Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

CYMMANFA LIVERPOOL A BIRKENHEAD,…

EIN TE LERA U A'N BOSBARTHWYR.

TELERAU AM HYSBYSIADAV.

AT EIN GOHEBWYR.|

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. Derbyniasom yr wythnos ddiweddaf yr ysgrifau a ganlyn, sef eiddo Graienyn, Brigyn Onen, Brodor o Gwenog, Llygadog, Carwr Trefn, T. Hefin Harries, Trethdalwr, Dewi Cynfab, Yr Enwog Fardd BRO GWALTA, Eryr Glyn Cothi, loan Pedr, Eginyn Clawdd Offa, L. Roberts (Corwen), E. H., Llew Mocliro, Ivor Callestr, Llais y Wlad, T. Jeffreys, Gelert, Ab Cynwyd, L. Lewis, Amos, Gwawrfab. J. Williams, John Evans, ac Ap leuan, yn rhy ddiweddar i'r rhifyn hwn. Sion Tudur.—Methasom yn Ian a gwneud lie i'r eiddoch y tro hwn, daw allan yn ein nesaf'. Llcis y Wlad.—Gobeithiwn mai camgymmeriad yw y Ddyvy Geiniog,' betli bynag, arhoswn un wythnos i yc gael gwolod. Yn wir yr ydym ninau yn teimlo yn bur annyoddefol i'r bobl sy'n siarad llawer heb wneud dim. D. lvI. Davies, Troedyraur Rectory.—Nis gwyddom ni am y fath le a Brynderin, Eglwys-wrw. T. Sarah, Wyddgrug, a ddymuna ddeongliad i'r dy- cliymmyg a ganlyn :— DYCHYMMYG. Nid ydwyf mewn tref, ond mewn dinas allan, Nid jrdwyf mewn bod, ac eto jrn mhob man, Ni welai's y diluw er fy mod yn yr arch, Mewn gwarth yr wyf beunydd er hyny mown parch, Nid ydwyfmewn troed, fe'm gwelir mewnbraich. Nid oes arnaf bwn, 'r wyf er hyny dan faicli, Yr ydwyf men-nllygaic1 acliefyd mown Ilaiv, Nid ydwyf yn ofnus, ae eto mewn bl.\V, Nid ydwyfmewn pen, ond yn amlwg inewn gwallt, J-j.-aiad wyf yn chwerw yr ydwyf yn hallt, i-'c'm" gwelir mewn palas, ond byth mewn un ty, Yv ',ryf yn liunanol, ond nid wyf yn hy, Nid ,yth,¡'f am ddiolch, ond hyaod am fawl, Nid wyf mewn goleuni, ondb.euayddmewn gwawl, Pertliynaf i ddiatbl, end i uffern nid" af, Yr ydwyf yn santaidd ac amlwg bryd liaf, Yr ydwyf yn aflan, yn angel, yn'ddraig, Nid ydwyf mewn creigydd, er hyny mewn craig3 Yr ydwyf mewn caddug ond nid wyf yn gudd. Both yrhw fv en-w ?-FAvy ddywed yn rhydd ? Brathiad gan Neu'lr.—Mae Lewis Lewis; neu ryivull yn ei enw, wedi ysgrifenu yn chwerw atom am na ehy- 1hoeddasem ei wrthdystiad. Yr ydym wedi dywedyd y cwbl a ddywedwn ar y mater hwn mewn lie arall, ac ni chyhoeddwn ddim yn rhagor oddigerth i ni ei gaol oddi- wrth rywun cwbl adnabyddus. Byddai yn ddigon bychan gyrn Dirprwywyr oddiwrth ei Mawrhydi i lawr i wneud janch^dliad i'r mater. GweUiant Gwall.—Yn yr ysgrif ar y 'Diwygiad Mawr' yn y rhifyn diweddaf dywedir, Croesawiad ac edmygiad Deddf rhagor Rheswm a Greddf'; dylasai fod fel hyn, Croesawiad ac edmygiad Greddf rhagor Rheswm a Deddjf- Mae y Beirdd yn ein gorlwytho a.'u cynhyrch- ion. Dygir swrn o honynt i Pwrdd y Cynghoryr wyth- JilOS nesaf. ond rhaid i eiddo Bro Givalii, gaelymddang- os yr wythnos hon:- HIR A THODDAID I GWILYM HIRAETHOG. Y Bardd Gwilym Hiraethog, Ei dalent sydd fawreddog, A'i awen ysplenydd a pharod, A'i ddrychfeddwl sydd yn syndod, Yn gyru dyn i fawr ryfeddod, yn Ilidlo allan o'ienau'n odidog! Yn ENWOO FARDD, BRO GWALTA. 1^ Er fod llytliyr Mr. H. Richards wedi ei gy- hoectdi er's wythnosau yn ol, yr ydym yn ei gyhoeddi yn y rhifyn hwn, oblegid fod llawer heb ei weled, a'i fod yn dal cyssylltiad ago ysgrif ein gohebydd. Fob ysgrif y byddo enw wrthi yn y I)apur, yr ysgrifenydd vn unig. sydd yn gyfrifol, pa un byna.g ai yn y -ii mysg y Gohebiaethau ai yn rhywle arall yr Y, cldengys.

CWMNI Y TYST CYMREIG.

r yttU\O

gmnultliou ¡ranxr.

[No title]