadant Ymfado o Gymru, y ceir pob hysbysrwydd s chyfarwyddyd am brisoedd y sludiad, gydag Hwyl ncu Ager Longau, i America, a gwahanol wledydd y Byd, drwy anfon Llythyr, yn Gymraeg neu Saesneg, yn cynnwys postage stamp, i'r cyfeiriad uchod. Gall yr ym- fudwr gael lie cysurus i lettya mown ty tawel ambris rhesymol. Hyderir. drwy y wybodaeth a feddant o'r Easnach Ymfudol yn y wl-ad hon ac yn America, y byddant yn alluog i gyflawm.* vu dyledswyddau yn deilwng o bob ymddiried a chefnogaeth. Cymroeradwyir y ty a'r Goruchwylwyr i sylw y Wlad gan y Soneddigion eanlynol:— Parch. Samuel Davies; gweinidog y Wesleyaid, a chadeirydd y Dalaeth Ogleddol. Parch. John Thomas Liverpool. Parch. Jona Morgan, Cwmbach Aberdar. Parch. John Roes, Treherbert, Pontypridd. Cofier y eyfeiriad.-Messrs. Jones, & Co., 14, Giiiton Street, Liverpool. D.S.-Cyf,i,rfyddir a phawb a ymddiriedant eu gofal i'r Goruch- wylwyr uchod ar eu dyfodiad i Liverpool. ROBERT DAVIES, FAMILY GROCER, TEA & WINE MERCHANT, 75, PRESCOT STREET, LIVERPOOL. Wrthgyflwyno ei ddiolchgarwch i'w gyfeillion a'r cy- Jaoedd am eu cefnogaeth galonog am y chwe' blynedd diweddat, dymuna, eu sicrhau na esgeulusa yr ymdiech a'r gofal mwyaf i gael y nwyddau goreu am y prisiau mwyaf rhesymol, a gwna astudio i gadw ymddiried a ehefnogaeth gyffredinol. Sylwer—TE O'R FATH OREU am y prisiau 2s., 2s. 6d., 3s., 8s. 4d., a'r goreu am 3s. 8d. y pwys. Y COFFI GOREU Is. 4d., Is. 6d,, Is. 8d. y pwys. Nwyddau eraill o'r fath oreu am y prisiau mwyaf shesymol. Anfona bob nwyddau i'r pellder o bedair milldir 0'1 fasnachdy yn ddidraul, ac anfona nwyddau i unrhyw orsaf yn y dywysogaetk yn ddidraul, os cynwysant werth 40s. o De, Coffi, a Spices. Cymerir y gofal mwyaf wrth bacio nwyddau, fel na i>yddo y naill yn niweidio y llall. Ceir cofrestr o'i holl nwyddau ond ymofyn am dani. Gwinoedd o bob math yn ol prisiau gostyngol Llundain PER DOZEN QUARTS. Sherries, 17s., 21s., 25s., 28s., 30s., 36s., 40., 42s. Ports 17s., 21s., 26s., 30s., 36s., 42s. Clarets 13s. 15s. 18s. 20s. 24s. 26s. 30s. 36s. 40s. Champagnes 34s. 40s. 48s. 60s. Moets and other high class Brands from 60s. l&Sir Teilynga y gwinoedd hyn sylw pawb, ac yn neill- duol y rhai sydd yn gofalu am y Cymundeb, oherwydd eu rhagoriaeth a'u prisiau tra isel. JOSEPH B. O'NIEL. General Broker, PACKER AND REMOVER OF FURNITURE BY SPRING VANS AND WAGGONS, With Water-proof Covers, to and from all parts. PECIR A SYMUDIR POB MATH 0 DDODREFN gyda'r gofal mwyaf i unrhyw barth. Cash advanced and Furniture Warehoused. PRYNIR NBC NEWIDIR POB MATH o DDODREFN Cartway Street, Birk/mhead. CYFARFODYDD. OYNHELIR CYFARFOD CENHADOL nesaf Sir Ahcrtexfi yn Horeb, ar ddydd Mercher a Iau, yr 1! *° I £ rdref- Y ^ynlladledd am 10 o'r gloch yayad cyntaf.. Dymunir presenoldeb gweinidogion yr cleb, ac eraill fyddo yn gyfieus ar ar aehly-ur. T. PHILLIPS. Gwnewch brawf arno unwaith,a chwi a'i defnyddiwch yn wastad. BRISTOL PACKET TEA. DIM OND FINE, 2s. 2g. Y pwrs. I DAU FATII. OHOICE IMPORTED 4s. YPWYS. I Mewn Sypynau 2 wns. chwarteri, haner pwysi, a phwysi. BYDD yr Arwydd Masnachol uchod yn ddigon o warantiad am De o ansawdd da. Y mae i'r ddau fath grvf- der neillduel, heb ynddo ddim annymunol, ac arogl naturiol rhagorol heb gymysgu te arogledig ag ef. Nis gellir cael Te gwell mewn un modd, nae am unrhyw bris, na'r un a werthir am 4s. y pwys. Gwerthir ef gan orach wylwyr yn mhob tref. Llandyssil—J. Evans, chemist. Newcastle Emlyn-T. Jones, draper & grocer. Tenby-R. Mason, Observer' Office. SiN-an-ea-Miss G. H. Jenkins, 24, Wind St. —Morris & Watkins, Stamp office, High Street. —J. W. Lloyd, chemist, 2, Wassail Street. Aberdare-J. T. Jones & Son, Aberdare Lime Office. Dowlais—J. Hancock, chemist. Merthyr-J. S. Weir, chemist, Market Square. Pontypridd—R. Smyth, Medical Hall. Trefforest-J. Price, chemist. Blaenavon-J. Bees, Post office. Tredegar—J. Thomas. Stationer. Brynmawr—T. H. Williams, chemist. Liandilo-Miss E. Puntan, Stalioner, &c. Aberayron-G. Jones, 'Aeron Visitor' Office. Abergavenny—E. S. Davies, Stationer. Llanelly—;D. Williams & Son, Stationers, &c. ,Neath -J. E. Watkins, confectioner, Wind Street. Bridgend—J. Hutchinson, Fancy Repository. Newport-—D. Dixon. Stationer, Baneswell. —Mr C. Gay, grocer, Pilgwenlly. Coleford—H. Watts, Stamp office. I Cyfanwerthwr J. BRYANT, Bedcliff Street, Bristol. I NOTICE OF REMOVAL. UNPRECEDENTED BARGAINS IN DRAPERY GOODS. E. JONES, DRAPER, &c., 145, PRICE STREET, BIRKEXHEAB, IN thanking the inhabitants of Birkenhead and its vic- inity for their patronage during the last eight years, begs to inform them that in consequence of his rapidly increasing trade, he has found it necessary to take large Premises, as above, which is now opened, and hopes by civility, attention,moderate prices, and greater facilities, to merit and obtain increased support. The Premises are well lighted, ventilated and roomy. The Stock is quite new, being selected from the principal manufacturing towns, and owing to the stagnation in trade, and having made his purchases for Cash, has en- abled him to obtain great advantages, which he will give to his customers. It has always been his endeav- our to supply a good artiele at the lowest possible re- munerative profit, his motto being small profits and quick returns. The following Departments will be found replete with all the newest and most fashionable Goods, having been selected with the greatest care, and are now shown at 'very remarkably low prices, such as have not been offered by any house during the last six years. DRESSES. Heavy Winceys, in all colours, at 3id, 4vd, 5Id, to 9d. Aberdeen Winceys, in all the newest shades, from. Hid to Is lid, Striped Wincey Skirtings, from 6M to Is lid. All the Latest Novelties in Fancy Sldrts, from 2s lid to 7s Gd., French Merinoes, in all the newest colours, from Is 8id: to 3s 3d. 6-4 Black Alpaca and Coburgh Cloths, from 5?d to Is 9d. A Lot of New Fancy Striped Dresses, at 2s lid, 3s lid, 4s lid, 6s lid, 8s lid to 25s 6d. Black Glaces and Silks, remarkably cheap, Is llid per yard. MANTLES AND SHAWLS. Ladies' Heavy Astrachan Jackets, full size, at 4s lid. Ladies' Lambskin Jackets, in all; colours, 4s lid and 6s lid. Special 'Purchase of Black Cloth Jackets, fall size, and neatly Trimmed, at 2s llid. All the new styles in Embroidered and Trimmed Black Cloth Jackets, at 3s lid, 4s 6d, 4s lid, 5s lid, 7s lid 9s lid, 12s 6d, 15s 6d to 28s. A large stock of Children's Jackets, in all sizes, Black and Coloured, from Is 2id. Norwich Wove Square Shawls, at 4s Id, 4s lid, 5s lid to 12s lid. A great variety of Wool Shawls, in Shepherd, Chenille, Queensland, &c., &c. Paisley Long Shawls, from 19s 6d. The Reversibly Wove Square Shawl, at 21s. Wool Handkerchiefs in endless variety. MILLINERY, BONNET AND HAT. A choice Selection of Autumn Bonnets, in the Latest Designs of the Season, in Velvet, Terrys, and Trimmed Straws. A large and well assorted Stock of Velvet, and Trimmed Straw Hats, ia various colours. 500 Children's Hats, at 6id to Is lid. 300 Misses' Hats, from 8'd to 2s 3d. 230 Ladies' Hats, from 10M to 2s 6d. Boy's Velvet Turbans, at Is 2d. Young Ladies' Velvet Hats, at Is 3d." Stays and Corsets, from llid to 5s 6d per pair. Crinolines, Plain ond Fancy, from Is 6d to 4s 6d. RIBBONS, GLOVES, TRIMMINGS, &c., &c. Fancy Bonnet Ribbons, in the new Autumn colours, 6fd, nd, and 8M per yard. A large parcel of Plain Ribbons, at 7M and 8M, in all the new colours. Velvets, Terries, Bonnets, Silks, Sarsnets, &c., to match in every colour. Black Feathers, from 3d, 4id to Is 6ip. All Colours in Long Ostrich Feathers. A Cheap Lot of Grey Ostrich Feathers, very large size, at 2s 6irl. and 2s 211d. The latest novelties in Flowers, French [and English, from Id per Spray. New Shakespeare Collars, Cuffs, Velvets, Ties, &c. Chenille Nets, 4id, 6id, 7id to 2s 9d.-Silk Cord Nets, 2id to Is Oid. New Cluny Laces,' in White, Blaek, and Grey. Ladies' Coloured Kid Gloves, Is Oid, Is Gid, and Is lid Ladies' Coloured and Black Kid, Sewn White, at Is lid; usually sold at 2s 9d. Cashmere -and I^raganza Gloves, from Gid to Is 09d. Black and Coloured Cloth ditto, from Is Oid to Is lid. Children's Gloves, in Ringwood, Cloth, Cashmere, &c., all sizes. Black Beaded Gimps, Buttons, and Sets, in all the new patterns. Black and White Ribbon-Velvets, in all widths, at low prices. Coloured and Black Ribbon-Velvets, all widths, very cheap. BLANKETS, FLANNELS, &C. Real Witney Blankets, from 8s 6d to 28s. Welsh Flannels, from lOid to Is 9d; Lancashire ditto, from 10id to Is 9d; Saxony ditto, from Is 2M to 2s 6d Fancy Shirtings, from Is lid to 2s 3d. Grey Calicoes, from 2d to 6d; White ditto, 3d to 9id. Huckabuek, 7d to Is Id; Glass Cloths, 6d to 9d; Diapers, 6id to Is 2d. Cotton Sheetings, White and Coloured Counterpanes, Quilts, Table Cloths, and Coloured Table Covers, in great variety. CALICOES AND DRAPERY Will be found well-stocked with a large Stock variety of Grey and White Calico Shirtings and Sheetings. Grey Calico at 2d and 2id, Very Strong 3id, yard wide at 4d. White Calicoes at 3d per yard; Good useful Calico also 4d to 7id. Horrock's Long Cloth at List Prices. Prints, yard wide, at 4M per yard, warrantedfastcolours 100 Pieces Brown Holland's, one yard and a quarter wide, 6id and 6fd, not to be equalled. HOSIERY AND OUTFITTING. Ladies' Berlin and other Wool Crossovers, Vests, Pol- kas, Garibaldi Jackets, Mitts and Cuffs-a large Assortment of entirely NEW STYLES. Ladies' Fancy Wool Scarfs, in Berlin and other Wools, also Silk and Wool Mixtures-an immense variety of Novelties. Children's Polkas, [Jackets, Garibaldi's, Hats Hoods, Boas, Boots, Bootees, Gaiters—I beg to call your special attention to the large Assortment of CHIL- DREN'S FANCY HOSIERY in Berlin and other Wools. Men and Boy's Wocl Scarfs, Mufflers, Mitts and Cuffs —in great variety. Having made arrangements for for Manufacturing the SHIRTS for the coming Season, can therefore guarantee them all FULL SIZES. The different ranges of Patterns I have to offer will be found first-rate value. WOOL SHIRTINGS, in the Piece, from Is 2d to 2s 3d per yard.—A large variety, and Newest Patterns. Cambric Handkerchiefs, neatly Hemmed, 2id, 3id, 4id to Is. A Job Lot of White Straw Bonnets will be offered at 2 id and. 2M. E. J. in drawing the attention of the public to the above ,Departments, invites inspection of the same, where they will meet politeness and attention, whether they purchase or not. Observe the Address :— EDWARD JONES, ALBERT HOUSE, 145, PRICE STREET, BIRKENHEAD. D.S.—Gall man Siopwyr ar hyd Cymru gael eu nwyddau yma am y prisiau iselaf, a'u cyfarwyddo yn y modd goreu. W. L. DANIEL, CHEMIST, MEBTHYK-TYDVII, Has a vacancy for a Well educated gentlemanly youth not under 16) as an Apprentice. A comfortable home, with every care, and faci ities for acquiring a thorough knowledge of the business. Premium moderate. I- i 11 L..L.ll.. CYSTADLEUAETH GERDDOROL U yn ABERTAWE, TACHWEDD 18FED 1867. I'r Cor heb fod dan 60 o rif, a gano yn oreu, We never will bow down,' o Judas Maccabeus Handel. Gwobr £15. Mae Programs i'w cael drwy anfon 2 Stamps i'r lsg-rifenydd- D. JONES, 5, Christina Street, Swansea. Y LMYEDDAR 13ALICH. T. HARRIES, WYDIXTRUG. DARLUN mawr a chywir am Swilt, drwy y JL/ Post, Is. lc. Cvfeirier—Messrs. PHING L: PRICE, Mold. XlnVYDD EU CVHOKODI, PUIS 2s. 6c. Y CIN-T. EGWYDDOKION Y TESTAMENT JfEWYDD, VERSUS GO SOD IAD A l: (DOU-UXS) Ylt EGLWYS GAN JOHN :HAXLTDE; ISW. Hefyd yr ail "yfres scf XXI. 0 OFYXIADAU I EGLWYSWYR. Y Gweinidogion Efengylaidd a'r Defodwvr, ar y prif bynciau. sydd yn y Llyfi- Gweddi Cyffredin. Amean yr ysgrifenydd yw dangos, yn I.—Fod holl Avasaiiacth, dofodau, a defodlyfrau yr Eglwys Sefydledig wedi tarddu o fiynnonellau Pabvddol a pliagan- aidd, ae nid o un awdurdod neu enghraiffit yn y Testament N cwydd. II.-Tra y parheir swydd a gweinyddiaethau yr offeiriadaetli, —tra y rhoddir y Sacrameutau, fel eu gelwir, iddynt 'i'w gwei- nyddu,' hyd hyn y meithrinir Defodaeth a Thwyll-offeiriadaeth (priestcraft) yu yr eglwys. III.-Fod y gair Sacrament yn ymadrodd ffugiol a diystyr heb yr awdurdod lleiaf o'r Ysgrythyr; ac nid oes dim inwy o awdurdod dros ei ddefnyddio am Fedydd neu Swpper yr Arglwvdd, nag am olchi traed neu adrodd Gweddi yr Ar- glwydd. I N'Nad"oecl(I y ddefod o Fedydd yn arbenig, lei seremoni neu arwydd allanol o olehiad ysprydol, er y goddefid neu y caniateid ei dal mewn eglwysi newydd eu ffurfio, neu en cynnull o ddychweledigion Iuddewon a phaganaidd, ddim yji orehyJnmynedig neu yu ddealledig i fod yn orfodol ar yr holl oesoedd dylynol-ac nad yw yr hyn a yinddiriedwyd ac a fwriadwyd yn amlwg i fod yn gyfyngedig j'r apostolion ysprydoledig ddim j'w gyflawni, heb dwyll a thrawsteddiant, gan unrhyw gynnrychiolwyr hunan gyfansoddedig a all eu dylyn. V.-Ei bod yn gweddu i holl Brotestaniaid Cristionogol ym- uno i ymwrthod a'r defodau a'r swyddau gau hyn-ac i ddangos yn beuderfynol nad oes y fath beth ag offeiriad' mewn enw na swydd dan oruchwyliaeth yr efengyl, ond mai dyfais yw o eiddo Eglwys lygredig ae fod dal uii ai 'offeiriqdaetti' neu sacra- ment' o unrhyw fath, yn wyrdroad ac yn gamddeojigliad o ddysgeidiaeth Crist a'i Apostolion. VI.—Ac yn olaf, fod y ddefodaeth eithafol a'r athrawiaethau pwdr sydd wedi ifynu mor hir yn Eglwys Loegr yn aehosi y tilth ddyryswch ac ymryson ynddi, ac yn dwyn y fath warrh ar grefydd yn gyffredinol, yn ganlyniadau naturiol rhai ymadrodd- ion yn ei ffurf-reolau hi ei hunan, y rhai a ddaliwyd lieu addyg- wyd i mewn gan blaid Laud yn 1B61 mewn gwrthwynebiad un- iongyrchol a herfeiddiad gofidus i farn unfrydol y Puritaniaid, y rhai a gydnabyddwyd gan yr holl Gristionogion dilynol fel yr unig wir a ffyddlawn gynnrychiolwyr o yspryii y Diwygwyr, ac o egwyddorion yr Ysgrytlivr y rliai yr oeddyut mor bryderus i'w hadferu. Hefyd, gan yr un awdwr, A YDYW FFYDD YN DDYLED SAV YD D ? AC A YDYW Y FFYDD-DDYLEDSWYDD HON Y FFYDD GADW EDIGOL ? HWIl sydd fraslinelliad hyr ac eglur o drefu Duw i gadw; am wybodaeth o'r hon drefn y delir pob dyn yn hollol gyfritol, yn ei berthynas ag ef ei hun a'i gyd-ddyn. Ac fod pob gwemulog yu gviVi'fol am wybodaeth ei gyirimydog o'r ffeithiauhyn, ac nid am ei ffydd—am ei deimlad o ddyledswydd, nid am y modd y mae yu ei chyfiawni. CYFFES FFYDD MARTIN LUTHER. (Martin Luther's Confession of Faith, and England's Doom.) Price, 4 copies 1(1., or 2s. per 100. ARWYDD Y GROES, A'I DARDDIAD. (The Cross, and its Origin, or Church of England—Beware .) Price id. each, or 2s. 6d. per 100. AWGRYMIADAU I DDEFODWYR A GWRTHDDE- FODWYR. (Hints to Ritualists and Anti-Ritualists.) Price, 4 copies Id., or 2s. per 100. CYFARFOD GWEDDI A R S W Y DCS. (A Dreadful Prayer Meeting.) :Priced. each, or 2s. 6d. per hundred. I'w cael gan H. Humphreys, Castle Square, Carnarvon Humphreys and Parry, Bangor; W. Mack, Park Street, Bristol; C. W. Batiks, 4 Crane Court, Fleet Street, London; J. Stevenson, 54 Paternoster Row, London; John Robertson, 8 Grafton Street, Dublin; neu oddiwrth yr awdwr, Cleveland, Somerset. 'Y GANWYLL.' DYMUNAF HYSBYSU drwy gyfrwng y TYST, i'r rhai sydd yn gwneuthur ymofyniadan yn nghylcli y Ganwyll-y bydd iddi ddyfod allan laor fuan ac y daw nifer digonol o enwau i ddwylaw y Cyhoeddwr. Yr hyn oil a ddywedaf yn ei chylch ydyw, y bydd i mi wneuthur fy ngoreu i daflu goleuni ar y pynciau y cyfeirir atynt yn yr hysbysiadau, Credwyf fod angen am oleuni arnynt, ac awydd yn meddyliau llawer am ei gael. Mae genyf resymau boddhaol i mi fy hun dros ddwyn y Gainvjill allan yn gyfres, ac nid yn un gyfrol. Golygir fod yr hwn a dderbynio y rhifyn cyntaf yn ymrwymo i delerbyn 6. Bydd at ei ddewisiad i dderbyn y gweddill neu beidio. Gwnaf fy ngoreu i gael y gwir nis gallaf wneuthur ychwaneg, ac ni ddylwn wneuthur Ilai. Ni fydd y 6 ond Swllt. Anfoner eirchion at y Cyhoeddwr—Mr. WM. HUGHES, Dysgech/dd Office, Dolgellau; neu at yr awdwr-Rev.. J. LBWIS, Henllan, Narberth, Pembrokeshire, J. LEWIS.