Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

ABERTAWE A'R GY^IMYDOGAETH.

News
Cite
Share

ABERTAWE A'R GY^IMYDOGAETH. GOT JUorfiKld (Run Taice.—Nos Wener di- wocldaf, cyfarfu y cor uchod yn Libanus, Treforis, er cael noswaitli o wledd gerddorol. Yr oeddid wedi gwahoclclrhai o brif deuluoedd y gymmyd- ogaetlx, a'r ardalwvr yn gyifredixxol, i dreulio y xxoswaitlx gyda'xx gilydd. Dechrexx\\yd oddexxtix clxwarter wedi wyth, trwy gael anucrchiadrImgorol gan Mr. John Jolm, hen ddiacon a blaenor y gaxx yn Nhreforis er's degau o tlynyddau. Yna gnlwyd ar Miss Hughes (Morfiidd Glaxi Tawe), i chwareu Overture ar yr Organ ysplollycld sydd yn y capel, yr hyn a wnaeth yn rhagorol. Y mae y fonedd- iges ieuaixc hon yn addaw yn dda i ddyfod yn sercix ddysglaer yn fftirfifeli gerddorol ein gwlad. Y mae yn bresenol yn yr ysgol yn Llundain, daix addysgiaetlx yr atlxrawon goreu, lie y xxxac yn dy- fod yix mlacxx yii rhagorol, a beichir hi gan gan- moliaeth a molawd ei liaddyagwyr, yr hyn sydd yn rlioddi cyaiu- mam* i'w rliieni", sef R. Hughes, Ysw., a'i briod sercliog, ac y mae yn destyn ym- il'rost i'r gvinmydogaeth. Ar ei hoi canodd y cor Jjlwyn Onn. \na cawsom Songs, Solos, a Glees, gan walianol bersonau o'r cor. Cawsom wedi byny yr Hailstone Chorus, M'rtlx gauu yr hwn yr ennillodd y cor y wobr o vn Eisteddfod Llan- elli. I ddybenu cafwyd yr Hallellxxjah Chorus. Yr oedd lleisian xxnedig y fath dorf, a sciniau I cxyfioxx a melodaidd yr organ, yn wir effeithiol, Cawsom ixosoxx ddifyr irtwn, Bn y beirdd, R. Elias (Meillioxxog), a J. John (lotn ynadroddnrwythen haweix i ialorfti(ld ,t'r cor, yr hyn, yn nghyd a tliarawiadaxx rhigynxol y llywydd, a rodclai amrywiaeth ddymunol. Wedi diolch i'r llywydd, ac i Moxfudd am chwareu, a dyxmxno IliN-vddiaiit i'r cor a'i harweinydd, ym- wasganyyd, Hyderwix y cawn gyfle yn fnall eto 11 In_ .1 i ysgrifenu lianes cynglierdd gan yr un cor er bydd rhai o Ysgolion Brutanaidd Treforis, 13ryn- hyfryd, a Threboeth. Anrhytiedd i Gjjmro.—Y mae yn llawen iawix genym fod Mr. John Dayies Thomas, mab y Parch. T. Thomas', (xland-wr, wedi ychwanegu un eto at gyfres exxwogion Cymru. 13n yr wythnos o'r blaen dan arholiad yn Mlirifysgol IJundaiix, ac wedi pasio i dderbyu ei M.]ac hetyd i exxxiill ysgoloriaetlx o tiO yn y flwyddyn am ddwy tiynedd, mown Organic Chemistry, Materia Medica, a Pharmaceutical Chemistry. Y mae y gwr ieuanc hwix yn debyg o ddyfod yix enwog, o lierwydd ei fod }rn ymclrcchgar a galluog. De- allwn ei fod yxx bwriadu myned am fordaitli i Australia fel meddyg ar fwrdd un o'n llongau masnachol, ac lxetyd er cryf had ei iechyd. Tan.—Blixx genym orfod cofnodi hanes tan a gymmerodd le yn masnachdy lielaetli ein cyfaill Mr. W. J. Rees, Brynhyfryd. Fel yr oedd y baehgen sydd yn gwasanactlxxi yn y siop yn gwixeud rhyw orclxwyl yn y seler," syrtliiodd y ganwyll i'r black i-ariiisli, yr 1nm a gymmerodd dan yn xxxxiongyrchol. Ceisiodd ei rodcli allan ei hun lies y bu agos iddo tygu yn yr yxixdrech. Wedi clywed am y tan ymgasglocld yr holl gym- mydogaeth, yn wyr a gwragedcl, a plxawb am y. goreu yn ymdreclux ei ddinodd—rliai yn cario dwfr, eraill yn cario y n^yddau allan o'r siop, eraill yn cario y dodrefn o'r toY, ond y peth yr ofnid fwyaf yn ei gylcli oedd Mrs. Rees, yr hon oedd wedi rlioddi genedigacth i blentyn rliyw wythnos yn flaenorol, ac yr oedd ar y pryd yn ei gwelv yn glaf. Dygwyc1 hi allan yn ddyogel, a rhoddwyd hi yn xihy un o'r cyxnmydogioxx. Llwyddwyd i roddi y tan allan lieb iddo wneud y niwaid lleiaf i ranau xxclxaf y siop, ond anafwyd pob peth oedd yn y seler, yr lion a gyuxxwysai lawer iawn o oil, paent. canwyllau, &c. Deailwix fod yr oil wedi eu hyswirio, a hyderwu yr hollol ddigolledir ef. "■/ GOIIKBYOI).

O'R 'TRAIN.' -.,.r

[No title]

MAECHNAD LLUNDAIN.

MAECHNAD LIYEEPOOL.

[No title]

- MAECHNAD ANIFEILIAID SMITHFIELD.

Family Notices

MAESTEG, MOBGANWG.

--------EBENEZER A'I HAMGYLCHOEDD.

CYELAFAN EKCHYLL YN LLUNDAIN.—…