Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

ili Awl)ll AP., ]-)'I',.YI)DEST.

CYMMANEA LIVERPOOL.

[No title]

BWRDD. Y CYNGHOE.

farddoniaeth.

News
Cite
Share

farddoniaeth. HIRAETH CYMRO AM EIWLAD. Hoft Oymru, gwlad fy nliadau, Bro dawel ar bob pryd, A llwythog o drysorau O'i mewn yw'tli fynwes glycl, Dy fryniau a'th ddylFrynoedd Sydd imi 'n llawn o swyn, Fy nagrau 'n rhwydd a redant Yn (ynyeh er dy fwyn. Myfi yn llesg ac egwan A gefnais arnat gynt, Ac i'r Gorllewin llydan Yr aethum ar fy hynt; Nis gallaf byth angliolio Yr adeg ryfedd hon,- Sef adeg y ffarwelio A'm hen gyfeilbon lion. Er gwel'd dyfFrynoedd ffrwytlilon Yn fyuycli ar fy nliaith, A heirdd ddinasoedd mawrion t'n y Gorllewin maith, Mil lioffacli genyf ganfod Fy ngenedigol wlad, A'r llauercli lie ma.e beddrod Fy amvyl fani a'm tad. Canfyddais ryfeddodau Traj liynod lawer gwaith, Yn fynych, hwyr a boreu, Wrtli groesi'r weilgi laith; Ond Cymru oedd yn gyson Yn aros yn fy ngho', A'm tirioi fwyn gyfeilbon, A'm genedigol fro. Cyrliaeddais y Gorllewin Dan nawdd fy Nefol lor, Heb deimlo ofn na dychryn Wrth deithio tir a mor; Gofalodd ef am danaf Yn dirion ar y daith, A rliwyman mawr sydd arnaf 1'w gamnol am ei waith. Mae eefio 'r man y'm ganwyd Rhwng bryniau Cymru gain, A'r annedd y'm coleddwyd Yn dirion gan fy nain, Yn ennyn ynwyf hiraeth Yn fynych nos a dydd, Am wlad fy ngenedigaeth, Nes 'r wyf a'm bron yn brudd. Angliofio '11 lbvybrau deitliiwn Wl'tll fmed i Demi Duw Nis gallaf, mi feddyliwn, Tra yn y byd yn byw; A'r hen bregethau grymus Wrandewais lawer tro Gan hoff genkadon dawnus Fy ngenedigiol fro. Er byw mown gwlad ddymunol, Ddyffrynol ar bob llaAv, A lluaws o gysuron Yn gyson imi ddaw, Ond lioffacli gan fy ngbalon Fy ngenedigol wlad, A'r hyfryd fryniau ll\v.ydion 0 amgylch ty fy nliad. Mae imi yno frodyr, 1 A hoff cbwiorydd cu, A llawer cyfaill cywir— Rhai imi'n ffyddlon fu Mae amaf heddyw hiraeth Am eto wel'd eu gwedd, Ond nid oes genyf obaith Am hyny cyn fy medd. Wel, bellach rhaid ffarwelio A'm genedigol wlad, A phob perthynas yno- Wna cwyno ddim lleshad Uliaid aros yma bellach Nes daw ty nhaith i ben, Heb feddu 'r un gyfeillach A theulu Gwalia wen. Trenton, N. Y. AB GmfER. Rhag. 24, 1866. [Sef Evan Owens, gynt o Ben y graig, Dinas Mawddwy.]

Y BEDD.

ENGLYN BYRFYFYR