Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

RHIENI CYMRU A'U PLANT YN…

News
Cite
Share

RHIENI CYMRU A'U PLANT YN LLOEGR. At Olygydcl y Tyst Cymreig.' Mr. Gol,—Yr wyf yn dyfod ar eich gofyn unwaith eto, am ychydig o le i ddyweyd gair vn mhellach wrth rieni Cymru, a'u plant sydd wedi symmud i drefydd Lloegr. Anwyl gyd-genedl, fe- allai eich bod yn barod i feddwl nad wyf yn gweled dim ond eich cliffygio yn unig. Nid felly. Yr wyf .yn credu fod llawer o rinweddau perthynol i rieni Cymru a'u plant, nad ydynt i'w cael ,yn un genedl arall, ac yr wyf yn yinorchcstu yn fy hghenedl. fel y berffeithiaf ar y ddaear. Er hyny, y mae llawa^ o golliadau yn perthyn i ninnau, a'n dyledswyddau tuao at y naill ydyw allnog a chynghori ein gilydd ymberfieitlÜo yn mhob peth. Am hyny, goddetwch lilli i'ch annog yn yr hyn sydd yn ymddangos i mi Yn dra diffygiol mewn rhai rhieni a phlant tuag at eu gi lydd wedi iddynt fyned oddicartref, sef y di- -eithrwch hwnw sydd yn bodoli rhyngddynt. Prill Uuwaith yn y tlwyddyn yn anfon y naill at y llall. Y mae yr ymddygiad hwn yn rhwym o leihau, a difa i raclclau, y serch a ddylai fod rhwng rhieni a Iphlant, ac yn tueddu i ladd teimladau tyneraf v natur ddynol. Gan hyny, yr wyf yn eich annog i ohebu yn .arnl a'ch gilydd, i feithrin a chadw y serchawgrwydd gwreiddiol sydd yn hanfodi rliyngoch. Ni raid imi golli amser na difa papur, i ddweyd fod cyssylltiad- ,ati agos ac anwyl rliyngoch chwi rieni a'ch plant, ac jod gennych ofal a plirvder mawr wrth eu magu, a'u ood yn wrthddrychau penaf eich gofal am lawer o %nyddoedd. Yr wyf yn methu gweled pa reswm all gennych dros fod mor ddieithr iddynt, wedi -ddynt fyned oddicartref, ac at estroniaid. Nid wyf To msddwl fod eich gofal drostynt yn darfod pan" y byddant yn gadael eich aelwydydd, ac yn myned 0 oh golwg. Y mae yn sicr fod eich rhwymedig- aeth i ofalu drostynt y. parhau am lawer o llynydd- oedd ar ol hyny, os nad trwy eich oes. ilid gor-ofal a pliryder yn en cylch wyf yn ei feddwl, ond y gofal cymniedroi hwnw sydd yn deilwng i rieni doeth a da. Clywsom rai yn rhoddi en rheswm dros yr es- .geulusdod hwn trwy ddweyd nad oedd eu plant yn anfon atynt hwy, ac felly eu bod liwythau yn ym- ddwyn yr un modd. Cofiwch mai oddiwrthych chwi yn benaf y disgwylir esiampl. Y mae rhai o ch plant mewn lleoedd caetli iawn, yn neillduol rai o'r merched, am fisoedd weithiau yn nghanol estroniaid neb glywed gair o hen iaith eu mam ar ol gadael eu cartref. Y mae rhai meistresi yn dweyd wrth eu cyf- logi, No followers allowed, a rhaid myned i'r eglwys Unwaith neu ddwy yn y mis. Mor werthfawr fyddai cael llythyr oddicartref yn y sefyllfa yna, yn cyn- iiwys hanes y teulu, ac hwyrach ychydig o gynghor- ion gwerthfawr, ac yn eu hamser. Cynnyrchai hyny deimladau serchus ynddynt tuag atoch chwi, ac fe- auai yn galondid iddynt hwythau. Ac y mae rhai °ch meibion hefyd jn ddigon caeth, ac o dan feistr- adoedd dideimlad iawn, y mae y rhai hyn yn gofyn e*ch cydymdeimlad dwysaf, tuedd sydd mewn lleoedd °r fath i galedu yr ieuanc, gan hyny, gwnewch chwithan eich goreu i feithrin teimladau tyner ynddvnt, trwy ysgrifenu yn ami atynt, feallai fod aawy ar eich dwylaw nac ydych erioed wedi ei feddwl i ddedwyddu, a lliniaru gofidiau y naill v Hall trwy y ifordd hon. Wei, wedi dweyd fel ynl 5 raiem, yr wyf yn troi i ddweyd gair wrthych cnwithau eu plant, sef y dosparth hwnw y mae angen dweyd gair wrthynt, goreu po'r lleiaf yw eu nifer, Dnd y mae yn hysbys i mi, fod amryw o honynt fel ttae r gwaethaf, gan nad wyf yn enwi neb, ond yn eich annog oil gyda oich gilydd. Yr wyf yn disgwyl na chymmerwch yn anngharedig arnaf. Yn wir y rnae ymddygiad llawer o honoch tuag at eich rhieni yn annheilwng iawn, ac hefyd yr wyf yn meddwl eich bod yn golledwyr mawr eich hunain, trwy eich dieithrwch i'ch rhieni, goddefwch i mi eich cymhell yn gyifredinol i dalu mwy o sylw i deimladau tyner eich rhieni, trwy anfon gair atynt yn ami, i'w hys- 11 bysu pa fodd y mae arnoch. Y mae yn sicr i chwi bod yn bryderus iawn yn eicli cylch. Cefais y antais 1 wybod liyny, trwy fy mod yn myned *i Gymm bob haf i edrych am fy mherthynasau a'm ^en gyleillion, bu rhai o'ch rhieni yn fy holi am danoeh, gan ddweyd eich bod wedi hanghofio hwy yn ilwyr> lla<l oeddynt byth yn clywed oddi- ^vrthych, ac na wyddent hwy beth oedd yn dyfod o lonoch, ac yn ofni y gwaethaf gellwch feddwl. wyddwn ar ddagrau rhai o honynt, yn neiliduol 1(jfl niaman, eu bod yn teirnlo yn ddwys yn eich Jich. Anwyl gyd-ieuenctyd, na adewchi'cli anwyl em y rhai sydd wedi ymboeni cymaint drosoch, eh magu mor dyner, i ofidio cymaint yn eich cyleh, y gymmwynas leiaf allwch wneud bron ydyw dnton gair atynt weithiau. Y mae mor rad a chyf- '?7S 1 wneud hyny y dyddiau hyn, fel nad oes genycli Un esgus dros beidio gwneud, ac hefyd na ddis- gvvylxwch am lythyr yn gyfnewid am yr eiddoch ehwi bob tro, oherwydd fod gwahaniaeth mawr I rbwng Uawer ardal annghysbell yn y wlad â'r tref- ydd yma lie mae pob peth yn gyfleus. Ac heblaw Jnyna, maeyn ddyledswydd. arnoch edrych i mewn w hanigylchiadau. Y mas yn ddiamheu fod rhieni awer o honoch mewn amgylcliiadau isel, a rhai o honynt yn myned yn oedranus, ac feallai yn anallu- g i enniU eu bara, pwy ond y chwi a ddylai dalu sv i\V| ne uo^, ^dynt, yn enwedig y dynion ieuainc yc d mewn sefyllfa gysurus, ac yn cael cyllogau da, j 5Vvv^t"aii y rhai nad ellwch roddi fawr o help ynt, gellwch ddangos eich cydymdeimlad a hwy, rWi 3yny ,yn ^yw'oeth. Yn wir, pe byddai yn SV(T\ 1 c uvl wneud ar lai o'r modrwyau a'r cadwynau JL,,0.1 rhai ohonoch weithiau, byddai yn •y cliwi ei wneud er mwyn cofio am eich rhieni. sydd a'u gwisg yn ddigon llwyd, ac feallai eu t cwpwrdd yn ddigon gwag yn ami. Cofiwch y bydd- ant yn eich gadael yn fuan, ac o bossibl na byddwch yn gofidio y pryd hyny na buasecli wedi bod yn fwy hynaws a charedig wrthynt, a chwithau y merched cofiwch am eich hen famau, pe baech ond anfon eich hen ddillad iddynt os na fedrwch roddi dim arall, o bossibl nad oes rhai o bonynt wedi bod yn tynu rhai o'u dillad oddiamdanynt i'w rhoddi i chwi ar eich cychwyniad oddicartref. Ond 'rwyf yn meddwl y gall llawer o honooh sydd yn cael cytlogau da roddi help iddynt mewn ffordd arall. Mor garedig y teimlent tuag atoch am anfou gwerth swllt neu ddau o stamps iddynt weithiau. I elChwch a bod mor fanwl yn cadw i fynu y ifasiynau, fel y eaffoch geiniog i'w liebgor weithia i dalu peth o'r llog am eich magu. Beth by nag a wnewch na ddiystyrwch eich rhieni ar gyfi-if eLi henainta'u tlodi. Yrwyfyn credu fod gofal neillduol rhagluniaeth dros y rhai sydd yn ofalus am en rhieni. Y mae ynwyf ddy- muniad cryf ar fod hyn o air yn lies i'r rhai y mae yn cael ei gyfeirio atynt, ae os bydd yn dderbyniol gan y TYST, cynnygiaf air eto yn fuan. Ydwyf eich ewyllysiwr da, J. J.

!Y MYFYRWYR, YR EGLWYSI A'R…

YMWELIAD A PARIS.

BETHEL, VICTORIA.I

CYELAFAN EKCHYLL YN LLUNDAIN.—…

ADDYSG YN NGHYMRU. !