Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

-if* HELAETHIAD Y TYST CYMREIG.…

News
Cite
Share

if* HELAETHIAD Y TYST CYMREIG. 4JJ AT LIN DOSBARTHWYR A'X DERBYNWYR. Y mae y TYST heddyw yn dechreu ei ail chwar- ter. Nid oes genym ond ychydig o achos i gwyno, ac y mae genym lawer o achos i ganmol. Yr ydym wedi derbyn ugeiniau o lytbyrau eanmoliaetlius oddi- wrth ddynion goreu yr enwad a'r genedl, ac yr ydym yn rhoddi y pris uchaf ar eu barn; ae nid yw y tucban- wyr ond y gwehilion na fwriadwyd y TYST ar eu eyfer, neu ddynion siomedig y gwrtbodwyd neu y cwtogwyd eu bysgrifiau. Nid ein bamcan oedd dwyn allan bapur i ateb cbwaeth y dosbarth iselaf o ddarllenwyr yn oin gwlad, ond ceisio gwneud rhywbeth i buro a choethi archwaeth ein cenedl. Yr ydym yn gofidio na buasai ein terfynau yn eangach, ac y mae llawer ia/wn wedi dymuno arnom godi ei bris i ddwy geiniog. Nid ydym hyd yma yn barod i hyny er, fe allai mai i hyny y deuwn bob yn ychydig. Gwelir ein bod wedi eangu ei gynnwysiad, er nad ydyw y papur ond yr un blyg. Estunwyd y colofnau yn agos i fodfedd bob un; ennillir felly mewn 32 o golofnau yn agos i ddwy golofn. Rhoddvr llyt'hyren fanach mewn mwy o lower ban- ner, yr hyn a rydd yn agos i ddwy golofn a,all o ddar- lkniad. Y mae rhwng pob peth yn agos i dudalcn yn fwy nag ydecdtl o'r blaen. Nid ydym yn gallu gwneud hyn heb ychwanegu ein treuliau yn fawr ond y mae genym bob hyder yr helaetliir ei gylchdaeniad fel na byddom yn golledwyr. Nid ydyw y eyfran-ddalwyr yn prisio cymmaiiat am elw oddiwrtho, gan mai nid gwneud arian, ond gwasanaethu eu cenedl oedd eu bamcan wrth ei gychwyn, ond nidyw yn degiddyntfod yn golledwyr; ac nid ydynt yn ddiobaith na ddaw y papur i dalu yn dda. Buasem yn gwneud y papur yn i'wy ei faint oni buasai y draul ychwanegol i'w anfon trwy y Post. Dy- lem gael gyda'r belaetbiad ar ddechreu yr ail chwarter Bymtbeg Cant o Dderbynwyr yn ychwanegol. Bey1 yw byny rbwng cynnifer P Nid ydym yn disgwyl lled- aeniad mawr mewn unrhvw gymmydogaeth neillduol o blegid nid papur lleol, ond papur eyffredinol i holl Gymru y bwriadwyd iddo i fod, ac y mae yn myned i bob cwr o'r Dywysogaeth. Yr ydym am gael y Pym. theg Cant o newydd gan mwyaf o gymmydogaethau poblogaidd, lie y gellir ei anfon heb lawer o draul. Ddosbarthwyr a derbynwyr boff, cynnortbwywch ni. Hwyrach nad yw y papur yn bob peth a ddymunai pawb o honoch; nid yw yn bob peth a ddymunem ein hunain. Cyhoeddasom lawer o bethau o barch i rai o honoch ehwi, ac nid yn ol ein barn ein hunain, a gor- fodwyd ni i adael allan lawer o newydrlioIl tramor, a hanesion cyffredinol a fuasai o ddyddordeb mawr, er mwyn rboddi lie i ysgrifiau meitbion ein gohebwyr. Bydd yn rhaid i ni eu cwtogirbagllaw er cael lie i beth- au pwysicach, Cas beth genym fydd defnyddio y gwellaif: ond dyna fydd raid wneud a phob ysgrif a banes hirgynfFonog. Llawer mewn ycbydig, osgwel- weh yn dda rbagllaw, ohebwyr carsdig. Ond nid oes arnom gywilydd o bono byd yma, fel y mae, a deil gydmariaeth yn mhob ystyr a'r goreu o'n newyddiadur- on Cymreig. Disgwyliwn yn fuan allu sefydlu ar olygydd cymhwys a daflo ei holl enaid, ae a gyflwyno ei holl amser iddo; ond tra y byddo y cyfarwyddwyr yn eir) cli allan am un, yr ydym yn foddlawn i'ch gwasanaethu yn ddidal, ac yn ddirwornacb. Appeliwn at holl An- nibynwyr y Dywysogaeth, gan fod a fyno yn union- gyrcbol a'u gwasanaethu hwy. Disgwyliwn fod y bobl fu trwy y blvnyddoedd yn Gwyno fod eisiau papur wedi ei gael yn rhoddi pob cefnogaeth iddo. Yn awr, ynte, am y Pymtheg Cant derbynwyr ychwanegol. Yr eiddoch, Y GOLYGWYR,

EIN TELERAU A'N DOSBARTHWYR.

TKLEUAU AM HYSBYSIADAU.

AT EIN GOHEBWYR.!

FVWyttU\Oø.

MR FENIAID A MLI BISMARK.

- — I Ivamav.

gtlvaddion fiwMraf. --

PLESERDAITH 0 LANGEFNI I AMLWCH.