Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

CADLE, Abertawe.—Ar y Mawrth a'r Mer- cher, Awst 13 a'r 14, cynnaliwyd cyfarfod er agor yr addoldy eanga hardd a adeiladwyd yn y lie uchod, pryd y pregethwyd gan y Parchn. J. Jones, Brynmawr; J. Farr, Australia; J. Matthews, Castellnedd; J. Davies, Cwmaman; P. Griffiths, Alltwen; J. Thomas, Bryn, a J. Joseph, Llangennech. Hyderwn y bydd i eifeithiau da ganlyn y cyfarfod. Tynycoed A Bkthxkhem, Gwnaed yr eglwysi hyn yn aniddifaid o weini- dog yn marwoiaoth y Parch. H. Lewis, a thyb- iaf iddynt fod yn happus iawn yn newisiad ei olynydd, Mr. Lewis Jones, brodor o Lanuwch- llyn, a, myryriwr o Athrofa'r Bala. Urddwyd ef yr 21am a'r 22ain o'r mis hwn. Pregethwyd y noson gyntaf yn y Banwen gan y Parchn. B. Thomas, Gurnos, a H. Rees, Ystradgynlais yn Tynycoed gan y Parchn. W. J. Morris, Llan- elli, a R. Rowlands, Aberaman ac yn Bethle- hem gan y Parchn. Owen Jones, Wern, ac E. M. Thomas, Llanuwchllyn. Boreu yr ail ddydd pregethwyd yn Tynycoed ar Natur Eglwys gan y Parch. J. Griffiths, Llaawrthyd. Holwyd y gweinidog ieuainc gan ei hen weinidog, y Parch. E. M.Thomas, a gweddiodd y Parch. B, Thomas, Ournos. Yna pregethodd y Parch. M. D. Jones, Bala, ar Dclyledswydd y Gweinidog, a'r Parch. J. Stepbens, Brychgoed, ar Ddyledswydd yr Z, Eglwys. Am 2, pregethodd y Parchn. It. M. Thomas, a John Jones, Llangiwc. Am 6, yn Bethlehem, pregethodd y Parchn. J. Griffiths, a -M. D. Jones. Yr oedd y cynnulleidfaoedd yn lluosog, ac yn ymddangos wrth eu. bodd yn eu lewisiac1 o weinidog, a gwrandawsant ar y gwir- loneddau. gyda sirioldeb. Cawsom un o'r urdd- ladau mwyaf llewyrchus. Y mae y brawd ieu- anc hwn wedi dechreu cartrefu yn mynwesau eghvysi ag ydynt wedi arfer ymddwyn yn gar- edig- tuag at en gweinidog. Yr Arglwydd a'u bendithio un ac oil. Leaxdiullo yn Edkyisxiox.—Awst 25, cyn- haliodd Undeb Ysgolion Sabbathol yr Annibyn- Wyr yn Penllyn ac Edeyrnion eu cyfarfod dau- fisol. Am wedi naw, dechreuwyd, a holwyd yr Ysgol oddiar Dan. iii., gan Mr. T. Davies; yna areithiwyd arfyr Ysgol Sabbathol Zelllawforwyn i'r weinidogaeth. Am 2, Mr W. Davies, Bethel, yn gwrandaw ar J. Griffith, Sarah W. Jones, acE. Roberts, yn adrodd Dan. Y Parch. E. Evans, Llangollen, yn gorphen holi y bennod ddywededig. Araeth ar yr ang- enrheidrwydd i broffeswyr crefydd ymwueud a'r Ysgol Sabbathol, gan Mr W. Davies. lUr T. yn darllen haiies dechreuad yr ysgol yn Llandrillo. Diweddwyd gan y Parch. E. Evans. ,yd gan i Am 6, dechreuwyd gan Mr W. Griffiths, Tyn- vffridd, Ehydywernen. Holwydy plant am lesu Grist yn Bethania. o'r Fam a'r Plentyn,' gan Mr W. Jones, Codwrt; ac areithiodd Mr W Griffiths ar fanteision yr Ysgol Sabbathol i gyfranu addysg i'w deiliaid. Pregethwyd gan y Parch E Evans. Yn y pwyllgor ar ol cyfarfod y boreu, Mr W Davies, Bethel, Llywydd yr CJndeb, yn y gad air; penderfynwyd i'r cyfarfod nesaf fod ya Ehydywernen, y Sabbath olaf yn Hydref, a hanes dechreuad yr Ysgol yn y lie i gael ei ddarllen ynddo. Siaradwyd oryn lawer ar gynnyddPabyddiaeth y wlad, a'r modd- ion tebycaf i roddi attalfa arno, ac am y papur galluog a ddarllenwyd gan y Parch 0 Thomas, Liverpool yn Nghymmanfa y Methodistiaid yn Llanidloes, ar y pwnc. Y mae y papur hwnw yn dangos y dylai pob en wad wneud ychwanego ymdrech er rhoddi attalfa ar gynnydd a dylan- wad y babaeth. Hefyd, penderfynwyd fod i'r ysgrifenydd anfon llythyr at CJndebau Dyffryn Olwyd, Maldwyn, Dyffryn Maelor, ac eraill, ar y priodoldeb o gael pwyllgor cyffredinoli ystyried achos Croiilci yr Ysgoiion.' Enwyd Corwen tel y man mwyaf cylleus i gydgyfaifod, ddydd 11 In Mawrth, Medi 21, am un o'r gloch. Bydd ys- b grifenyddion yr Undebau wedi derbyn y lly- thyrau cyn y daw y llinellau hyn allan o'r wasg. Cafwyd cyfarfod lluosog a da, a phwyllgor brawdol ac unfryd.—Yr Ysgrifenydd. SYCHTYX, WyD.DG11.UO, Dydd Sul, Awst 18fed, cynhaliwyd cyfarfod pregethu yn nghapel yr Annibynwyr, SycMyn. Y gweinidogion a bre- gethasant oeddynt y Parchn Davies, Rhuthyn a Thomas, Rhyl. Pregethodd Davies yn y dref am 10 y bore. Mae y Parch. D. Parry (Dewi Moehvyn), yr hwna aeth drosodd i'r U nol Daleithiau ychydig amser yn ol, o Dredegar, Sir Eynwy, wedi der- byn galwad unfrydol yr eglwys Gynnulleidfaol Gymreig yn Providence, swydd Luzerne, Pa., i ymsefydlu yno. COLEG Abeehonddtj.—-Da gennym hysbysn fod Air James Edwards wedi derbyn galwad unfrydoi oddiwrth Eglwys Gynnulleidfaol Lib- anus, Pont y gof, swydd Fynwy. Gobeithiwn y bydd iddoeu hateb yn gadarnhaol. Mae yn dda genyf fod Pont y gof wedi dangos chwaeth mor dda wrth ddewis bachgan mor obeithiol i lafurio yn ei plith. Hyderwn y bydd iddynt ddisgwyl mewn amynedd am flwyddyneto hyd nes y gorpheno ein cyfaill ei amser yn y coleg. SiON-GERTBEFFrNNON.—Cynhaliwyd cyfarfod blynydclol, a sefydliad y Parch. James Jones (gynt o Jerusalem), yn yr eglwys uchod, Awst 19' a'r 20. Pregethwyd ar jx acHlysur gan y Parchn. Eoberts, Caerynarfon Williams, Oae- c-och; a Thomas, Bangor. Gweinyddwyd hefyd .gan Mr. D. Eoberts, Treffynnon, a'r Parch. R. illvans, Maesg-las. Ehoddwyd yr emynau allan gan Mr. Jones, y gweinidog. Yr oedd y cyn- nulleidfaoedd yn lluosog, y gwrandawiad' yn astud, Y canu yn dda, y pregethu fel cleddyfau. deunniog, y cenhadon hedd ar eu huchel-fanau, y dydd yn hyfryd, y tywydd yn ffafriol, yr haul yn gw.enu yn siriol ar y ddaear, ac anian fel pe byddai yn ei dillad goreu. 0 bydded i'r had da ,gael dyfnder daear. •' ••

[No title]

URDDIAD CENHADOL YN Y TABERNACL,…